datagott > comp.* > comp.programmeren

Albert (01.04.2004, 19:33)
Hallo. Heb een zeer simpele vraag, namelijk: is HTML een programmeertaal of
niet.
De meningen hierover in mijn omgeving verschillen nogal, ik ben zelf van
mening dat het wel zo is. Zal het effe toelichten.
HTML is dan wel gebaseerd op SGML (Standard Generalized Markup Language), en
het kent geen expressie of voorwaardelijke- danwel onvoorwaardelijke
sprongen, maar het werkt wl met de zogenaamde HTML-tags. En bij het starten
van een HTML-pagina worden die tags toch regel voor regel vertaald door een
interpreter, dus een princiepe dat we ook wel uit basic kennen. Bovendien
kan je met <script language="Javascript"> een Javascriptje, of een Visual
Basic scriptje implementeren. En de expressies enz. die dr in worden
gebruikt, doe moeten toch door een HTML-browser begrepen worden, en in mijn
optiek gaat dat nooit wanneer HTML gn programmeertaal zou zijn. Er moet
dus minimaal sprake zijn van een zekere wisselwerking.
Waarom ik me hiermee bezig hou? Och, heel eenvoudig.
De meeste tijd van mijn programmeertijd hou ik me bezig met C en C++, maar
uiteindelijk denk ik dat ik de kant van Java op gaat. Probeer ook op de
hoogte te blijven van de OpenGL en Direct3D bibliotheken die in steeds meer
toepassingen nodig worden, vooral wanneer het 3D-perspectief primair is.
Indien mogelijk probeer ik ze zelf ook toe te passen, maar dat valt om de
drommel nog niet mee moet ik bekennen. Kortom, ik probeer het geheel zo
serieus mogelijk te benaderen, en ben daarom dan ook van mening dat, als je
het programmeren cht serieus benadert, dan moet je eigenlijk op de hoogte
zijn van de kleinste details.
Bovendien ben ik ook nog wel eens zo op zijn tijd met het bouwen van
websites bezig, en dan krijg je al gauw niet helemaal toevallig met
JavaScript, en indien gewenst met JScript of Visual Basic Script te maken
voor wat dynamiek. En iedere keer als ik daar dan mee bezig bent stel ik me
de vraag waar HTML nu eigenlijk thuis hoort. Ik bedoel, van batchfiles (.bat
bestanden) dat al zo oud is als dat er DOS bestaat wordt ook nog wel eens
beweert dat het gn echte programmeertal is. Nietemin weet ik uit ervaring
dat je met een batchfile o.a externe files kan benaderen, het maakt in
zekere zin gebruik van expressies, kent een sprongenstructuur, en niet in de
laatste plaats, wat de event handlers uit bijvoorbeeld Delphi of Visual
Basic zijn, dat zouden de errorlevels in een batchfile kunnen zijn. Ben dus
erg beniewd naar de meningen van andere programmeurs omtren HTML. Of moet ik
eigenlijk SGML zeggen. Ook nog zo'n kwestie.
Vriendelijke groeten.

Albert
John Bokma (01.04.2004, 19:36)
Albert wrote:

> Hallo. Heb een zeer simpele vraag, namelijk: is HTML een programmeertaal of
> niet.


Nee.

> kan je met <script language="Javascript"> een Javascriptje, of een Visual
> Basic scriptje implementeren. En de expressies enz. die dr in worden
> gebruikt,


Dat is dan geen HTML meer, maar JavaScript.

> Bovendien ben ik ook nog wel eens zo op zijn tijd met het bouwen van
> websites bezig, en dan krijg je al gauw niet helemaal toevallig met
> JavaScript, en indien gewenst met JScript of Visual Basic Script te maken


Zorg dat er altijd een alternatief is voor die mensen die dat uit hebben
staan.

> voor wat dynamiek. En iedere keer als ik daar dan mee bezig bent stel ik me
> de vraag waar HTML nu eigenlijk thuis hoort. Ik bedoel, van batchfiles (.bat


Een opmaaktaal. Er is geen if in HTML, geen loop constructie, en je kan
een state *in* HTML niet opslaan.
reverse.tdroovapednav.f (01.04.2004, 20:22)
On Thu, 01 Apr 2004 17:33:02 GMT, "Albert" <mart_rdam>
wrote:

>Hallo. Heb een zeer simpele vraag, namelijk: is HTML een programmeertaal of
>niet.

