datagott > media.* > media.tv

PEB (30.07.2005, 12:14)
De wereld was te klein toen het kabinet vlak voor de zomer een wetswijziging
aankondigde, waardoor programma's als Buitenhof en NOVA in de toekomst niet
meer gemaakt zouden kunnen worden. Ik was het met de kritiek eens, al vond
ik dat met name NOVA wel erg onbescheiden haar onmisbaarheid verkondigde.
Men gaf erg op over de eigen hoge journalistieke standaard. Een tikje
overdreven vrienden!

Gisteravond had NOVA een item over de salarissen van statutair directeuren
in de thuiszorg. Wat een journalistieke bagger! Allereerst vanwege het
uitgekauwde onderwerp. Het voegde niets toe aan een tweetal eerdere
NOVA-uitzendingen over de topsalaraissen in de zorg. Maar wat mij vooral
stoorde was de amateuristische, haast armzalige en nogal tendentieuze
berichtgeving. Voor wie de twee eerdere uitzendingen had gezien was het item
bovendien van begin tot eind voorspelbaar.

Het is zomer, dus veel tijd om een programma vakkundig voor te bereiden was
er kennelijk niet, of wellicht was er simpelweg sprake van gemakzucht. De
redactie had uit jaarverslagen van instellingen voor de thuiszorg de
salarissen van de raden van bestuur geplukt. Zo'n dertig directeuren
verdienden meer dan premier Balkenende en dat vindt NOVA heel erg. Zo direct
werd dat niet gesteld, maar de afkeurende ondertoon in het commentaar was
duidelijk.

NOVA presenteerde een top 5, te beginnen met het laagste en eindigend met
het hoogst genoten inkomen. Alles met naam en toenaam. Het enige wat ontbrak
was tromgeroffel. De vijf jaarsalarissen kwamen uit tussen de 2 en 2.8 ton,
inclusief werkgeverslasten. Wat een anticlimax! OK, het is veel geld, maar
erg onder de indruk was ik niet. De schandaligheid ervan ontging me, ook
omdat men niet verder kwam dan een vergelijking met de minister president,
die jaarlijks pakweg 1.5 ton (excl. kosten) opstrijkt.

Vervolgens kwam een mevrouw van de vakbond aan het woord. Die liet zich het
schot voor open doel niet ontnemen. Zij sprak over de nullijn voor het
personeel, terwijl directeuren er tot 20% op vooruit zijn gegaan. Ze werd
niet tegengesproken. Volgens NOVA wilde geen van de vijf directeuren
reageren. De kijker krijgt te horen dat men slechts één directeur uit de
sector bereid heeft gevonden iets over zijn inkomen voor de camera te
zeggen. De suggestie is duidelijk. Hier is iets aan de hand dat het daglicht
niet kan verdragen!

De bereidgevonden directeur was zo verstandig zich wat te schamen voor zijn
salaris. Hij kost zijn werkgever 167.000 euro, maar als anderen vinden dat
dit minder of meer moet zijn, dan is dit prima. Hij doet zijn werk met
plezier en dat is veel belangrijker dan het geld.
Ik kreeg bijna tranen in de ogen bij het aanschouwen van deze ontboezeming.

Het kwam mij voor dat de redactie van NOVA het item zelf ook nog wat te
slapjes vond. Dus werd het opgepoetst met een onduidelijk verhaal over een
instelling die bijna failliet is, mede omdat zorggelden naar een BV vloeien,
waaruit aandeelhouders ruimhartig dividenden toegekend krijgen. De directeur
van de zorginstelling had naast zijn salaris van 106.000 euro liefst 70.000
euro aan dividend ontvangen, wist NOVA te melden. Het commentaar werd
ondersteund met een amateurfilmpje en wat vage foto's van de betrokken
directeur, die breed lachend een champagnefles ontkurkte. Mijn hemel,
plakken en knippen in optima forma!

