datagott > hobby.* > hobby.verzamel.algemeen

Arnold (01.10.2006, 18:41)
Ooit kende Nederland een munt met de naam zesthalf, een munt met de
waarde van vijfenhalve stuiver. Kan iemand me vertellen in welke
periode?
pleerol (01.10.2006, 18:58)
Arnold schreef:
> Ooit kende Nederland een munt met de naam zesthalf, een munt met de
> waarde van vijfenhalve stuiver. Kan iemand me vertellen in welke
> periode?

Kun je zoeken per Google:
[..]
Arnold (01.10.2006, 20:36)
pleerol schreef:

> Arnold schreef:
> > Ooit kende Nederland een munt met de naam zesthalf, een munt met de
> > waarde van vijfenhalve stuiver. Kan iemand me vertellen in welke
> > periode?

> Kun je zoeken per Google:
> [..]

Bedankt, maar ik vroeg naar de periode waarin de zesthalf in roulatie
was. Het zou mooi zijn als iemand met een muntencatalogus dat kon
vertellen.
hdegrijs (03.10.2006, 07:27)
Arnold,
Kwam op het net (website: [..] ) het volgende
tegen. Zesthalve kwamen dus in ieder geval al voor aan het eind van de
17e eeuw. Hoop dat de onderstaande info bruikbaar is:
***********************<knip>********************* *
Voor de gouden munten, de rijksdaalder, de leeuwendaalder, de Zeeuwse
arendsdaalder, de zilveren dukaat en de zilveren rijder zijn de
gegevens ontleend aan de processen-verbaal of aan de ordonnanties. De
overige munttypen zijn als veelvouden van de stuiver beschouwd. Zo komt
de gulden per definitie overeen met twintig stuivers, aangezien bij de
invoering van deze klinkende munt aansluiting gezocht werd bij het
systeem van de rekenmunt, waarin de gulden 20 stuivers waard was. Zo
ook komt de florijn ook als 28-stuiverpenning voor en worden de daalder
en de dubbele daalder respectievelijk als 5- en als 10-schellingpenning
aangeduid. Aangezien de schelling steeds als een munt ter waarde van 6
stuivers geldt, kunnen ook de daalder en de dubbele daalder als
veelvouden van stuivers beschouwd worden. We gaan bij de schellingen
voorbij aan het feit dat aan het eind van de 17e eeuw grote aantallen
schellingen die wegens hun overvloed of slechte kwaliteit disagio
deden, door stempeling in koers werden verlaagd tot 5 1/2 s., de
zogenaamde zesthalven.

***********************<knip>********************* *

gr,
herman

Arnold wrote:
[..]
Arnold (06.10.2006, 20:25)
hdegrijs schreef:

[..]
> systeem van de rekenmunt, waarin de gulden 20 stuivers waard was. Zo
> ook komt de florijn ook als 28-stuiverpenning voor en worden de daalder
> en de dubbele daalder respectievelijk als 5- en als 10-schellingpenning
> aangeduid. Aangezien de schelling steeds als een munt ter waarde van 6
> stuivers geldt, kunnen ook de daalder en de dubbele daalder als
> veelvouden van stuivers beschouwd worden. We gaan bij de schellingen
> voorbij aan het feit dat aan het eind van de 17e eeuw grote aantallen
> schellingen die wegens hun overvloed of slechte kwaliteit disagio
> deden, door stempeling in koers werden verlaagd tot 5 1/2 s., de
> zogenaamde zesthalven.


Bedankt, dat is een wonderbaarlijk verhaal over een merkwaardige munt!