datagott > support.* > support.adhd+add

Franny (21.09.2010, 21:49)
20-09-2010 - Reactie Impuls op Zembla

Zembla over ADHD: vooringenomen en niet uit op waarheidsvinding
Waarschijnlijk is een half jaar geleden de redactievergadering van
Zembla ongeveer zo verlopen:
“Zullen we nog eens wat over ADHD doen?” “Goed idee, maar het moet wel
een beetje smeuďg zijn, anders kijkt er geen hond.” “Nou, een kritisch
verhaal in de sfeer van ‘hype, overdiagnostiek en dat alles om de
farmacie te spekken’, dat doet het altijd goed.”

De stichting netwerk ADHD werd benaderd of zij wilde meewerken aan een
programma dat als insteek had: ADHD wordt overgediagnosticeerd en daar
zit het geld van de farmacie achter. De stichting heeft toen medewerking
geweigerd, omdat de ervaring was dat al je professionele opmerkingen
zodanig worden geknipt dat het niet uit de verf komt. Maar de uitzending
kwam er, en bleek inderdaad een mooi staaltje montage, volgens een van
tevoren bedachte verhaallijn.

Hieronder de reactie van Impuls:
Er wordt gesuggereerd: druk betekent ADHD, dromerig betekent ADD,
weglopen voor huiswerk betekent ADHD. De diagnose wordt echter gesteld
na een uitgebreide intake waarbij alle facetten van iemands functioneren
worden betrokken. Er zijn misschien wel 50 symptomen, gedragingen en hoe
je dat verder ook wilt noemen, en je moet er ruim voldoende hebben om de
diagnose te krijgen. Bovendien moet er sprake zijn van duidelijk
onderpresteren gezien iemands mogelijkheden.
Er wordt beweerd dat medicatie niet werkt. Dat klopt niet met de bulk
aan wetenschappelijk onderzoek. Wel is het zo dat bij kinderen, als zij
eenmaal volwassen zijn geworden, de effecten van eerdere medicatie
minimaal blijken te zijn. Maar dat zijn nieuwe gegevens die nog verdere
bevestiging vragen. Men laat in de uitzending 3 of 4 kinderen zien die
geen of onvoldoende baat bij medicatie hebben gehad. Er zijn echter
legio kinderen die heel veel baat hebben bij medicatie. De selectie van
de programmamakers is dus heel tendentieus. Eén kind krijgt een speciaal
dieet; haar moeder zegt dat het zwaar is, maar de weg van een pilletje
is de veel te makkelijke weg. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
diëten niet werken. Maar een placebo-effect zou heel goed mogelijk zijn.
In de psychiatrie speelt een placebo-effect vaker een grote rol, denk
maar aan slaapmedicatie. Een andere moeder noemt methylfenidaat verwant
aan cocaďne, en de makers laten dat passeren.

Men heeft het over overdiagnosticeren, oftewel vals-positieve diagnoses.
Weten we hoeveel vals-negatieve diagnoses er zijn? Of: hoe vaak wordt de
diagnose gemist? Hebben de programmamakers zich verdiept in hoe vaak
ADHD voorkomt en wat op basis daarvan een schatting is van het aantal
kinderen en volwassenen met ADHD?
Ook scholen krijgen een veeg uit de pan: zij dwingen ouders tot
medicatie. Als dit inderdaad vaker het geval is, is dat natuurlijk
schandalig! Maar nogmaals: op voorwaarde dat de diagnose professioneel
is gesteld, dan kan medicatie geweldig helpen bij een jongen die de klas
steeds op stelten zet, of kan een dromerig meisje ineens allemaal
voldoendes halen.

Zeker, niet ieder kind met ADHD heeft medicatie nodig. En naast
medicatie zijn coaching van ouders en leerkrachten en training van de
kinderen zelf belangrijke aspecten van behandeling. In een recente
studies bij volwassenen, die goed reageren op medicatie, blijkt dat
cognitieve gedragstherapie een verdere verbetering van de symptomen kan
geven.
In de uitzending wordt verder gesproken over het stigma van ADHD hebben
en hoe slecht dat is voor het zelfbeeld. Nu, de diagnose niet stellen en
een kind met allemaal faalervaringen en negatieve kritiek van ouders en
leerkrachten opzadelen, waarbij dat alles puur aan het karakter van het
kind gewijt wordt, leidt zéker tot een negatief zelfbeeld. En het kind
wordt dan bovendien mogelijkheden ontzegd om dingen aan te pakken.

De conclusie kan niet anders zijn dan:
De programmamakers hebben zich niet verdiept in de aanwezige
wetenschappelijke literatuur. Ze zijn niet gericht geweest op
waarheidsvinding. Waarschijnlijk zou een uitzending met een evenwichtige
inhoud –hoor en wederhoor, ook ruimte voor kinderen met ADHD die
daadwerkelijk aan de criteria voldoen en wel degelijk gebaat zijn bij
wat voor behandeling dan ook- en gebaseerd op de huidige kennis over
ADHD, veel te saai zijn voor de kijkers. De makers staan onder druk van
de kijkcijfers: een programma moet smeuďg zijn en vooral niet te
genuanceerd. Met andere woorden: de waarheidsvinding heeft geen
prioriteit, maar men aanbidt de God van de kijkcijfers.

Lex Pull,
Voorzitter Impuls

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de uitzending.
U kunt die mailen naar impulsief
Flip Ph (22.09.2010, 11:33)
"Franny" <Fkok> wrote in message
news:2300
[..]
> Voorzitter Impuls
> Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de uitzending.
> U kunt die mailen naar impulsief


Tja. Wat moeten we hier van zeggen. Zoals ik al eerder aan gaf, vind ik dat
de Zembla redactie duidelijk is doorgeschoten in hun poging misstanden aan
de kaak te stellen. Want dat was de strekking van de uitzending.
"Overdiagnostisering". Drukke en dromerige mensen zijn nog niet per definie
AD(H)D'er. Dat ze heel wat zorvuldiger hadden moeten aangeven wat een
ADHD'er eigenlijk is en zorgvuldiger hadden moeten omgaan met het feit, dat
er ook heel veel juiste en verantwoorde diagnoses worden gesteld, hebben ze
gemakshalve maar vergeten. Ook dat ze de klacht ADHD niet zomaar mogen
bagatelliseren. Zo zou ik dan ook de oppositie voeren.
Zembla heeft voor mij wel duidelijk aan aantrekkelijkheid/geloofwaardigheid
ingeboet.

Flip P.
BenHyper (24.09.2010, 18:26)
On 22 sep, 11:33, "Flip Ph" <Flip...@iae.nl.nospam> wrote:
[..]
> Zembla heeft voor mij wel duidelijk aan aantrekkelijkheid/geloofwaardigheid
> ingeboet.
> Flip P.


Helaas heeft zembla zich weer eens in de luren laten leggen door een
aan scientology gerelateerde criticasters.

Groet, Ben
Soortgelijke onderwerpen