Het wachten was op het obligate kamerlid, want een NOVA uitzending is nu
eenmaal niet compleet zonder een volksvertegenwoordiger, die een nationale
misstand van prangend commentaar voorziet. En ja hoor, een CDA kamerlid
repte over een graaicultuur aan de top en over mensen op de werkvloer die er
hard voor werken. Het viel me overigens tegen -en misschien NOVA ook- dat
zij geen kamervragen aankondigde.

Tenslotte wist NOVA te melden, dat aan een aantal bestuurders forse
ontslagvergoedingen waren verstrekt. Ook hiervan kregen we de top 5 te zien.
Over de achtergronden kregen we niets te horen. Maar het was onmiskenbaar,
dat we één en ander buitengewoon ongepast en maatschappelijk onverantwoord
moesten vinden. Aan de bereidgevonden directeur wist men de uitspraak te
ontlokken, dat hij zoiets nooit meer zou toestaan.

Einde nieuws-item.

Pieter
John (30.07.2005, 14:24)
> Tenslotte wist NOVA te melden, dat aan een aantal bestuurders forse
> ontslagvergoedingen waren verstrekt. Ook hiervan kregen we de top 5 te
> zien. Over de achtergronden kregen we niets te horen. Maar het was
> onmiskenbaar, dat we één en ander buitengewoon ongepast en maatschappelijk
> onverantwoord moesten vinden. Aan de bereidgevonden directeur wist men de
> uitspraak te ontlokken, dat hij zoiets nooit meer zou toestaan.
> Einde nieuws-item.
> Pieter

Tis altijd wijzen he. Zit de Vara nog in NoVA(ra)? uit een NCR onderzoek van
2 jaar geleden:
Uit het inkomensoverzicht van de Publieke Omroep blijkt dat in 2002 de
VARA-directie 735.813 euro kostte. De VARA heeft met vijf personen (4 fte's)
de grootste directie van de A-omroepen: Vera Keur en Gert Krijnen zijn zowel
verenigingsbestuurder als omroepdirecteur. Daarnaast zijn er nog drie
fulltime directeuren.

Volgens de VARA hebben zowel bestuursleden als directeuren taken die andere
omroepen elders in de organisatie hebben ondergebracht. Zo is de
programmadirecteur tegelijk hoofdredacteur. In de directie zit ook de
directeur van de eigen uitgeverij. Hij wordt, volgens de VARA, net als de
bestuurders, uit verenigingsmiddelen betaald.

Hele aktikel:

[..]
Kees Plonsz (30.07.2005, 14:41)
PEB wrote on Saturday 30 July 2005 12:14:

<knip gezeik over nova zelf>

>Wat een anticlimax! OK, het is veel geld, maar
>erg onder de indruk was ik niet. De schandaligheid ervan ontging me.


Er ongaat jou zeker wel meer. Ooit eens gekeken naar de salarissen van de
mensen op de werkvloer, naar de zoveelste bezuinigingen in deze sector,
naar de misstanden waaronder sommige van de clienten moeten leven tot hun dood ??
PEB (30.07.2005, 17:17)
"Kees Plonsz" <trap3> schreef

> <knip gezeik over nova zelf>


>>Wat een anticlimax! OK, het is veel geld, maar
>>erg onder de indruk was ik niet. De schandaligheid ervan ontging me.


> Er ongaat jou zeker wel meer. Ooit eens gekeken naar de salarissen van de
> mensen op de werkvloer, naar de zoveelste bezuinigingen in deze sector,
> naar de misstanden waaronder sommige van de clienten moeten leven tot hun
> dood ??


Mijn verhaal gaat over de journalistiek-arme en hier en daar zelfs
demagogische aanpak van Nova. Een onderwerp als topsalarissen in de zorg
leent zich prima voor zo'n benadering. Het scoort gemakkelijk, want wie is
er nou tegen de aanpak van graaiende managers? Maar hoezo graaiende
managers? Waaruit blijkt dit en in welke mate komt het voor?