Antwoord is al even simpel. Is geen programmeertaal.
Beschrijft presentatie van text en objecten op een pagina

Frans
Stefan Koopmanschap (remove withoutspam to e-mail) (02.04.2004, 08:07)
Albert wrote:
> HTML is dan wel gebaseerd op SGML (Standard Generalized Markup Language), en


je beantwoord hier je eigen vraag. kijk eens naar wat SGML betekent. En
dan vooral naar de ML. Markup Language. vrij vertaald: opmaak taal.

geen programmeertaal dus.
Stefan Koopmanschap (remove withoutspam to e-mail) (02.04.2004, 14:01)
Albert,

Albert wrote:
[..]
> bijvoorbeeld een deel tekst vet op het scherm afdrukt (de HTML-tags dus),
> het blijven bouwstenen die je in de juiste volgorde moet programmeren. Of
> intikken in een tekstvenster.


zonder html kan je wel tekst op het beeldscherm krijgen. zonder een
programmeertaal niet. de HTML code in de tekst zorgt er hooguit voor dat
de tekst er iets anders uitziet. HTML wordt dus puur gebruikt voor de
opmaak van de teksten. Het kan uit zichzelf niets. En dus is het een
Markup taal, en geen programmeertaal.

> Zou denk ik nog verder (lees: gedetaileerder) kunnen gaan, want HTML zelf
> kn uit zichzelf niet eens functioneren, want het heeft toch een fundament
> nodig dat de HTML-tags- of bouwstenen vertaalt. Maar JavaScript, dat dus
> volgens de regels der interpretatie wl als programmeertaal wordt gezien
> (voorheen een scripttaal, maar tegenwoordig alom als voorwaardige
> programmeertaal gezien - over verschil in interpretatie gesproken- ) heeft


Javascript is een volwaardige programmeertaal? welnee! Het is gewoon een
clientside scriptingtaal.

> toch ook een ondergrond nodig om te kunnen functioneren. Het is dan weer wel
> platformonafhankelijk, maar dat is HTML ook, maar uit zichzelf kan het niks.
> Met andere woorden, bij implementatie van een stukje script kan het nooit
> puur het script zelf zijn dat iets uitvoert naar het scherm, want dan zou
> alleen kunnen wanner het puur op zichzelf kan opereren. Een naar een
> executable gecompileert programma in Delphi of Visual Basic kan dat namelijk


En daarom worden Delphi en (Visual) Basic tot de programmeertalen
gerekend, en javascript tot de scripting talen.

> wel. Eigenlijk zou er dus sprake moeten zijn van "een beetje JavaScript, en
> een beetje van wat anders" namelijk de browser die op dt moment het script
> vertaald.


scripting dus...

> Maar ja. Het is nu eenmaal zo dat de zaken niet zo gedetailleerd aanschouwd
> worden in programmeerland zoals ik het schetst, dus zal er tot in lengte van
> jaren verschil worden gemaakt tussen een zogenoemde opmaaktaal als HTML, een
> programmeertaal als pakweg C, en zal er van een stukje script in een
> HTML-document altijd beweert worden dat bij het uitvoeren van het script het
> toch echt het script is, en dat het niets te maken heeft met HTML.Dit
> laatste gezegd hebben kan ik dr nog wel inkomen, want het is niet HTML die
> het script vertaalt, maar de huidige browser. Moet ik nog maar eens een
> nachtje over slapen.


Je bent zelf je eigen redenering onderuit aan het halen. Erg knap.
Overigens is, zoals je uit mijn reactie kan halen, je redenering ook
niet zo 'logisch gedetailleerd' als je misschien zou denken :)

ik hoop dat je nog kan slapen na dit alles.
Albert (02.04.2004, 15:32)
"Stefan Koopmanschap (remove withoutspam to e-mail)"
<stefan> schreef in bericht
news:g7c1
> Albert wrote:
> je beantwoord hier je eigen vraag. kijk eens naar wat SGML betekent. En
> dan vooral naar de ML. Markup Language. vrij vertaald: opmaak taal.
> geen programmeertaal dus.
> --
> Stefan Koopmanschap
> PHP/MySQL developer - websites, intranet and extranet systems and more...
> [..]
> php


