datagott > kunst.* > kunst.literatuur

Willem-Jan Markerink (11.11.2009, 00:38)
Flessepost = borrelpraat onder salonsocialisten?

[..]
xxxxxxxxxxx
Vijftig nieuwe vragen aan Geert Mak

Door Carel Brendel

Geert Mak laat weer van zich horen in het publieke debat. Op zijn website
plaatst de volksschrijver beschouwingen over de huidige politieke situatie
onder de titel Nieuwe Flessenpost. Inmiddels hebben we kennis kunnen nemen
van de afleveringen één en twee van deze commentaren, die hij schrijft in
de vorm van brieven aan zijn ‘dierbare oom Petrus’, een in 1941
gepensioneerde Friese schoolmeester.

In 2005 publiceerde ik op de website van het Algemeen Dagblad vijftig
vragen naar aanleiding van Maks zeer omstreden pamflet Gedoemd tot
kwetsbaarheid, dat hij schreef na de moord op Theo van Gogh. “Herhaalt
alles zich?” vraagt Mak zich af. Afgaande op de twee eerste brieven moet
ik vaststellen, dat één ding zich in elk geval wel herhaalt. De Makkiaanse
methode bestaat nog steeds. Mak blijft grossieren in onterechte
vergelijkingen en blijft een hardnekkige karikatuur schetsen van het in
Nederland gevoerde debat over immigratie, islam en integratie.
Alle aanleiding dus om Geert Mak te bestoken met nieuwe vragen. In 2005
stelde ik hem vijftig vragen naar aanleiding van Gedoemd tot
kwetsbaarheid. Mak vond het ondoenlijk om alle vragen te beantwoorden,
maar stemde wel in met een interview met het AD.

Hier volgen de 50 nieuwe vragen aan Geert Mak.

1. Uw oom en tante hadden de affiche ‘Onverdeeld naar de openbare school’
voor hun raam hangen. U stelt dat de oude verzuiling, waar zij tegen
streden voorbij is. Waarom vermeldt u in dit verband niet dat sinds de
jaren tachtig islamitische scholen worden opgericht?

2. Ik weet natuurlijk niet hoe uw oom Petrus er nu over zou denken, maar
ligt het niet in zijn lijn om de islamitische zuilvorming te bestrijden?

3. Kunt u aangeven welke taal van de Kruistochten uit de 13de eeuw wordt
gebruikt door ‘Nederlanders die pretenderen de voorhoede te vormen voor de
21ste eeuw‘? Welke ‘Nederlander uit de voorhoede van de 21ste eeuw’ roept
op tot geweld tegen moslims en joden, zoals de beruchte kruisvaarder Peter
de Kluizenaar deed aan het einde van (kleine correctie) de 11de eeuw?

4. Waaruit blijkt dat de kritiek op de islam of op fundamentalistische
moslims bedoeld is voor alle immigranten, vreemden, anderen?

5. Bedoelt u dat de kritiek op prominente moslims als sjeik Fawaz Jneid of
Mohammed Cheppih eigenlijk ook is bedoeld voor het uit Suriname afkomstige
VVD-Kamerlid Laetitia Griffith, of voor Theodor Holman en Amanda Kluveld,
columnisten met Indische roots, en voor de Somalische Ayaan Hirsi Ali, de
Egyptische Nahed Selim, of de Iraanse hoogleraar Afshin Ellian?

6. Heb ik het goed begrepen en voeren de critici van Ayaan, Ellian en
Kluveld eveneens een kruistocht tegen immigranten, vreemden, anderen?

7. Kunt u aangeven welke jongere journalisten weglopen met Geert Wilders?
Graag met voorbeelden, want in de gevestigde media hoor en zie ik
eigenlijk alleen maar journalisten, die Wilders bestrijden.

8. U doet het voorkomen alsof alleen Wilders zich mengt in het islamdebat.
Is het u bekend dat er ook in andere, progressieve en liberale kringen
kritiek wordt geleverd op de orthodoxe en fundamentalistische islam, en
dat die kritiek al bestond voordat Geert Wilders of Pim Fortuyn het
politieke toneel betraden?

9. U bent fractiemedewerker geweest van de PSP en had altijd veel
affiniteit met de kraakbeweging. Wat vindt u van de links-activistische
groep Doorbraak, die zich scherp tegen de politieke islam keert en stelt
dat de fundamentalisten doen aan machtsvorming in het publieke domein? Zij
willen dat tegengaan. Spreken deze krakers en actievoerders ook de taal
van de Kruistochten of de taal van Wilders?