NOVA heeft ontdekt, dat in de thuiszorg 30 directeuren meer verdienen dan
Balkenende, wat kennelijk op voorhand onredelijk, onrechtvaardig en wellicht
zelfs onrechtmatig is. Aan de schandpaal met die lui! Vijf topverdieners
worden pontificaal opgevoerd. Een vakbondsmevrouw en een 2e kamerlid roepen
schande en spreken van graaien, en zie daar, betrokkenen zijn voor het
Nederlandse volk als halve criminelen neergezet.

Succes verzekerd, wat ook blijkt uit bovenstaande reactie. Het zal mijn aard
wel zijn, maar bij mij werkt de NOVA methode averechts. Ik kijk met gekromde
tenen naar de onbesuisde aanpak en naar nauwelijks onderbouwde beweringen.
De Volkskrant van vanochtend neemt de inhoud van de NOVA rapportage trouwens
kritiekloos over. Zo gaat dat dus.

Pieter
Kees Plonsz (30.07.2005, 18:33)
PEB wrote on Saturday 30 July 2005 17:17:

> "Kees Plonsz" <trap3> schreef


<knip grofweg een herhaling van het eerste>

Ik zie geen enkele reactie op mijn beweringen hierboven, slechts
een herhaling van wat ik al van je gehoord had.

Wat mij o.a. bijbleef was dat die directeuren d.m.v. een commssie
waarin zij zichzelf vertegenwoordigen, de regels voor het vast-
stellen van de hoogte van hun salissen zelf bepalen.
Dat is o.a. dus de graai-cultuur.
De graaikultuur zit ook in sommige jaarlijkse salarisverhogingen
van 20% terwijl het personeel op een houtje moet bijten,
een enorme hoge werkdruk moet incasseren, elk jaar nieuwe
bezuiningingen op o.a personeel moet welgevallen enz.
Daar hoor ik jou nog steeds niet over.
En ik heb nova niet nodig om mijn mening te vormen, die
had ik al.
PEB (30.07.2005, 21:56)
"Kees Plonsz" <trap3> schreef

>>> Er ongaat jou zeker wel meer. Ooit eens gekeken naar de salarissen van
>>> de
>>> mensen op de werkvloer, naar de zoveelste bezuinigingen in deze sector,
>>> naar de misstanden waaronder sommige van de clienten moeten leven tot
>>> hun
>>> dood ??


> Ik zie geen enkele reactie op mijn beweringen hierboven, slechts
> een herhaling van wat ik al van je gehoord had.


Hallo Kees,

Volgens mij hebben jouw beweringen weinig van doen met mijn opvatting over
de journalistieke kwaliteit van de NOVA uitzending. Die beweringen zijn voor
jou blijkbaar een rechtvaardiging voor de wijze waarop NOVA het onderwerp
over de topsalarissen heeft benaderd. Ik vind dat wat primitief, maar je
verkeert ongetwijfeld in groot gezelschap, wat het gemakkelijke succes van
zo'n tv-uitzending onderstreept.

Niettemin wil ik wel wat zeggen over de salarissen op de thuiszorgwerkvloer
en de kwaliteit van zorg. Ik neem zonder meer van jou aan dat de mensen in
deze sector verdraaid hard voor hun geld moeten werken. Of de werkdruk de
laatste jaren echt hoger is geworden kan ik moeilijk beoordelen. Mogelijk
dat die vroeger ook al fors was. Hinderlijk vind ik zeker de toegenomen
regelgeving, waarmee overigens de gehele gezondheidszorg te kampen heeft.
Het bijvoorbeeld voor de thuiszorg op de minuut vaststellen hoeveel welke
zorg een cliënt krijgt vind ik ronduit stuitend. Dit soort maatregelen mogen
dan kosteneffectief zijn, ik kan mij niet voorstellen dat ze de kwaliteit
van zorg en het welbevinden van betrokkenen bevorderen. De doorgeslagen
verantwoordingsplicht van instellingen levert steeds meer bureacratie en
bestuurlijke drukte op. Dat geld gaat rechtstreeks van de primaire zorg af.

