datagott > uitkeringen

krelis (07.07.2005, 16:01)
In het kwartaal bericht Arbeidsmarkt juni 2005 (kamerstuk 29544 nr. 29) kwam
ik de volgende tekst tegen:

"Het aantal WW-ers is in het eerste kwartaal 2005 opnieuw gestegen. Eind
2004 was het aantal WW-uitkeringen 322 duizend, eind maart 2005 waren dat er
338 duizend. Volgens het UWV wordt de toename ve roorzaakt door twee recente
wijzingen: de sollicitatieplicht voor 57,5- plussers, en het nieuwe
WAO-schattingsbesluit, waardoor velen hun WAO-uitkering verliezen."

Zoals dit hier staat betekent het, dat wordt toegegeven dat de
sollicitatieplicht een averechts effect heeft.
De vraag is alleen of de tekst zoals omschreven ook als zodanig is bedoeld.
Natuurlijk weet ieder weldenkend mens dat een sollicitatieplicht zonder
goede begeleiding en zonder aannameplicht volslagen kolder is.
Het is een koud kunstje om niet aangenomen te worden als je een bepaalde
baan liever niet wil en een oudere hoeft daarvoor al helemaal zijn best niet
te doen. Die wordt zelfs niet uitgenodigd voor een gesprek.
Als je wel graag een baan wil, dan werkt die sollicitatieplicht alleen maar
belemmerend en demotiverend.

Krelis
AnToNio (07.07.2005, 16:27)
krelis <krelisSCHRAPvonvogel> wrote:

> Als je wel graag een baan wil, dan werkt die sollicitatieplicht alleen maar
> belemmerend en demotiverend.


Je ziet dan ook weleens sollicitatiebrieven waarin expliciet vermeld
wordt dat het "een serieuze sollicitatie" is.
Bart Bakema (07.07.2005, 17:27)
email (AnToNio) schreef:

> Je ziet dan ook weleens sollicitatiebrieven waarin expliciet vermeld
> wordt dat het "een serieuze sollicitatie" is.


Vertel eens, hoeveel heb je er al geschreven?

Bart
kn (07.07.2005, 17:29)
AnToNio wrote:

> krelis <krelisSCHRAPvonvogel> wrote:
>> Als je wel graag een baan wil, dan werkt die sollicitatieplicht alleen
>> maar belemmerend en demotiverend.

> Je ziet dan ook weleens sollicitatiebrieven waarin expliciet vermeld
> wordt dat het "een serieuze sollicitatie" is.


Ik heb in ieder geval (als 57 plusser) al vaak gemerkt dat je sollicitatie
op grond van je leeftijd al als niet-serieus beschouwd wordt. Dus zoiets
van "zal wel een verplicht briefje zijn". Pas als je over die drempel heen
bent kijkt men er serieus naar. En dan word je misschien uitgenodigd.

Bedankt, kabinet! Jullie hebben veel gedaan om de werkloosheid van ouderen
in stand te houden.
AnToNio (07.07.2005, 19:34)
Bart Bakema <bart87892890v> wrote:

> email (AnToNio) schreef:
> > Je ziet dan ook weleens sollicitatiebrieven waarin expliciet vermeld
> > wordt dat het "een serieuze sollicitatie" is.

> Vertel eens, hoeveel heb je er al geschreven?
> Bart


Het nut van jouw vraag ontgaat mij volledig!

Als je de berichten hier een beetje gevolgd had dan zou je hebben kunnen
weten dat ik niet over personen praat (en zeer zeker niet over mijzelf)
maar e.e.a. poog zakelijk en zonder aanziens des persoons te benaderen.

(En dat zouden er meer moeten doen was het een stuk minder emotioneel)

Maar als jij je hart wilt uitstorten, ga rustig je gang. Iedereen moet
datgene doen wat hij/zij niet laten kan.
PETER (07.07.2005, 22:56)
"krelis" <krelisSCHRAPvonvogel> schreef in bericht
news:f001
[..]
> Het is een koud kunstje om niet aangenomen te worden als je een bepaalde
> baan liever niet wil en een oudere hoeft daarvoor al helemaal zijn best
> niet te doen. Die wordt zelfs niet uitgenodigd voor een gesprek.
> Als je wel graag een baan wil, dan werkt die sollicitatieplicht alleen
> maar belemmerend en demotiverend.
> Krelis Hallo Krelis.