10. In de jaren 80 zette de linkse anarchist Anton Constandse grote
vraagtekens bij het immigratie- en integratiebeleid. Hij noemde de islam
‘zeer autoritair, nog meer dan jodendom en christendom‘. Sprak Constandse
destijds de taal van de Kruistochten? Of was hij een linkse
‘rattenvanger’?

11. Alex van Veen, redacteur van het u wel bekende krakersblad Ravage (de
opvolger van Bluf!) schreef na de dood van Theo van Gogh het
geruchtmakende artikel ‘Nederland Droomland’. Daarin stelt hij dat
wezenlijke problemen als homohaat, antisemitisme, vrouwonvriendelijkheid
en extremisme worden genegeerd zodra het over de moslimgemeenschap gaat.
Vindt u dat Van Veen met dit artikel moslims als barbaren vernedert?

12. Berooft Femke Halsema de moslima’s van hun menselijkheid door hen op
te roepen de hoofddoek af te slingeren?

13. In april 2007 hield cineast Eddy Terstall een lezing voor de
PvdA-afdeling New York. Hij toonde zich verontrust omdat in ‘het neplinkse
kamp’ humanistische waarden niet meer vanzelfsprekend zijn. “In de
religieuze hoek heeft men bedacht dat er een hetze is tegen het geloof. In
de naam van tolerantie en respect eist men steeds vaker om niet met
onwelgevallige meningen te worden geconfronteerd.” Spreekt Terstall hier
de taal van de Kruistochten?

14. Kunt u zich voorstellen dat mensen u bij ‘het neplinkse kamp’ indelen?

15. Waarom gaat u voorbij aan de kritiek uit feministische kring - in het
buitenland sterker aanwezig dan in Nederland - op de fundamentalistische
islam. Vindt u dat voormalig Opzij-hoofdredacteur Cisca Dresselhuys,
publiciste Nahed Selim, de Duitse feministe Alice Schwarzer of de
Française Caroline Fourest minderheden en vreemden afschilderen als een
minderwaardig soort mensen en willen dat ze als barbaren worden vernederd
en uitgestoten, en van hun menselijkheid worden ontdaan, waarna alles
mogelijk is?

16. Overigens, met alle kritiek die er wel mogelijk is op de standpunten
van Geert Wilders, waarom gebruikt u in dit verband de term ‘van hun
menselijkheid ontdoen’ en daarop de zin ‘Daarna is alles mogelijk’? U weet
heel goed dat dit de terminologie is, die wordt gebruikt voor de
massamoordenaars in de Tweede Wereldoorlog. U maakt weer een kwalijke
vergelijking, net als destijds tussen de films Submission en Der ewige
Jude, waarmee u Ayaan in het nazi-kamp drukte. Kunt u het weer niet laten?

17. U meent direct de politieke bloedgroep te kunnen herkennen, waaruit
Wilders zou stammen, de nationaal-socialistische. Is het u bekend dat
kritiek op religieuze intolerantie vooral afkomstig was uit de liberale en
sociaal-democratische bloedgroepen?

18. U suggereert dat Wilders politiek gebruik maakt van zijn bewaking en
op theatrale wijze bevestigt dat er sprake is van een agressieve islam.
Bevestigen Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Ahmed Aboutaleb, Ehsan Jami,
kunstenares Sooreh Hera, schrijfster Naima el Bezaz, en in het buitenland
de Deense cartoonist Kurt Westergaard, de Syrisch-Amerikaanse islamcritica
Wafa Sultan, schrijver Salman Rushdie en de Franse filosoof Robert Redeker
ook op theatrale wijze het gelijk van Wilders?

19. Vindt u het achteraf niet jammer dat Theo van Gogh geen gebruik heeft
gemaakt van bewaking? Immers, daarna werd op theatrale wijze bevestigd dat
er wel degelijk moslims bestaan, die de islam zeer agressief uitleggen.

20. Waarom ontbreekt de moord op Van Gogh trouwens in uw beschouwingen
over de angst in Nederland? Of houden we dit onderwerp nog tegoed?

21. De namen bij vraag 18 laten zien hoe zeer de vrijheid van
meningsuiting onder druk staat. De bedreiging van deze belangrijke
verworvenheid van onze vrije samenleving kom ik nog niet tegen in uw
flessenpost. Gaat u daarover nog communiceren met uw oom Petrus?

