datagott > hobby.* > hobby.video

Harm Selling (26.12.2004, 21:14)
Hallo allemaal,

Ik heb al eens eerder vragen gesteld over het omzetten van een
mpeg-bestand naar dvd met Ulead Video Studio. Hoewel ik destijds goede
antwoorden ontving, heb ik het nog steeds niet helemaal onder de knie.

Zaterdag heb ik 2 verschillende tv-programma's omgezet naar
mpeg-bestanden. Het 1e programma met behulp van Ulead Video Studio
omgezet naar dvd... zonder enig probleem. Het resultaat was perfect.

Vervolgens het tweede programma op dezelfde manier omrgezet naar
dvd... maar het resultaat was afschuwelijk. Het beeld trilde als een
gek.

Na een aantal nieuwe pogingen heb ik het "frame type" veranderd van de
standaardinstelling "lower field first" naar "upper field first". Toen
was het resultaat wel perfect.

Nu vraag ik me af... Waarom voldoet in het ene geval de instelling
"lower field first", terwijl in een ander geval opeens de instelling
"upper field first" nodig is? En hoe weet je dat vooraf?

Nog wat extra inormatie....
De tv-programma's kwamen binnen via een digitale antenne, aangesloten
op video-s videorecorder die met een video-s kabel op de tv-kaart is
aangesloten.
Het programma dat met de instelling "lower field first" perfect
gebrand werd, duurde 1 uur en is gebrand met een video-rate 8000 kbps.
Het andere programma waarbij de instelling "upper field first" bleek
te moeten zijn, duurde anderhalf uur en is gebrand met een video-rate
van 5500 kbps.

Bij voorbaat dank voor de uitleg.

Harm Selling
h.selling

[..]
[..]
Wim Nengerman (26.12.2004, 22:46)
Hallo Harm,

Het ligt aan het feit in welke mode je het hebt opgenomen. Als je het in
Upperfield hebt opgenomen moet je bij het omzetten
naar MPEG II dit ook in Upperfield doen. Heb je het in lowerfield opgenomen,
dan ook in lowerfield omzetten naar MPEG II.

Dit heeft te maken met de beeld opbouw van je TV. Er worden 25 beelden per
seconde geprojecteerd, maar 1 beeld is weer
verdeeld in 2 fields. b.v. eerst worden de oneven lijnen geprojecteerd en
daarna de even lijnen.
Als je het nu gaat afspelen en dan eerst de even lijnen laat projecteren en
daarna de oneven, krijg je een erg trillend
beeld.

Groetjes,

Wim

"Harm Selling" <h.selling> schreef in bericht
news:n8c9
[..]
Harm Selling (27.12.2004, 11:27)
Hallo Wim,

Dank voor je antwoord.

Het waren 2 programma's die vlak na elkaar werden uitgezonden. Er zat
alleen een reclameblok tussen. Tijdens dat reclameblok heb ik niets
aan de instellingen veranderd.
Maar kan het misschien zo zijn dat de beeldopbouw van de uitgezonden
beelden kan verschillen tussen het ene en het andere programma, dat de
beeldopbouw dus al verschilde op het moment dat ik de beelden opnam?

Het gaat overigens om de op 1e kerstdag uitgezonden theaterregistratie
van Zeg 'ns AAA (deze was met "upperfield first" perfect) en om de
theatershow van Brigitte Kaandorp en Bert Klunder (hier voldeed de
standaardinstelling "lowerfield first").

Ik bedenk me nu dat ik aan de beelden van Kaandorp en Klunder na het
cappen nog iets heb aangepast m.b.v. Ulead Video Studio door een
stukje aan het einde weg te halen dat niet meer bij de show hoorde. De
beelden van Zeg 'ns AAA heb ik niet meer aangepast en gebrand zoals ze
gecapped waren.
Kan het zijn dat Ulead Video Studio na de genoemde bewerking de
beelden omzet naar "lower fields first"?

Tja, zomaar wat pogingen om te begrijpen waarom er zich verschillen
voordoen in 2 schijnbaar identieke situaties.

>Het ligt aan het feit in welke mode je het hebt opgenomen. Als je het in
>Upperfield hebt opgenomen moet je bij het omzetten
>naar MPEG II dit ook in Upperfield doen. Heb je het in lowerfield opgenomen,
>dan ook in lowerfield omzetten naar MPEG II.
>Dit heeft te maken met de beeld opbouw van je TV. Er worden 25 beelden per
>seconde geprojecteerd, maar 1 beeld is weer
>verdeeld in 2 fields. b.v. eerst worden de oneven lijnen geprojecteerd en
>daarna de even lijnen.
>Als je het nu gaat afspelen en dan eerst de even lijnen laat projecteren en
>daarna de oneven, krijg je een erg trillend
>beeld.


Harm Selling
h.selling

[..]
[..]
Digital-Domain (27.12.2004, 11:48)
>Kan het zijn dat Ulead Video Studio na de genoemde bewerking de
>beelden omzet naar "lower fields first"?


Ja, als u bij het saven niets heeft veranderd aan de save instellingen
dan heeft u het weg gesaved met Lowerfield.
Dit is namelijk de default instelling van Ulead.

Zie de mogelijkheden bij het save menu van Ulead.
Harm Selling (27.12.2004, 13:14)
Aah... dat verklaart een hoop.
Met andere woorden... als ik in Ulead nog een (kleine) bewerking doe
aan de opname, kan ik het branden met de standaard Ulead-instelling
"lower field first"... wijzig ik niets dan moet ik de instelling
wijzigen in "upper field first".
Goed om te weten.

Bedankt!

> >Kan het zijn dat Ulead Video Studio na de genoemde bewerking de
> >beelden omzet naar "lower fields first"?

>Ja, als u bij het saven niets heeft veranderd aan de save instellingen
>dan heeft u het weg gesaved met Lowerfield.
>Dit is namelijk de default instelling van Ulead.
>Zie de mogelijkheden bij het save menu van Ulead.


Harm Selling
h.selling

[..]
[..]
Digital-Domain (27.12.2004, 18:36)
Nee, dan begrijpt u het verkeerd.

Ongeacht of u wel of niets veranderd, bij het save menu
de field order aanpassen!
Soortgelijke onderwerpen