De bureaucratie houdt het systeem in een vermorzelende wurggreep. Ondanks
goede voornemens van zo ongeveer iedereen lukt het maar niet om het aantal
regels te verminderen. Dit zit in onze cultuur besloten. Als NOVA ontdekt,
dat er ergens een paar euro aan publieke middelen niet doelmatig of zelfs
onrechtmatig wordt besteed, is de wereld te klein. Een beetje kamerlid is
niet te beroerd om luidkeels te verkondigen, dat hieraan onmiddellijk een
halt moet worden geroepen. Kamervragen leiden om die reden nooit tot minder,
maar vrijwel altijd tot meer regels. Tot het volgende incident, als blijkt
dat ook die regels weer om aanvulling vragen.

Het is ondenkbaar, maar het overboord zetten van alle regels voor de zorg
zou per saldo wel eens heel goed kunnen uitpakken. Geef de instellingen elk
jaar een zak met geld, dat ze naar goeddunken mogen aanwenden. Geen enkele
verplichting tot administratieve verantwoording richting overheid, CTG of
zorgverzekeraar. Natuurlijk zal een deel van het geld worden verspild,
oneigenlijk worden gebruikt of zelfs worden verduisterd, doch dit zou wel
eens ruimschoots kunnen opwegen tegen de enorme capaciteitswinst die deze
stap oplevert. Jammer, het zit er geloof ik niet in.

Terug naar de schrale zorg en andere misstanden. Zonder extra geld zal de
kwaliteit niet echt verbeteren. Waar moet dat geld vandaan komen? De
politiek denkt vooral aan verschuivingen, kostenbesparingen en
productiviteitswinst binnen de sector, de sector zelf denkt eerder aan een
additionele dotatie vanuit de collectieve middelen. Ofwel de eeuwige strijd
tussen financier en uitvoerder, dus wat dat betreft niets nieuws onder de
zon. De discussie over de topsalarissen is in deze context een non-issue,
voorwerp van politiek/psychologisch oogmerk, emotioneel van aard, enkel
bedoeld voor de Bühne. Materieel levert het niets op.

Ik weet niet hoeveel geld er in de thuiszorg omgaat, maar het zal
ongetwijfeld een gigantisch bedrag zijn. Stel dat die 30 directeuren hun
salaris meteen verlagen naar de Balkenende-norm. Als het een beetje meezit
levert dit ruim 2 miljoen euro op. Op het totale thuiszorgbudget is dat een
besparing, die nauwelijks in een hanteerbaar promilage valt uit te drukken.
Kortom peanuts, waarmee de sector de facto niets opschiet.

Eén en ander laat onverlet, dat de bestuurders in de zorg een
voorbeeldfunctie vervullen. Ik denk dat dit de echte reden is, dat de
overheid zo gefocussed is op de salarisontwikkeling in de bestuurlijke top
van de zorg. Uit het Nova lijstje wordt duidelijk, dat de thuiszorg
directeuren leiding geven aan instellingen met een personeelsbestand van
gemiddeld 2500 tot 3000 fulltime equivalenten. Gelet op het relatief groot
aantal parttimers in de zorg gaat het dan al gauw om zo'n 4000 medewerkers.
Het komt mij voor dat de overheid vanuit rationeel oogpunt een salarisniveau
van 2 tot 2½ ton voor de topbestuurders van deze grote organisaties heel wel
kan billijken, maar dat er politieke redenen zijn om dat juist niet te doen.