Hallo. Bedankt voor de aandacht. En ja, ik weet het. Doorgaans wordt er voor
het overzicht op de markt onderscheid gemaakt tussen programmeertalen,
opmaaktalen, DP-paketten waar in zekere zin ook een programmeertaal achter
zit, want het moet toch vertaald worden naar een uitvoerbaar venster, etc.
Hoewel het geleuter op de vierkante cm, en wellicht wel mm is, waarvoor bij
voorbaat mijn excuses, blijf ik toch moeite houden t.o.v. HTML om dat puur
als opmaaktaal te zien. Wanneer je het sec bekijkt, dan wel. Maar, het is
toch ook zo dat de visuele uitvoering van een programma, dus alles wat je
ziet en hoort alln kan bestaan bij gratie van de juiste formulering van de
bouwstenen die in di taal van toepassing zijn. En dan heb ik zoiets van, of
dat nu de bouwstenen zijn dat een for-next loopje of een if-expressie
bewerkstelligt, of dat het de bouwstenen zijn die in een HTML-pagina
bijvoorbeeld een deel tekst vet op het scherm afdrukt (de HTML-tags dus),
het blijven bouwstenen die je in de juiste volgorde moet programmeren. Of
intikken in een tekstvenster.
Zou denk ik nog verder (lees: gedetaileerder) kunnen gaan, want HTML zelf
kn uit zichzelf niet eens functioneren, want het heeft toch een fundament
nodig dat de HTML-tags- of bouwstenen vertaalt. Maar JavaScript, dat dus
volgens de regels der interpretatie wl als programmeertaal wordt gezien
(voorheen een scripttaal, maar tegenwoordig alom als voorwaardige
programmeertaal gezien - over verschil in interpretatie gesproken- ) heeft
toch ook een ondergrond nodig om te kunnen functioneren. Het is dan weer wel
platformonafhankelijk, maar dat is HTML ook, maar uit zichzelf kan het niks.
Met andere woorden, bij implementatie van een stukje script kan het nooit
puur het script zelf zijn dat iets uitvoert naar het scherm, want dan zou
alleen kunnen wanner het puur op zichzelf kan opereren. Een naar een
executable gecompileert programma in Delphi of Visual Basic kan dat namelijk
wel. Eigenlijk zou er dus sprake moeten zijn van "een beetje JavaScript, en
een beetje van wat anders" namelijk de browser die op dt moment het script
vertaald.
Maar ja. Het is nu eenmaal zo dat de zaken niet zo gedetailleerd aanschouwd
worden in programmeerland zoals ik het schetst, dus zal er tot in lengte van
jaren verschil worden gemaakt tussen een zogenoemde opmaaktaal als HTML, een
programmeertaal als pakweg C, en zal er van een stukje script in een
HTML-document altijd beweert worden dat bij het uitvoeren van het script het
toch echt het script is, en dat het niets te maken heeft met HTML.Dit
laatste gezegd hebben kan ik dr nog wel inkomen, want het is niet HTML die
het script vertaalt, maar de huidige browser. Moet ik nog maar eens een
nachtje over slapen.
Vriendelijke groeten.

Albert.
Frans van de Pavoordt (02.04.2004, 15:45)
"Albert" <mart_rdam> wrote:

Ik heb je "gedetaileerde aanscouwing" vluchtig gescand. Volgens jouw redenatie
is een word document of een jpeg plaatje ook een prgrammeertaal

[..]
>programmeertaal als pakweg C, en zal er van een stukje script in een
>HTML-document altijd beweert worden dat bij het uitvoeren van het script het
>toch echt het script is, en dat het niets te maken heeft met HTML.Dit
>laatste gezegd hebben kan ik dr nog wel inkomen, want het is niet HTML die
>het script vertaalt, maar de huidige browser. Moet ik nog maar eens een
>nachtje over slapen.
>Vriendelijke groeten.
>Albert.


Principes zijn een gebrek aan argumenten
Suzan Foster (02.04.2004, 16:17)
Stefan Koopmanschap (remove withoutspam to e-mail) wrote:

> Javascript is een volwaardige programmeertaal? welnee! Het is gewoon een
> clientside scriptingtaal.


dat is het al lang niet meer zo. zo gebruik ik het naast in html
pagina's ook in xslt transformaties en als server-side lijm
(FlowScript). en wat te denken van de implementatie in xul, flash, svg,
etc..

groetjes, su.
Dr.Ruud (02.04.2004, 16:22)
Toen ik Stefan Koopmanschap kietelde, kwam er dit uit:

> Javascript is een volwaardige programmeertaal? welnee! Het is
> gewoon een clientside scriptingtaal.


Want niet Turing-compleet? Wat vind je van Postscript...
Sjoerd A. Schreuder (02.04.2004, 16:24)
Albert wrote:
[..]
> bijvoorbeeld een deel tekst vet op het scherm afdrukt (de HTML-tags dus),
> het blijven bouwstenen die je in de juiste volgorde moet programmeren. Of
> intikken in een tekstvenster.


