datagott > microsoft.public.* > microsoft.public.office.excel

Bas van Haver (09.08.2005, 11:46)
Ik stuit op het volgende probleem bij het gebruik van de vertikaal.zoeken
functie.

Ik gebruik een vert.zoeken functie en die blijft op foutmelding #N/B staan,
terwijl de waarde wel degelijk in de matrix staat. Selecteer ik nl in de
tabelmatrix (waar de functie gaat zoeken) de betreffende waarde even (F2 of
dubbelklikken) en ga dan terug naar de cel met de vert.zoeken functie dan is
de foutmelding opeens weg een wordt de juiste (in de matrix gevonden) waarde
weergegeven.

De reden is wellicht dat ik de gegevensmatrix inkopieer als waarde via VBA
(en de vert.zoeken functie daarvoor al aanwezig is). Wie weet een oplossing?

Bedankt,
Rolf Schudde (09.08.2005, 14:37)
Beste Bas,

De kolom waarin gezocht wordt moet gesorteerd zijn. Ik hoop dat het werkt.

Succes! Rolf Schudde

"Bas van Haver" schreef:
[..]
keepITcool (09.08.2005, 22:57)
> De kolom waarin gezocht wordt moet gesorteerd zijn. Ik hoop dat het
> werkt.
> Succes! Rolf Schudde


Dit is ONZIN.

Vert.ZOEKEN kan uitstekend (maar trager) zoeken in ongesorteerde
lijsten.
MAAR dan moet het *4e argument* in de functie op FALSE/ONWAAR/0 staan
EN wordt een foutwaarde (N/B) teruggegeven wanneer het item niet wordt
gevonden.

Meer waarschijnlijk is dat de zoeklijst tekstwaarden bevat, terwijl
gezocht wordt naar getallen.

De waarden in de lijst moet je dan omzetten naar werkelijke getallen.
Dit kan o.a. door:
in een lege cel 1 te typen.
die cel te kopieren.
de "tekstgetallen" te selecteren
en te kiezen door plakken speciaal
AANVINKEN waarden
AANVINKEN vermeniguldigen

HTH :)
Bas van Haver (10.08.2005, 17:14)
Sorteren is inderdaad niet nodig.
Het probleem lijkt inderdaad op het vinden van waarden ipv getallen, hoewel
Excel bij het enkel "even selecteren van de cel met getal" opeens ontdekt dat
het toch om een waarde gaat. Bovendien gaat het om telefoonnummers (er hoeft
helemaal niet mee gerekend te worden).

De oplossing van met 1 vermenigvuldigen werkt (en sneller dan het langslopen
van elke cel met F2), hopelijk werkt het ook als ik deze handeling met VBA
aanstuur.

Bedankt alvast,

"keepITcool" schreef:
[..]
Soortgelijke onderwerpen