datagott > media.* > media.radio.zeezenders

- charter - (10.08.2003, 03:03)
nl.media.radio.zeezenders - Vrienden van de zeezenders voor onze kusten.

CHARTER: nl.media.radio.zeezenders

De nieuwsgroep nl.media.radio.zeezenders richt zich op de zeezenders
die voor onze kusten hebben gelegen en is bedoeld voor luisteraars
en vrienden van deze zeezenders.

Wat er in nl.media.radio.zeezenders met name aan de orde kan komen:
- discussies over de diverse zeezenders
- nieuwe ontwikkelingen op zeezendergebied
- besprekingen van boeken, cd's en videomateriaal over zeezenders
- ophalen van herinneringen over zeezenders
- verzoeken om en aanbieden van programmabanden, foto's en gebruiks-
artikelen van de zeezenders
- zoeken naar en contacten leggen met (oud-)medewerkers van zeezenders
en mede-fans en -liefhebbers

Uiteraard hoort beeld- en geluidsmateriaal niet in deze nieuwsgroep thuis.

EINDE CHARTER.
---------

Aankondigingen van en voorstellen over nieuwe groepen
vindt men in de nieuwsgroep nl.newsgroups.announce.

In de afgelopen week verschenen:
CFV-3 nl.paranormaal.ufo

---------

Enkele van de huisregels binnen de nl-hierarchie (de nieuwsgroepen
die beginnen met "nl.") luiden:

o Berichten mogen geen binary's bevatten. Je dient je bericht
in platte tekst op te stellen. Dus berichten in HTML-formaat
zijn ook niet toegestaan.

o Als je wilt dat je bericht in meerdere groepen verschijnt, dien
je het te crossposten. Praktisch gezien zijn crosspostings naar
meer dan vijf groepen meestal onzinnig en ongewenst.

Voor uitleg over binary's, zie de FAQ "Waarom binarygroups ongewenst
zijn in nl.*" in nl.newsgroups.announce en nl.newsgroups. Voor een
overzicht van huisregels, zie de "Gedragscode voor de nl-hierarchie"
in nl.newsgroups.help en nl.internet.welkom. Zie ook [1].

NB: Gelieve geen inhoudelijke vragen over deze nieuwsgroep te stellen via
het e-mailadres van de afzender van dit bericht.

[1] [..]
Peter de Wit (13.08.2003, 19:08)
..
"- charter -" <charter=nl.media.radio.zeezenders> schreef in
bericht news:fagu
[..]
Soortgelijke onderwerpen