Het personeel in de zorg is twee jaar op de nullijn gezet. Elke tiende
procent verhoging kost handenvol geld, een veelvoud van het salaris van die
30 directeuren. Met het heftig ageren tegen de vermeende hoge salarissen van
de bestuurders hoopt het kabinet het werkvolk rustig te houden. Het
terugzetten van betrokkenen naar de Balkenende-norm zou zelfs een
rechtvaardiging voor continuëring van de nullijn of anders van verdere
matiging kunnen bewerkstelligen. Het is mijn stellige overtuiging, dat deze
hogere doelstelling het huidige gedrag jegens de bestuurders in de zorg
bepaalt. NOVA doet hier om eigen, primitieve redenen aan mee. Het succes is
onmiskenbaar. Jij geeft er blijk van.

Pieter
PEB (30.07.2005, 23:05)
"Kees Plonsz" <trap3> schreef

> Wat mij o.a. bijbleef was dat die directeuren d.m.v. een commssie
> waarin zij zichzelf vertegenwoordigen, de regels voor het vast-
> stellen van de hoogte van hun salissen zelf bepalen.
> Dat is o.a. dus de graai-cultuur.
> De graaikultuur zit ook in sommige jaarlijkse salarisverhogingen
> van 20% terwijl het personeel op een houtje moet bijten,
> een enorme hoge werkdruk moet incasseren, elk jaar nieuwe
> bezuiningingen op o.a personeel moet welgevallen enz.
> Daar hoor ik jou nog steeds niet over.
> En ik heb nova niet nodig om mijn mening te vormen, die
> had ik al.


NOVA suggereerde inderdaad dat de directeuren in de (thuis)zorg min of meer
hun eigen salaris vaststellen. Het feit dat dit jou is bijgebleven betekent
dat hun kennelijke opzet is geslaagd. Dit gebeurt heel subtiel, namelijk
niet zozeer door onjuiste informatie te vermelden, maar door het weglaten
van wat cruciale informatie, waardoor de niet ingevoerde kijker een al snel
een verkeerd beeld krijgt.

Naar mijn weten zit het salarissysteem als volgt in elkaar. De statutair
directeuren in de zorg vallen niet onder de CAO. Dit betekent dat hun
arbeidsvoorwaarden op een andere, individuele wijze moeten worden bepaald.
In beginsel dus een kwestie van vrije onderhandeling tussen betrokkene en de
Raad van Toezicht. Om begrijpelijke redenen had men behoefte aan
richtlijnen. De Raden van Toezicht van de honderden zorginstellingen zijn
volgens mij niet verenigd. De zorgbestuurders wel, namelijk via de
Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. Die club heeft ooit een onafhankelijk
adviesbureau (ik meen het bekende internationale bureau Hay) opdracht
gegeven een adviesregeling te ontwerpen. In deze regeling zijn verschillende
salarisklassen gedefinieerd, met name gebaseerd op de personele van omvang
van de te besturen instelling en op het jaarbudget.

Het is aan de Raden van Toezicht of zij de adviesregeling voor hun
bestuurders willen toepassen. Ik denk dat dit op grote schaal gebeurt.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid op onderdelen af te wijken. Vast en zeker
hebben een aantal directeuren heel goed onderhandeld. Doch essentieel is,
dat zij niet hun eigen salaris kunnen vaststellen. Dat weet NOVA heel goed,
althans dat had men tenminste kunnen weten. Het grenst aan de goede trouw,
dat de programmamakers bewust ruimte laten voor een andere voorstelling van
zaken.

Pieter
B B (31.07.2005, 10:45)
Dat de uitzending van NOVA open deuren intrapt is inderdaad geen nieuws.
Overigens kan dat soms tot een wenselijk resultaat leiden.
De kritiek van Pieter is duidelijk, maar zou het niet sportief zijn om bij
het commentaar te vermelden wat de functie van Pieter is?
Is deze meneer Pieter een van de directeuren van Altrecht in Den dolder
(zorginstelling)?
Indien dat juist is zou het hem sieren dat erbij te vermelden.
Bij artikelen van enige importantie is bronvermelding een belangrijk
gegeven.