22. U refereert aan de ’liberale jihad’, waartoe Geert Wilders (toen nog
VVD) en Ayaan Hirsi Ali in 2003 opriepen. Kunt u er de volgende keer bij
vertellen dat de twee Kamerleden daarmee pleitten voor weerwerk tegen de
ongehinderde pogingen tot segregatie en geloofsdwang, die werden
ondernomen vanuit salafistische moskeeën?

23. Herinnert u zich nog dat de twee Kamerleden aandrongen op maatregelen
tegen de fundamentalistische As-Siddieqschool in Amsterdam? Voeren
staatssecretaris van onderwijs Sharon Dijksma en de Amsterdamse wethouder
Lodewijk Asscher, die eindelijk optreden, nu een socialistische jihad
tegen de islam?

24. Weet u dat er al twintig jaar problemen zijn met de intolerante
As-Siddieqschool, zelfs toen Ayaan en Geert nog niet in beeld waren?

25. Is het niet zo dat de opkomst van de PVV (en eerder van de LPF) het
gevolg is van het feit, dat de gevestigde partijen verzuimd hebben om op
te treden tegen intolerante uitingen van de islam? (Waarvan in Nederland
al sprake was lang voor de opkomst van het populisme.)

26. Heeft u er een verklaring voor dat problemen rond de islam zich ook
voordoen in andere West-Europese landen, waar Geert Wilders geen nare toon
aanslaat tegen moslims. De problemen zijn er ook in landen waar
rechts-populistische partijen geen rol spelen, en zelfs in landen waar
linkse sociaal-democratische regimes tientallen jaren een welwillende
houding hebben aangenomen tegen moslims en/of immigranten in het algemeen.

27. Is het u bekend dat er in het nabije buitenland ook linkse en liberale
critici rondlopen die zeer kritisch zijn over de islam? Bijvoorbeeld de
Denen Karen Jespersen en Ralf Pittelkow met hun boek Islamisten en
Naïvisten. Of de Duitser Henryk Broder (Hurra, wir kapitulieren!) of de
Britse stand-up comedian Pat Condell. Zijn zij ook bezig met het
ontmenselijken van vreemdelingen?

28. Wat vindt u eigenlijk van de recente noodkreet van de linkse (Groene)
Vlaamse parlementariër Luckas van der Taelen, die zich ernstige zorgen
maakt over de vorming in Brussel van getto-achtige wijken, waar
islamitische wetten heersen? Of spreekt deze man de taal van Geert Wilders
en Filip Dewinter?

29. Kunnen we van u nog een stellingname verwachten tegen pogingen uit
orthodox-islamitische hoek om regels uit de sharia op te leggen aan de
eigen etnische groep? Wat vindt u bijvoorbeeld van de 65
shariarechtbanken, die in Groot-Brittannië functioneren met toestemming
van de Labour-regering?

30. Vindt u serieus dat de aanhangers van de NSB en de NSDAP naar een
positieve invulling streefden van het moderne leven?

31. Waarom betitelt u beargumenteerde kritiek op intolerante aspecten of
uitingen van de islam (bijvoorbeeld gedwongen kledingregels voor vrouwen,
haatdragende teksten in de koran, het opdringen van religieuze regels aan
liberale en seculiere moslims en aan niet-gelovigen) als ’een ronduit
religieuze afkeer van de islam’?

32. Hebben politici van D66 of GroenLinks ook een ronduit religieuze
afkeer van het christendom, als ze kritiek leveren op het condoombeleid
van de paus, of vragen stellen over een evangelisch gezinscongres of geen
subsidie willen verlenen aan Youth for Christ?

33. Waarom gooit u alle kritiek op de Europese Unie (te veel bureaucratie
en regeltjes, aantasting van de nationale soevereiniteit, vraagtekens bij
de toetreding van Turkije) op één hoop onder de noemer ’destructief
verzet’ tegen de Europese eenwording?

34. U geeft toe dat Wilders en zijn PVV geen geweld plegen of prediken.
Ligt daar niet het meest essentiële verschil met de
nationaal-socialistische (en niet te vergeten communistische) bewegingen,
die de vorige eeuw zo veel ellende hebben aangericht in Europa?

