datagott > reizen.* > reizen.openbaar-vervoer

Steven van Uitert (25.06.2005, 11:59)
Op de GVB-site lees ik zojuist:

> De GVB-directie erkent het recht op actievoeren. Zij distantieert zich > echter van het gekozen middel omdat dit niet alleen de werkgever
> treft, maar ook de reiziger.
> Zij heeft de vakorganisaties een voorstel gedaan om het hen mogelijk
> te maken zonder risico van een verbod door de rechter voor de
> actievorm "24 uur gratis GVB OV" te kiezen. Daarop zijn de
> vakorganisaties niet ingegaan.


Daarmee is het duidelijk: de staking is er om 'reizigertje te pesten'.

Steven
Alexander Al (25.06.2005, 13:51)
Steven van Uitert schreef het volgende op 25-06-2005 11:59:
> Op de GVB-site lees ik zojuist:
> zich > echter van het gekozen middel omdat dit niet alleen de werkgever
> Daarmee is het duidelijk: de staking is er om 'reizigertje te pesten'.


tuurlijk. eigenlijk willen die lui alleen maar bussen, trams en pontje
rijden, alleen die lastige reizigers heh...
Sybrand Bakker (25.06.2005, 14:39)
On Sat, 25 Jun 2005 13:51:30 +0200, Alexander Al
<Zink> wrote:

>tuurlijk. eigenlijk willen die lui alleen maar bussen, trams en pontje
>rijden, alleen die lastige reizigers heh...


Grote flauwekul. Bij het GVB wordt minimaal 1 keer per jaar gestaakt.
Dit is al de *derde* staking binnen *een* maand.
Een commercieel bedrijf dat zo opereert was allang failliet gegaan!
Gelukkig wordt het GVB toch geprivatiseerd.
Hebben ze allemaal aan zichzelf te danken!
Ambtenaren gaan alleen voor hun eigenbelang, de burger kan ze geen
fuck schelen.
Casper H.S. Dik (25.06.2005, 15:48)
Alexander Al <Zink> writes:

>tuurlijk. eigenlijk willen die lui alleen maar bussen, trams en pontje
>rijden, alleen die lastige reizigers heh...


Om een van de venijnige stukjes in het Parool over de IJburg tram stond
de volgende zin (in het kader van dat er veel trams uitvielen):

"De GVBers bleken wederom uitstekend in staat om niets te doen."

Casper
Ben Doedens (25.06.2005, 16:31)
Sybrand Bakker wrote:
> On Sat, 25 Jun 2005 13:51:30 +0200, Alexander Al
> <Zink> wrote:
> Grote flauwekul. Bij het GVB wordt minimaal 1 keer per jaar gestaakt.
> Dit is al de *derde* staking binnen *een* maand.
> Een commercieel bedrijf dat zo opereert was allang failliet gegaan!
> Gelukkig wordt het GVB toch geprivatiseerd.
> Hebben ze allemaal aan zichzelf te danken!
> Ambtenaren gaan alleen voor hun eigenbelang, de burger kan ze geen
> fuck schelen.


Uiteraard. De burger, waarvoor ze allemaal doen, kan het geen fuck verrekken
wat ze betaald krijgen. Daar heerst nog steeds het vooroordeel dat
ambtenaren:
-een bijzondere rechtspositie hebben (die is er niet meer)
-riante pensioenregelingen hebben (die ze zelf betalen, dank zij een sterk
collectief dus, en wie dat niet heeft heeft dat aan zichzelf te danken)
-riant worden beloond (we vergeten voor het gemak dat sinds een jaar of
twintig de ambtenaren elk jaar wel een procentje minder in salaris stijgen
dan gemiddeld in het bedrijfsleven, het zgn. trendvolgerschap is allang
afgeschaft)
-niet ontslagen kunnen worden (helaas, ze kunnen er nu net zo hard
uitvliegen als in het vrije bedrijf, er geldt de normale ontslagbescherming)
-een riante arbeidsongeschiktheidsregeling hebben (fout, ze vallen gewoon
onder de WAO)
-een riante werkloosheidsuitkering krijgen als ze toch worden ontslagen
(fout, ze vallen gewoon onder de WW)
Dus gaan ze alleen voor hun eigenbelang want als ze het van die burger
moesten hebben, kregen ze nooit wat.

