datagott > microsoft.public.* > microsoft.public.office.excel

Björn Roskam (22.09.2004, 15:39)
Bestaat er een mogelijkheid om bestanden bubbelzijdig af
te drukken? In Word kun je kiezen oneven of even pagina's
afdrukken. Is zoiets in Excel ook mogelijk?
Ingrid Baplue (22.09.2004, 16:09)
Sub PrintOnevenPaginas()
Dim pag As Integer
Dim even As Boolean
On Error GoTo Einde
even = InputBox("oneven (0) of even (1) pagina's drukken")
For pag = (even + 1) To 999 Step 2
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut _
From:=pag, To:=pag, Copies:=1, Collate:=True
Next pag
Einde:
End Sub
Björn Roskam (23.09.2004, 11:30)
Waar moet ik die tekst ergens inzetten, onder een aan te
maken knop ofzo?
Moet ik die macro per document aanmaken of is die macro
bij openen van een nieuw document meteen beschikbaar?

Mvrgr

Björn

[..]
>Excel MVP
>[..]
>Dit bericht is geplaatst in een nieuwsgroep. Post je evt

antwoord of
[..]
Ingrid Baplue (24.09.2004, 18:42)
Een dergelijke macro moet in een module staan.
Als je de macro voor alle werkbladen wilt kunnen gebruiken kan je deze macro
in de Persoonlijke Macrowerkmap zetten, ofwel kan je een eigen
invoegtoepassing maken.
Je kan de macro aan een menu-item koppelen, aan een werkbalkknop of je kan
eenvoudig een sneltoets aan de macro toekennen.
Soortgelijke onderwerpen