35. De PVV heeft nooit een poging tot staatsgreep gedaan, heeft geen
bewapende en militante knokploegen op straat lopen die tegenstanders
intimideren en uit de weg ruimen. Waarom verzuimt u deze levensgrote
verschillen te noemen?

36. Adolf Hitler zette na zijn machtsovername in 1933 de democratie buiten
werking en arresteerde alle politieke tegenstanders. U weet dat Hitler een
regering kon vormen dankzij de steun van de Duitse katholieke partij en de
rechtse conservatieven. Nu beweert u dat de Nederlandse christendemocraten
bereid zijn om hun grootmoeder aan de duivel te verkopen om op het pluche
te blijven. Het extremisme en racisme van Wilders zouden dan - net als met
de NSDAP en Hitler in 1933 - de normaliteit van het staatsgezag verwerven.
Wilt u eventuele regeringsdeelname van Wilders op één lijn stellen met de
machtsgreep van Hitler?

37. Zo nee, waarom schrijft u het dan toch zo op?

38. U citeert uit een afscheidsbrief van de socioloog Willem Bonger, die
in 1940 zelfmoord pleegde bij de komst van de Duitse bezetters. “Ik kan
niet bukken voor het tuig dat nu gaat heersen.” Nogmaals, stelt u de
beweging van Wilders echt op één lijn met een buitenlands fascistisch
bezettingsleger?

39. Ik houd niet van vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog, maar
ontkom er niet aan doordat u zelf voortdurend vergelijkt. In verband met
Bongers opvattingen stelt u: “Waakzaamheid, het stellen van grenzen, wij,
hedendaagse Nederlanders, moeten het allemaal opnieuw leren.” Een
gewetensvraag: bestaan er naast de PVV misschien nog andere intolerante,
misschien wel totalitaire stromingen, waartegen nog veel meer waakzaamheid
is geboden?

40. In uw tweede brief aan Oom Petrus schetst u een zeer onthutsend beeld
van de hedendaagse media, die onder invloed van internet dreigen te
verwilderen tot een beerput. “Wat er ook gezegd wordt, nonsens,
racistische kletskoek, het geeft allemaal niets. Als het bloed maar
stroomt, eten journalisten uit je hand.” Ook in Gedoemd tot kwetsbaarheid
maakte u al een karikatuur van de media. Daarom mijn vraag: kunt u man en
paard noemen?

41. Verspreiden NRC Handelsblad en Volkskrant racistische kletskoek? Of
bijvoorbeeld Trouw en Algemeen Dagblad? Of Elsevier en Vrij Nederland? Of
de journaals van NOS en RTL? Horen we racistische geluiden bij Nova en
Netwerk? Komen racistische kletsers aan het woord in Buitenhof of bij Pauw
& Witteman? Ik vraag het maar want uw opmerkingen over de journalistiek
zijn nogal extreem en generaliserend.

42. Of bedoelde u misschien een door de gemeente Amsterdam verspreide
lesbrief, waarin blanke autochtone Nederlanders als racistische
moslimhaters werden neergezet? Nee, dat kunt u niet bedoelen, want u heeft
het over de media.

43. Welke problemen met nieuwkomers worden opgeblazen? Die rond
criminaliteit? Rond eerwraak? Het uithuwelijken van minderjarige meisjes?
Het fenomeen van de analfabete importbruiden? Het prediken van segregatie
en afkeer van de Nederlandse samenleving in moskeeën en op islamitische
scholen? De intolerantie in moslimkringen tegenover homo’s? Als deze
problemen zo erg worden opgeblazen, hoe komt het dan dat ook Kamerleden en
bestuurders van SP, VVD, PvdA en CDA regelmatig aan de bel trekken over
deze onderwerpen?

44. U schrijft dat het leven op sommige plekken, zoals in delen van
Rotterdam, niet gemakkelijker is geworden, en dan drukt u zich nogal zacht
uit, vindt u zelf. Drukt u zich niet heel erg zacht uit? Denkend aan
Slotervaart, de Amsterdamse Kolenkitbuurt, de Haagse Schilderswijk en
Transvaal, Tilburg, Gouda, Roermond, Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen,
driekwart van Rotterdam - gaat het onderhand niet meer om ‘sommige
plekken’ maar om ‘veel plekken'?