De overheid heeft de afgelopen jaren de arbeidsvoorwaarden voor haar
dienaren gelijk getrokken aan die in het vrije bedrijf. Marktconform met een
modern woord. Dan moet de overheid er niet van opkijken dat hun werknemers
ook een marktconform salaris willen verdienen. Het huidige kabinet gaat tot
nu toe het verst in het leggen van de lasten bij zijn werknemers terwijl
hetzelf de lusten wenst op te strijken. De gemeentelijke overheden willen
alleen over een nieuwe CAO voor alle werknemers praten als hun werknemers
afzien van het functionele leeftijdsontslag voor zware beroepen. Aan dit
soort chantage willen bonden en personeel niet meewerken. Als er moet worden
gepraat over de flo, dan in open en reëel overleg en op basis van gericht
onderzoek naar nut en noodzaak van het flo (dat is er) en niet op basis van
dwang door het onthouden van salarisaanpassingen aan alle gemeentelijke
ambtenaren.

Ik denk dat het in het vrije bedrijf niet anders zou gaan.
Joep van Daalen (25.06.2005, 19:40)
"Ben Doedens" <me> wrote in news:d9k11l$2oah$1@nl-
news.euro.net:

> Ik denk dat het in het vrije bedrijf niet anders zou gaan.


Dat gaat op de fles als ze hun klanten wegjagen met stakingen.
Arend van de Poel (25.06.2005, 20:21)
Steven van Uitert wrote:
> Op de GVB-site lees ik zojuist:
> zich > echter van het gekozen middel omdat dit niet alleen de werkgever
> Daarmee is het duidelijk: de staking is er om 'reizigertje te pesten'.
> Steven


Het risico dat de rechter wat voor actie dan ook verbiedt is toch al
nul. Er is nou eenmaal stakingsrecht.

De GVB-directie erkent dus wel het recht op aktie maar niet het recht op
staking.

De GVB-directie wil ook wel even een aanvaardbare aktievorm voor de
bonden uitzoeken. Heeft de Directie al toegezegd bij zo'n aktie geen
loon in te houden? Gratis werkend personeel zou de Directie wel willen.

De GVB-directie distantieert zich wel van de aktievorm, maar niet van de
eis de pensioenen te verslechteren, of anders komt er geen CAO. De
GVB-directie heeft meer op met het ongemak voor de reiziger dan met de
arbeidsvoorwaarden van zijn personeel. Het zou fijn zijn als de Directie
het belang van de reiziger op andere momenten zo goed zou verdedigen.

Overigens gaat het niet alleen om een staking bij het GVB, maar van al
het gemeentepersoneel in verschillende grotere steden.
Ben Stoop (25.06.2005, 20:41)
"Ben Doedens" <me> wrote in message
news:oah1
[..]
> noodzaak van het flo (dat is er) en niet op basis van dwang door het
> onthouden van salarisaanpassingen aan alle gemeentelijke ambtenaren.
> Ik denk dat het in het vrije bedrijf niet anders zou gaan.


Het is hier net zoals bij het ProRail conflict: bonden en werknemers zien
ook hier geen kans om hun
punt in de vastgelopen onderhandelingen goed voor de media te brengen.

Vind je het dan gek dat dan er een sterk afwijzende reaktie komt van de
gedupeerde reizigers?
Er is pas kort geleden gestaakt, wat voegt de aanstaande staking toe.

Als maatschappelijk betrokkenen niet goed worden geinformeerd waarom het
volgens
de stakers logisch is dat er gestaakt wordt en dat dat een onontkoombare
zaak is,
dan mag je op negatieve reakties rekenen.

Als klip en klaar is waarom:
- de gevraagde salarisverhoging reeel is
- 10 jaar eerder dan andere werknemers in het bedrijfsleven beeindigen van
de carriere door functioneel leeftijdsontslag gerechtvaardigd is op bus en
tram
dan kunnen de stakende bus- en tramrijders op meer sympathie rekenen voor
hun akties.