Jouw opmerkingen en bevindingen zijn, zoals gewoonlijk,
volkomen juist. Wij hebben hier al vaker samen over gemaild.

Ik heb laatst, naar later bleek tamelijk riskante, test uitgevoerd, met tien
sollicitaties waarin jouw volgende zinnetje werd vermeld:

"(NB) Deze sollicitatie is mede tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek
van de Minister van SZW."

Ik had voordien in de afgelopen jaren minstens 200 schriftelijke
sollicitaties, let wel serieuze, verstuurd,
nu na deze TIEN sollicitaties kreeg ik voor de allereerste keer 5 reacties
per telefoon, dat was nog nooit gebeurd,
met de voornaamste vraag, wat bedoeld U met deze zin. De meeeste mensen
begrepen uit deze eenvoudige Nederlandse zin de betekenis niet. Ze zijn
gewoon te dom. Deze zin is nl. voor tweeerlei uitleg vatbaar indien men zeer
kritisch ingesteld of dyslectisch is.

Ik had zelfs de indruk dat 1 of 2 firmas zelfs bang waren dat er een
fraudeur een "sillicitatie" brief schreef. Hoe komen ze op het idee!! Men
wilde dit daarom aan het CWI melden.

Uit bovenstaande blijkt overduidelijk dat Krelis meer dan gelijk heeft met
zijn stelling:

> Als je wel graag een baan wil, dan werkt die >sollicitatieplicht alleen
> maar belemmerend en >demotiverend.


Betekenis en uitkomst voor mij:
De regering moet, en wel per omgaande de sollicitatieplicht voor 55+
afschaffen, zodat, als
je ouder bent en solliciteert je een meer serieuzere kans hebt, en dat naar
je sollicitatie Łberhaupt gekeken wordt.

Grtz,

PETER
D.E. (08.07.2005, 08:19)
"krelis" <krelisSCHRAPvonvogel> schreef in bericht
news:f001
> In het kwartaal bericht Arbeidsmarkt juni 2005 (kamerstuk 29544 nr. 29)
> kwam ik de volgende tekst tegen:
> "Het aantal WW-ers is in het eerste kwartaal 2005 opnieuw gestegen. Eind
> 2004 was het aantal WW-uitkeringen 322 duizend, eind maart 2005 waren dat
> er 338 duizend. Volgens het UWV wordt de toename ve roorzaakt door twee
> recente wijzingen: de sollicitatieplicht voor 57,5- plussers, en het
> nieuwe WAO-schattingsbesluit, waardoor velen hun WAO-uitkering verliezen."
> Zoals dit hier staat betekent het, dat wordt toegegeven dat de
> sollicitatieplicht een averechts effect heeft.


Nee, welk averechts effect zou dat zijn? Dat de statistieken nu eens echt
gaan kloppen?
Want het is natuurlijk alleen een statistisch verhaaltje.

> De vraag is alleen of de tekst zoals omschreven ook als zodanig is
> bedoeld.
> Natuurlijk weet ieder weldenkend mens dat een sollicitatieplicht zonder
> goede begeleiding en zonder aannameplicht volslagen kolder is.
> Het is een koud kunstje om niet aangenomen te worden als je een bepaalde
> baan liever niet wil en een oudere hoeft daarvoor al helemaal zijn best
> niet te doen. Die wordt zelfs niet uitgenodigd voor een gesprek.
> Als je wel graag een baan wil, dan werkt die sollicitatieplicht alleen
> maar belemmerend en demotiverend.