Natuurlijk zal bijna elk programma invoer van buiten laten gebruiken voor
zijn output. Een simpel programma dat de som van twee getallen uitrekent,
zal toch op een of andere manier de gebruiker die twee getallen laten
invoeren. Dat kan b.v. in een file. Maar dat maakt die input file nog
geen script! Het zijn parameters voor je programma, die gebruikt
worden om je programma te configureren en aan te sturen.

Natuurlijk is er een grijs gebied. En daarom wordt om een programmeertaal
te mogen heten, i.h.a. geeist dat de programmeertaal "Turing complete" is.
D.w.z. dat er een Turing machine, het theoretische model voor een computer
en een programma, mee kan worden nagebouwd. Hiervoor zijn de volgende drie
soorten operaties essentieel:
* Sequentie (oftewel het opeenvolgend uitvoeren van instructies)
* Selectie (lees: een "if" constructie)
* Repetitie (lees: een "for" of "while" constructie)

HTML heeft nog wel sequentie, maar selectie en repetitie zitten er niet in.

Kun je in XXX de grootste van twee getallen uitvoeren? Of het vierde (vijfde,
zesde) fibonacci getal uitrekenen? Pas als op dit soort vragen "Ja" geantwoord
kan worden, mag XXX een programmeertaal heten.

Sjoerd
Sjoerd A. Schreuder (02.04.2004, 16:24)
Albert wrote:
> Zou denk ik nog verder (lees: gedetaileerder) kunnen gaan, want HTML zelf
> kn uit zichzelf niet eens functioneren, want het heeft toch een fundament
> nodig dat de HTML-tags- of bouwstenen vertaalt.


Een computer is helemaal niet noodzakelijk om HTML te vertalen. Dat
kan een mens zelf ook! Ook zonder computer kan ik me een beeld vormen hoe
"<b>Hello world!</b>" eruit zal zien. Maar een computer is wel handig
om complexe gevallen snel te renderen. Maar handig is niet hetzelfde als
noodzakelijk.

> Maar JavaScript, dat dus
> volgens de regels der interpretatie wl als programmeertaal wordt gezien
> (voorheen een scripttaal, maar tegenwoordig alom als voorwaardige
> programmeertaal gezien - over verschil in interpretatie gesproken- )


Een scripttaal is een programmeertaal. Altijd al geweest.

Vroeger was er een duidelijk verschil tussen geinterpreteerde ("script")
talen en gecompileerde ("echte") talen, en viel elke taal in een van die
twee uitersten.

Tegenwoordig zijn er zoveel tussenvarianten dat er geen echt onderscheid
meer kan worden gemaakt. De meeste webservers zetten de PHP scripts om
naar een tussentaal om de uitvoering te versnellen, terwijl de meeste
IDE's automatisch compileren als je een programma runt vanuit die IDE.
Waar zit het verschil dan nog?

> Met andere woorden, bij implementatie van een stukje script kan het nooit
> puur het script zelf zijn dat iets uitvoert naar het scherm, want dan zou
> alleen kunnen wanner het puur op zichzelf kan opereren. Een naar een
> executable gecompileert programma in Delphi of Visual Basic kan dat namelijk
> wel.


Nee hoor, zulke executables vereisen dat er een bepaalde processor in de
computer zit. En conceptueel zit er weinig verschil tussen een processor die
de instructie uitvoert, en een ander programma (browser of JVM) die de
instructies uitvoert. Zelfs "de mens" kan een programma uitvoeren.

Wel is er een verschil tussen programma/script en platform waarop
dat programma draait. Maar zo'n platform kan zelf weer een programma
zijn dat op een ander platform draait. Het hangt dan ervanaf op welk
nivo je kijkt of iets een programma of een platform is.

Sjoerd Schreuder
Albert (02.04.2004, 18:53)
"Sjoerd A. Schreuder" <sa_schreuder> schreef in bericht
news:009c
> Albert wrote:
> Natuurlijk zal bijna elk programma invoer van buiten laten gebruiken voor
> zijn output. Een simpel programma dat de som van twee getallen uitrekent,
> zal toch op een of andere manier de gebruiker die twee getallen laten
> invoeren. Dat kan b.v. in een file. Maar dat maakt die input file nog
> geen script! Het zijn parameters voor je programma, die gebruikt
> worden om je programma te configureren en aan te sturen.
> Natuurlijk is er een grijs gebied.