45. U suggereert dat de voortdurende kritiek op de islam er juist toe
leidt dat jonge moslims zich niet willen aanpassen. In uw woorden: “De
permanente anti-islamcampagne heeft een modderlaag van vernedering gelegd
over alles en iedereen die ooit maar afkomstig was uit een moslimland.”
Hoe komt het dat een deel van de moslims in landen als Frankrijk,
Groot-Brittannië, Duitsland, België, Spanje en Denemarken, die geen last
hebben van Wilders’ modderstroom, zich eveneens afkeert van de westerse
samenleving?

46. Wat denkt u van de opvattingen van Christopher Caldwell? Hij stelt in
zijn boek De Europese Revolutie dat de immigratie van moslims naar Europa
wezenlijk verschilt van eerdere migratiestromen, zowel in omvang als in de
bereidheid van de nieuwkomers om zich aan de ontvangende samenleving aan
te passen.

47. Caldwell is het niet eens met uw stelling dat we moeten oppassen met
‘vernederende’ kritiek op de islam. Hij waarschuwt juist tegen de
’permanente fatwa tegen de scherpste en scherpzinnigste critici van de
islam’. Werkt u juist niet mee aan deze voor onze vrijheid
levensgevaarlijke fatwa?

48. U waarschuwt steeds voor rattenvangers. Kent u eigenlijk wel het
sprookje van de Gebroeders Grimm over de rattenvanger van Hamelen? Als
historicus moet u toch weten dat rattenvangers nuttig werk deden voor de
gemeenschap in het tijdperk voor de komst van de riolering en de
waterleiding. Weet u dat de problemen in Hamelen pas ontstonden toen de
stad weigerde om de rattenvanger voor zijn arbeid te betalen?

49. Als we het toch over rattenvangers hebben: past de term rattenvanger
niet veel meer bij de politieke leiders, die onze samenleving jaren lang
in slaap hebben gesust met hun multiculturele sprookjes en dooddoeners?

50. U bent nogal een liefhebber van onze vaderlandse geschiedenis. U trekt
graag parallellen met het verleden, niet alleen met WO II, maar ook met de
17de eeuw. Jonathan Israel citeert in zijn standaardwerk over de
Nederlandse Republiek uit het pamflet Den Schotschen Duyvel van Johan de
Wit (de neef van de in 1672 vermoorde regeringsleider). Deze De Wit ging
nogal los tegen fundamentalistisch predikanten als Voetius en Lodenstein.
“Dat noemen jullie vrijheid, de vrijheid om iedereen tot slaaf te maken.”
Bent u het met mij eens, dat deze opmerking nog steeds geldig is,
tegenwoordig met name voor de predikers van de fundamentalistische islam?

Geplaatst op 30 oktober 2009
Zaterdag de 13e (11.11.2009, 19:49)
"Willem-Jan Markerink" <w.j.markerink> schreef in bericht
news:a1nl
[..]
> Nederlandse Republiek uit het pamflet Den Schotschen Duyvel van Johan de
> Wit (de neef van de in 1672 vermoorde regeringsleider). Deze De Wit ging
> nogal los tegen fundamentalistisch predikanten als Voetius en Lodenstein.
> "Dat noemen jullie vrijheid, de vrijheid om iedereen tot slaaf te maken."
> Bent u het met mij eens, dat deze opmerking nog steeds geldig is,
> tegenwoordig met name voor de predikers van de fundamentalistische islam?
> Geplaatst op 30 oktober 2009
> --

1 ding moet mij van het hart Markerdinges. Mak is gruwelijk saai en
platgetreden. Beslist geen vijftig vragen waard.
Willem-Jan Markerink (11.11.2009, 20:16)
"Zaterdag de 13e" <tralali> wrote in news:628ed$4afb0727$5418955f
$7643:

> 1 ding moet mij van het hart Markerdinges. Mak is gruwelijk saai en
> platgetreden. Beslist geen vijftig vragen waard.


De gemiddelde Immummel is ook stierlijk vervelend, maar dient toch bestreden
te worden.
Kees (11.11.2009, 21:08)
On Wed, 11 Nov 2009 19:49:15 +0100, Zaterdag de 13e wrote
(in article <628ed$4afb0727$5418955f$7643>):

> 1 ding moet mij van het hart Markerdinges. Mak is gruwelijk saai en
> platgetreden. Beslist geen vijftig vragen waard.


Wat is het nut om hele lappen tekst te herhalen als je slechts 1 zinnetje als
antwoord hebt? Een zin die niet eens een inhoudelijke opmerking over de tekst
is.

Nooit gehoord van "knippen"?
Soortgelijke onderwerpen