Waarom?
Havel (08.07.2005, 09:28)
"krelis" <krelisSCHRAPvonvogel> schreef in bericht
news:f001
[..]
> Als je wel graag een baan wil, dan werkt die sollicitatieplicht alleen maar
> belemmerend en demotiverend.
> Krelis


Wat jij denkt dat er wordt bedoeld, staat er m.i. niet. De invoering van de
sollicitatieplicht voor 57,5- plussers heeft tot een toename van het aantal
geregistreerde WW gerechtigden geleid doordat de middels overgangsrecht van
sollicitatieplicht vrijgestelde WW gerechtigden van 57,5 plus vanaf januari
2004 buiten de CWI registratie kwamen, doordat zij hun inschrijving bij CWI
niet meer hoefden te verlengen.
Met het verstrijken van de tijd wordt deze groep kleiner en er komen steeds
meer nieuwe gevallen bij. Het effect daarvan is dat het aantal 57,5 plussers
dus een stijgende lijn vertoont in de registratie van CWI.
krelis (08.07.2005, 10:40)
knip
> Wat jij denkt dat er wordt bedoeld, staat er m.i. niet. De invoering van
> de
> sollicitatieplicht voor 57,5- plussers heeft tot een toename van het
> aantal
> geregistreerde WW gerechtigden geleid doordat de middels overgangsrecht
> van
> sollicitatieplicht vrijgestelde WW gerechtigden van 57,5 plus vanaf
> januari
> 2004 buiten de CWI registratie kwamen, doordat zij hun inschrijving bij
> CWI
> niet meer hoefden te verlengen.


Daar is mij niets van bekend. Hoewel ik al een paar jaar niet meer
sollicitatieplichtig ben, moet ik nog steeds mijn inschrijving bij het CWI
verlengen.
Per 1 jan. 2004 waren alleen de werklozen niet geregistreerd, die geboren
waren voor 2 nov. 1941.
Door de sollicitatie maatregel heeft het effect van extra
registratie-toename na 1-1-2004 alleen nog maar betrekking op nieuwe
werklozen, die geboren zijn voor 2 nov 1941 en op ontslagdatum nog geen 64
jaar waren.
Dit effect acht ik zeer gering, maar ik zou ook graag concrete cijfers zien.

Krelis
krelis (08.07.2005, 10:56)
knip
> Nee, welk averechts effect zou dat zijn? Dat de statistieken nu eens echt
> gaan kloppen?
> Want het is natuurlijk alleen een statistisch verhaaltje.


Als je beoogt door de invoering van de sollicitatieplicht de werkloosheid te
laten afnemen, als er dan staat dat het hierdoor toeneemt, dan kun je van
een averechts effect spreken.

>> Als je wel graag een baan wil, dan werkt die sollicitatieplicht alleen
>> maar belemmerend en demotiverend.

> Waarom?


In de eerste plaats voegt een plicht niets toe als je graag aan het werk
wil. Als er in een week 10 banen zijn die jij wel ziet zitten dan
solliciteer je ook 10 keer en heb je ook geen stok achter de deur nodig.
Het kan ook zijn dat er in een periode niets van jouw gading bij zit en dan
in het onzinnig om te moeten solliciteren op banen die jou volstrekt niet
liggen of waarvoor jij niet gekwalificeerd bent.
Mensen, waaronder de ouderen, die wekelijks worden afgewezen, krijgen steeds
weer een mentale opdoffer, die hun de lust tot solliciteren ontneemt, ook al
waren zij aanvankelijk heel gemotiveerd.
Ik weet dit omdat ik meerdere situaties uit de praktijk ken.

Krelis
krelis (08.07.2005, 10:58)
Dank voor je bijval.

Groeten
Krelis
Havel (08.07.2005, 12:25)
"krelis" <krelisSCHRAPvonvogel> schreef
> knip
> Daar is mij niets van bekend. Hoewel ik al een paar jaar niet meer
> sollicitatieplichtig ben, moet ik nog steeds mijn inschrijving bij het CWI
> verlengen.


Jouw situatie is mij niet bekend, maar wellicht val jij buiten de
voorwaarden die per 1-1-2004 voor de toepasselijkheid van het overgangsrecht
golden met betrekking tot de toen ingevoerde sollicitatieplicht voor 57,5-
plussers.

> Per 1 jan. 2004 waren alleen de werklozen niet geregistreerd, die geboren
> waren voor 2 nov. 1941.