Tot nu toe heb ik daar als reiziger nog niets van mogen vernemen.

Gr,
Ben.
Richard (25.06.2005, 21:17)
Après mure réflexion, Ben Stoop a écrit :
[..]
> - 10 jaar eerder dan andere werknemers in het bedrijfsleven beeindigen van de
> carriere door functioneel leeftijdsontslag gerechtvaardigd is op bus en tram
> dan kunnen de stakende bus- en tramrijders op meer sympathie rekenen voor hun
> akties.
>> Tot nu toe heb ik daar als reiziger nog niets van mogen vernemen.

> Gr,
> Ben.


Ik vind zelf dat de medewerkers recht hebben op dezelfde
salarisverhoging als het management. Let wel: niet hetzelfde salaris,
maar dezelfde verhoging.
Sybrand Bakker (25.06.2005, 21:33)
On Sat, 25 Jun 2005 16:31:53 +0200, "Ben Doedens" <me>
wrote:

>Ik denk dat het in het vrije bedrijf niet anders zou gaan.


In het vrije bedrijf weet men nog wat klantvriendelijkheid is.
De conducteur bij het GVB tegen wie ik 'goedemorgen' zeg, als ik mijn
kaart laat afstempelen, doet net alsof hij mij niet hoort, en niet
meer dan een gedresseerde aap is, die alleen maar een stempeltje zet.
Het vrije bedrijf, dat overal zo met zijn klanten omgaat, heeft een
probleem.
Sybrand Bakker (25.06.2005, 21:35)
On Sat, 25 Jun 2005 20:21:01 +0200, Arend van de Poel
<a.vdpoel> wrote:

>De GVB-directie distantieert zich wel van de aktievorm, maar niet van de
>eis de pensioenen te verslechteren, of anders komt er geen CAO. De
>GVB-directie heeft meer op met het ongemak voor de reiziger dan met de
>arbeidsvoorwaarden van zijn personeel.


Het is misschien een beetje te moeilijk voor je, maar als er geen
reizigers zouden zijn, stond je wel op straat.
Dat is precies dus wat je met die akties bereikt: dat passagiers het
OV de rug toekeren.
Casper H.S. Dik (25.06.2005, 21:45)
Arend van de Poel <a.vdpoel> writes:

>Het risico dat de rechter wat voor actie dan ook verbiedt is toch al
>nul. Er is nou eenmaal stakingsrecht.


Een staking zal niet gauw verboden worden; gratis vervoer is in
het verleden wel degelijk verboden door de rechter.

Casper
Ben Doedens (25.06.2005, 22:12)
Joep van Daalen wrote:
> "Ben Doedens" <me> wrote in news:d9k11l$2oah$1@nl-
> news.euro.net:
>> Ik denk dat het in het vrije bedrijf niet anders zou gaan.

> Dat gaat op de fles als ze hun klanten wegjagen met stakingen.


Dus de vrije bedrijfsleiding snapt dat en gaat met de stakers weer om de
tafel om een akkoord te bereiken. (Gebeurt erg veel hoor !)
De gemeentelijke werkgevers hebben dat snapvermogen nog niet ontwikkeld. Die
leven nog in de tijd dat de overheid de burger als onderdaan i.p.v. als
klant zag. En dus zetten ze hakken in het zand en bewegen niet richting de
bonden. Verdere stakingingen worden daarmee onvermijdelijk.
Ben Doedens (25.06.2005, 22:19)
Arend van de Poel wrote:
[..]
> arbeidsvoorwaarden van zijn personeel. Het zou fijn zijn als de
> Directie het belang van de reiziger op andere momenten zo goed zou
> verdedigen.