Bob

"PEB" <p.e.bosVERWIJDERDIT> schreef in bericht
news:f001
[..]
Bird (31.07.2005, 11:41)
On Sat, 30 Jul 2005 17:17:32 +0200, "PEB"
<p.e.bosVERWIJDERDIT> wrote:

>Mijn verhaal gaat over de journalistiek-arme en hier en daar zelfs
>demagogische aanpak van Nova. Een onderwerp als topsalarissen in de zorg
>leent zich prima voor zo'n benadering. Het scoort gemakkelijk, want wie is
>er nou tegen de aanpak van graaiende managers? Maar hoezo graaiende
>managers? Waaruit blijkt dit en in welke mate komt het voor?


Zijn de feiten onjuist? Had NOVA dit nooit naar buiten mogen brengen?
Wat wil je nu beweren?

Ik vind dit zeker een nieuwsfeit. Als waar is dat iemand op de
werkvloer al jaren op de nullijn zit terwijl de top er 20% bij krijgt,
dan is dat een triest en vermeldenswaardig feit. Zeker als je nagaat
dat de nullijn neerkomt op een inkomensdaling, gezien de alleen maar
stijgende vaste lasten.

Overigens ... is het je niet bekend dat er een duidelijke tendens is,
zelfs regels, die bepalen dat de topsalarissen openbaar zijn? Juist
vanwege het bovenstaande kan dat geen kwaad, lijkt me. Dat is dus geen
fout of laakbaar handelen van Nova, zij zijn gewoon de brenger van een
nieuwsfeit.

Gr,
Arne Vogel.
Kees Plonsz (31.07.2005, 14:29)
PEB wrote on Saturday 30 July 2005 21:56:

[..]
> die 30 directeuren. Met het heftig ageren tegen de vermeende hoge
> salarissen van de bestuurders hoopt het kabinet het werkvolk rustig te
> houden. Het terugzetten van betrokkenen naar de Balkenende-norm zou zelfs
> een rechtvaardiging voor continuëring van de nullijn of anders van verdere
> matiging kunnen bewerkstelligen. Het is mijn stellige overtuiging, dat
> deze hogere doelstelling het huidige gedrag jegens de bestuurders in de
> zorg bepaalt. NOVA doet hier om eigen, primitieve redenen aan mee. Het
> succes is onmiskenbaar. Jij geeft er blijk van.
> Pieter


Ik zou zeggen, een gemiste kans om niet in te gaan op het aanbod van
Nova om een reactie te geven op de inhoud van de uitzending.
Mogelijk was dat aanbod niet aan jou persoonlijk gericht, er had
toch een iemand kunnen reageren.
Dat de berichtgeving volgens jou eenzijdig was, is dus voor een deel
aan de beschuldigden zelf te danken. Het feit dat je hier van de ellenlange
betogen houdt, geeft aan dat je er waarschijnlijk nauw bij betrokken bent,
zo niet een van de personen bent die in de uitzending van Nova worden bedoeld.

Het argument dat topsalissen in vergelijking tot de totale salaris-som
te verwaarlozen zijn, is een non-argument. Zo zou je elke hoogte van een
top salaris kunnen accepteren. Het gaat om de mentaliteit. Zoals je zelf
zegt, is in principe zo'n topsalaris vrij onderhandelbaar.
Meharis (01.08.2005, 12:01)
"PEB" <p.e.bosVERWIJDERDIT> schreef in bericht
news:f001
> De wereld was te klein toen het kabinet vlak voor de zomer een
> wetswijziging aankondigde, waardoor programma's als Buitenhof en NOVA in
> de toekomst niet meer gemaakt zouden kunnen worden. Ik was het met de
> kritiek eens, al vond ik dat met name NOVA wel erg onbescheiden haar
> onmisbaarheid verkondigde. Men gaf erg op over de eigen hoge
> journalistieke standaard. Een tikje overdreven vrienden!
> Gisteravond had NOVA een item over de salarissen van statutair directeuren
> in de thuiszorg.