Dat laatste weet ik niet. Wat ik wel weet is dat vanaf die datum de WW
gerechtigden die op dat moment meer dan een jaar WW hadden en boven de 57,5
waren, vrijgesteld bleven van sollicitatieplicht. En daarnaast behoefden zij
hun inschrijving bij CWI niet meer te verlengen en geen werk te aanvaarden
dat hen werd/wordt aangeboden.
Dat zal dus het eerste jaar (=2004) tot een geleidelijke daling van het
aantal ingeschrevenen hebben geleid, omdat de meeste inschrijvingen voor
maximaal een jaar zijn en betrokkenen daarna dus hun inschrijving niet meer
hebben verlengd. Die trend zal dus rond 1 januari 2005 zijn geŽindigd.
Te zelfdertijd zijn er uiteraard weer nieuwe WW gerechtigden in die
leeftijdscategorie bijgekomen en die waren uiteraard wťl
inschrijvingsplichtig. Dat heeft dus tot een stijging van het aantal
inschrijvingen geleid.
Ik kan me voorstellen dat beide trends elkaar wellicht wat in evenwicht
hebben gehouden in 2004, maar er zal in 2005 zeker een stijging te zien
zijn.
krelis (08.07.2005, 12:52)
knip
> Jouw situatie is mij niet bekend, maar wellicht val jij buiten de
> voorwaarden die per 1-1-2004 voor de toepasselijkheid van het
> overgangsrecht
> golden met betrekking tot de toen ingevoerde sollicitatieplicht voor 57,5-
> plussers.
> gerechtigden die op dat moment meer dan een jaar WW hadden en boven de
> 57,5
> waren, vrijgesteld bleven van sollicitatieplicht. En daarnaast behoefden
> zij
> hun inschrijving bij CWI niet meer te verlengen en geen werk te aanvaarden
> dat hen werd/wordt aangeboden.


Sinds 1 mei 1999 geldt er voor alle werklozen die op dat moment nog geen
57,5 jaar waren, een inschrijvings- en acceptatieplicht en daar is geen
verandering in gekomen bij de (her)invoering van de sollicitatieplicht op
1-1-2004 of het zou wellicht mensen kunnen betreffen die na hun 64ste worden
ontslagen.
Uit de publicaties van het ministerie van szw kan ik geen verandering vinden
t.a.v. van de verplichte inschrijving.
Ken jij misschien een publicatie, waaruit het tegendeel blijkt en die jouw
opvatting hierover bevestigd?

Krelis
D.E. (08.07.2005, 12:52)
"krelis" <krelisSCHRAPvonvogel> schreef in bericht
news:b001
[..]
> steeds weer een mentale opdoffer, die hun de lust tot solliciteren
> ontneemt, ook al waren zij aanvankelijk heel gemotiveerd.
> Ik weet dit omdat ik meerdere situaties uit de praktijk ken.


Toen ik jonger was gold hetzelfde, hoe vaak ik niet (zelfs op zeer
onbeschofte wijze)
ben afgepoeierd voor een baan, kan ik niet meer tellen.
Het is inderdaad vervelend, maar het hoort er helaas bij, en vaak waren het
die ouderen
die mij zo mooi konden vertellen dat als ik maar echt wilde etc. misschien
een wijze
les voor hen nu? Ook al gun ik het ze eigenlijk niet.
Havel (08.07.2005, 13:58)
"krelis" <krelisSCHRAPvonvogel> schreef in bericht
news:3001
> knip
> Sinds 1 mei 1999 geldt er voor alle werklozen die op dat moment nog geen
> 57,5 jaar waren, een inschrijvings- en acceptatieplicht en daar is geen
> verandering in gekomen bij de (her)invoering van de sollicitatieplicht op
> 1-1-2004 of het zou wellicht mensen kunnen betreffen die na hun 64ste worden
> ontslagen.
> Uit de publicaties van het ministerie van szw kan ik geen verandering vinden
> t.a.v. van de verplichte inschrijving.
> Ken jij misschien een publicatie, waaruit het tegendeel blijkt en die jouw
> opvatting hierover bevestigd?


Nee. Ik ken alleen de inhoud van de beschikkingen zoals terzake zijn
afgegeven aan de betreffende belanghebbenden door UWV.

Soortgelijke onderwerpen