datagott > hobby.* > hobby.verzamel.postzegels

J.H. Avis (07.03.2004, 15:05)
Nadat we de laatste jaren een (onvoltooide) discussie hebben gehad over het
fenomeen velletjes of blokken (zie o.a.
[..]) heeft TPG Post, om de
eenheid in terminologie te bevorderen de discussie weer aangewakkerd.

In Collect nr. 39 (lente 2004) vinden we o.a. het volgende:

Op blz. 10/11 wordt een herdruk met TPG-logo aangekondigd van een
PostzegelBOEKJE met nieuw logo in de waarde euro 0,50 met vijf zelfklevende
postzegels Koningin Beatrix, bestelnummer 223104.N, volgens TPG Post in een
ongewijzigd ontwerp. Het zal, gezien de overige herdrukken, wel type I zijn.
Op blz. 32 worden onder het hoofd PostzegelVELLETJE de overige Postzegels
type Koningin Beatrix aangekondigd.
TPG-Logica alom.
Met dezelfde logica worden de o.a. zegels Koninklijke Familie I en II
ingedeeld onder het hoofd Postzegels en o.a. de Zomerzegels, KNMI-zegels en
Waddenzegels onder het hoofd Postzegelvelletjes.
De nieuwe Zakelijke Postzegels zijn, althans bij de (papieren) Collect,
alleen verkrijgbaar in een gestanste versie, verpakt in Postzegelmapje nr.
294. De geslitte versie (in vellen/mailers van 100 stuks) zijn volgens
Collect in Groningen niet te verkrijgen. Ze staan althans niet vermeld.

Onder het hoofd nieuwe uitgiften op blz. 22 vinden we alweer een nieuw
fenomeen:

"leuke sluitzegels"

Wat blijkt: Het velletje met 10 postzegels t.g.v. 150 jaar KNMI blijkt te
zijn voorzien van tien leuke sluitzegels, aldus Collect.

In het verleden plachten we dit velranden of "tabbetjes" te noemen.

Eenheid in het benoemen van velranden blijkt nu ook al moeilijkheden op te
leveren.
J.H. Avis (07.03.2004, 15:07)
De Beatrix zegels zijn natuurlijk Type II.

"J.H. Avis" <j.avis> schreef in bericht
news:5173
[..]
Rein Bakhuizen van den Brink (07.03.2004, 15:56)
beste Jaap,

TPGPost koestert zich in haar onnozele ignorantie en hanteert elke term
die haar op een bepaald moment uitkomt. Verwacht dus geen ‚‚nduidige
terminologie en onderschat al evenmin de aanwezige intelligentie, het
doet er eenvoudig niet toe, mits het verkoopt....

We hebben in Nederland al enige tijd geen boekjes [van 5 of 10] meer
noch vellen/velletjes. We hebben blokken [alles wat getand en gegomd door
Questa is geleverd ter grootte van 2 tot 10 zegels], hangblokjes [zelfklevend
door WSP gemaakt; incidenteel ook door JESSP] en hangboekjes [zelfklevend door
WSP gemaakt]. De recent verschenen zakelijke zegels van 39c en 78c zijn in
hangboekjes van 100 [zelfklevend door WSP vervaardigd]. De zelfklevende rolzegels
komen bij JESSP vandaan. Het is dus uiterst simpel!

Elders b.v in Polen of dichterbij in Belgi‰ ligt het wat ingewikkelder. In Belgi‰
kent men vellen van 20, 30 of 50 vanwaaruit losse zegels verkocht mogen worden.
Ofwel het type wat we in Nedelrand loketvellen noemden. Dit betreft slechts enkele
frankeerzegels en incidenteel een gelegenheidszegel [b.v. Kerst]. Daarnaast zijn er
velletjes en blokken van 2 tot 10 zegels. Eigenlijk zouden het allemaal blokken kunnen
zijn, echter de Belgische politiek heeft ingegrepen en bepaald dat zegels ook apart moeten
kunnen worden verkocht. Het systeem van de Hytech of iets dergelijks is nog niet massaal
doorgedrongen en vereist nog heel wat investeringen.
De Post verkoopt zegels los uit postzegelblaadjes van 10 als ze alle 10 dezelfde nominale
waarde hebben [=> velletjes] of niet als het blaadje zegles van verschillende nominale waarde
bevat [=> blokken].

De recente hangblokken van 5 met zegels Beatrix hebben alle het nieuwe aangepaste portret
[incl. de voorheen ontbrekende 2 stippen]. Dat zal dus ook wel voor de 50c gaan gelden.
Tot dus ver zijn het slechts de 39c en de 1 Euro die met beide portretten bestaan.

groetjes, Rein

On 7 Mar 2004 14:05:11 +, "J.H. Avis" wrote:
[..]
Soortgelijke onderwerpen