Ik weet niet waarom er steeds wordt gesproken over "de pensioenen
verslechteren". De kern van het conflict zit in de eis van de werkgevers dat
men alleen wenst te praten over de CAO 2005 ALS de bonden er mee akkoord
gaan dat het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) voor zware beroepen als
brandweer en ambulancepersoneel b.v. per direct wordt afgeschaft. De bonden
willen over dat laatste niet onderhandelen in combinatie met de CAO
besprekingen. Men wil zich niet laten afpersen door de werkgevers maar men
stelt wel dat het FLO NIET ONBESPREEKBAAR is, maar dan afzonderlijk van de
CAO besprekingen. Persoonlijk zie ik ook niet wat loonafspraken voor al het
gemeentelijk personeel nu heeft te maken met een onderdeel van die CAO voor
slechts een klein deel van het personeel. De gemeentelijke werkgevers plegen
dus een rare vorm van chantage. Waardoor niet alleen brandweer- en
ambulancepersoneel er bij betrokken is, maar het gehele personeel, incl. dat
van de gemeentelijke vervoerbedrijven.
Ben Doedens (25.06.2005, 22:30)
Ben Stoop wrote:
> "Ben Doedens" <me> wrote in message
> news:oah1
> Het is hier net zoals bij het ProRail conflict: bonden en werknemers
> zien ook hier geen kans om hun
> punt in de vastgelopen onderhandelingen goed voor de media te brengen.


De bonden hebben diverse pogingen gedaan, maar als de media het conflict
rond de FLO dan afschilderen als een conflict rond de verslechtering van het
pensioen, dan blèrt gelijk de hele goegemeente dat de ambtenaren toch al een
geweldig pensioen hebben (dat ze zelf betalen middels forse premies
overigens)

> Vind je het dan gek dat dan er een sterk afwijzende reaktie komt van
> de gedupeerde reizigers?
> Er is pas kort geleden gestaakt, wat voegt de aanstaande staking toe.


Dat is de kieft van de versnippering van het OV gebeuren. ProRail is
rijksoverheid, nooit echt gewend rekening met de klant te houden. NSR is
zelfstandig (kent zijn verantwoordelijkheid ri. personeel en klant en heeft
een keurige CAO afgesloten). GVB is gemeentelijke overheid en ook de
gemeenten hebben in CAO kwesties nog niet geleerd oog voor de belangen van
de klant te hebben, maar zetten, zoals gewoonlijk bij de overheid de hakken
in het zand.

> Als maatschappelijk betrokkenen niet goed worden geinformeerd waarom
> het volgens
> de stakers logisch is dat er gestaakt wordt en dat dat een
> onontkoombare zaak is,
> dan mag je op negatieve reakties rekenen.


> Als klip en klaar is waarom:
> - de gevraagde salarisverhoging reeel is
> - 10 jaar eerder dan andere werknemers in het bedrijfsleven
> beeindigen van de carriere door functioneel leeftijdsontslag
> gerechtvaardigd is op bus en tram
> dan kunnen de stakende bus- en tramrijders op meer sympathie rekenen
> voor hun akties.


Fout. Op bus en tram wordt de carrière echt niet 10 jaar eerder beëindigd.
Het gaat om het FLO van brandweer- en ambulancepersoneel. Deze categorie met
zwaar belastend werk (ook nog niet eens alle functies) moet nu met 55 jaar
eruit. De werkgever koppelt het afschaffen daarvan aan het afsluiten van een
CAO voor ALLE gemeentelijke dienaren. En daarmee is dan wel het GEHELE
GEMEENTELIJKE PERSONEEL bij de kwestie betrokken en voert dus ook het GVB
aktie. Want door de opstelling van de werkgever (Gemeente Amsterdam) wordt
hun een nieuwe CAO met loonaanpassingen aan de gestegen prijzen, onthouden.
Overigens is er onderzoek geweest naar nut en noodzaak van FLO voor mensen
met lichamelijk en geestelijk zware beroepen en de bonden willen op basis
daarvan best onderhandelen met de werkgevers, maar een dictaat accepteren
zal men nooit doen.

> Tot nu toe heb ik daar als reiziger nog niets van mogen vernemen.


De media proberen het uit te leggen maar simpliciferen het wat te veel.

Soortgelijke onderwerpen