TT140: De tweede kamer is tot en met maandag 29 augustus met reces.
[..] : reces van 1 juli t/m 29 augustus

TT143: De eerstekamer heeft reces van 6 juli t/m 5 september. De
eerstvolgende plenaire vergadering is op dinsdag 6 september.

Dit is dan het zomerreces van 2 maanden. Daarnaast het voorjaars-,
najaarreces en de periode in december is het wel lekker om 9400 euro p/m
exclusief onkosten bijgeschreven te krijgen voor pak en beet 8 maanden
werken. Per saldo krijgen ze dus voor 12 maanden uitbetaald = 112000 euro
waarvoor ze 8 maanden werken dus omgerekend is dat 170.000 euro.
peter (01.08.2005, 12:15)
Meharis:

>Dit is dan het zomerreces van 2 maanden. Daarnaast het voorjaars-,
>najaarreces en de periode in december is het wel lekker om 9400 euro p/m
>exclusief onkosten bijgeschreven te krijgen voor pak en beet 8 maanden
>werken. Per saldo krijgen ze dus voor 12 maanden uitbetaald = 112000 euro
>waarvoor ze 8 maanden werken dus omgerekend is dat 170.000 euro.


Wat een raar idee om te denken dat kamerleden alleen werken als ze in
de bankjes van de Eerste of Tweede Kamer zitten.
Bird (01.08.2005, 17:38)
On Mon, 01 Aug 2005 12:15:48 +0200, peter <18konijn>
wrote:

>Wat een raar idee om te denken dat kamerleden alleen werken als ze in
>de bankjes van de Eerste of Tweede Kamer zitten.


Ohja .... dat is waar ook. Ze komen naar de burger toe enzo.

Vertel eens eerlijk, hoe vaak heb jij een kamerlid in levenden lijve
ontmoet? (en dan telt de verkiezingstijd niet mee)

Gr,
Arne Vogel.
Allure (01.08.2005, 19:14)
Meharis schreef:

> TT140: De tweede kamer is tot en met maandag 29 augustus met reces.
> [..] : reces van 1 juli t/m 29 augustus
> TT143: De eerstekamer heeft reces van 6 juli t/m 5 september. De
> eerstvolgende plenaire vergadering is op dinsdag 6 september.
> Dit is dan het zomerreces van 2 maanden. Daarnaast het voorjaars-,
> najaarreces en de periode in december is het wel lekker om 9400 euro p/m
> exclusief onkosten bijgeschreven te krijgen voor pak en beet 8 maanden
> werken. Per saldo krijgen ze dus voor 12 maanden uitbetaald = 112000 euro
> waarvoor ze 8 maanden werken dus omgerekend is dat 170.000 euro.


'Reces' wil alleen maar zeggen dat er niet vergaderd wordt. Maar de
Kamerleden zijn natuurlijk wel degelijk gewoon aan het werk in die
periode.
Bird (01.08.2005, 19:23)
On 1 Aug 2005 10:14:44 -0700, "Allure" <HeWhoGetsTheGirl>
wrote:

>'Reces' wil alleen maar zeggen dat er niet vergaderd wordt. Maar de
>Kamerleden zijn natuurlijk wel degelijk gewoon aan het werk in die
>periode.


En wat voor werk doen ze dan eigenlijk? De vergaderingen liggen stil,
dus hoeven er ook geen vergaderingen voorbereid te worden, net zo min
als er stukken komen van de zijde van de regering.

En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben nog nooit een
kamerlid op werkbezoek tegengekomen bij mij in de buurt.

Kortom, ik houd het op een wel heel erg lange zomervakantie

Gr,
Arne Vogel.
Soortgelijke onderwerpen