Ja nou, precies. En dat is nu net datgene wat ik eigenlijk bedoel, maar wat
ik kennelijk niet zo goed naar voren weet te brengen. Toch nog een laatste
poging, hoewel ik het toch wel voor een groot gedeelte eens bent met de
meningen die al te berde zijn gebracht. Maar toch.
Maar als ik nu alleen eens even kijk naar de verschillen van mening over
JavaScript, en dat me ook al eens vaker was opgevallen in andere postings.
De n vind het gn programmeertaal maar toch vooral een clientside
scriptingtaal, en een ander vind juist weer van wel. Is het dan niet meer
natte vinger werk wat betreft ho je iets noemt, als dat je zou kunnen
zeggen "zo heet het of, dat is het en echt niet anders". Met andere woorden,
het is maar net hoe je het zelf wilt interpreteren, en dat het minder ter
zake doet of iets nu juist wel of geen programmeertaal is (of genoemd mag
worden), en het ander weer wel. Of dat je het n een opmaaktaal noemt, en
juist geen programmeertaal, waarbij direct er aan toevoegend dat je voor het
bouwen van een website weldegelijk programmacode aan het invoeren bent
wanneer je daar een platte teksteditor voor gebruikt. Je ben dus in zekere
zin aan het programmeren.
Ik zelf vind dat je van JavaScript nou niet bepaald kan zeggen dat het gn
programmeertaal is, want als ik zo eens ziet wat voor grote programma's daar
mee gemaakt kunnen worden, phoe!!
De wijze zoals je dan het programma opbouwt verschilt niets in vergelijking
met iets als C wat betreft de juiste formulering van programmacode wat dan
ineens weer wel een programmeertaal zou mogen heten. Inhoudelijk is er
natuurlijk wel verschil. Kijk, natuurlijk is het zo dat geen nkel programma
uit zichzelf iets doet, ook niet een gecompileert geheel van Delphi of VB.
Het heeft minimaal een platform nodig, en niet in de laatste plaats een cpu.
Maar aan de andere kan is het weer wel zo dat VBA alleen kn draaien onder
bijvoorbeeld Word, maar een VB-programma kan prima "op zichzelf"
functioneren. Waarbij het dus opvalt dat, wanneer je iets oppervlakkig
benadert, dan zijn er veel minder raakvlakken als wanneer je het wat meer
uitdiept. En zo ook dus wat betreft het onderwerp waar al dit geleuter
eigenlijk mee begon, namelijk het verschil tussen HTML en een doorsnee
traditioneel benoemde programmeertaal. Bekijk je het oppervlakkig, dan zie
je een opmaaktaal en een programmeertaal. Maar duik je er wat dieper op in,
dan zijn er zeer veel raakvlakken. Kent HTML expressie? Nee.
Kent het andere rekenkundige bewerkingen of een sprongenstructuur? Nee. Maar
ken het bouwstenen die iets met de in te tikken tekst doen zoals dus bij een
doorsnee programmeertaal? Ja. Is het gebaat bij een juiste formulering? Ja.
Is het hanteren van de juiste formulering van invloed op een uitvoerbaar
scherm? Ja. Heeft de juiste formulering van programmacode van een "heuse"
programmeertaal invloed op een uitvoerbaar scherm, ofwel zorgt het voor een
visuele waarneming. Ook ja. Enz. enz.
Afsluitend, waar beginnen de raakvlakken, en waar eindigen de verschillen.
Ik blijf in deze laatste bijdrage van mening dat er meer raakvlakken dan
verschillen zijn, het is maar net hoe je het wilt zien, en dat het minder
ter zake doet hoe iets gezien moet worden. Dat de markt nu eenmaal anders
heeft bepaalt door de tijden heen wat betreft de definitie van begrippen,
tja, daar kan ik ook niks aan doen hoor.
Vriendelijke groeten.

Albert
John Bokma (02.04.2004, 21:26)
Albert wrote:

> Hallo. Bedankt voor de aandacht. En ja, ik weet het. Doorgaans wordt er voor
> het overzicht op de markt onderscheid gemaakt tussen programmeertalen,
> opmaaktalen, DP-paketten waar in zekere zin ook een programmeertaal achter


Zit er ook achter een JPEG bestandje uitpakken. Is JPEG een
programmeertaal? Is gzip een programmeertaal? Andere leuke, is gzip een
compiler? Je stopt er iets in, er komt iets anders uit :-D.

> zit, want het moet toch vertaald worden naar een uitvoerbaar venster, etc.
> Hoewel het geleuter op de vierkante cm, en wellicht wel mm is, waarvoor bij
> voorbaat mijn excuses, blijf ik toch moeite houden t.o.v. HTML om dat puur
> als opmaaktaal te zien.


Daar staat die ML voor :-D

> Wanneer je het sec bekijkt, dan wel. Maar, het is
> toch ook zo dat de visuele uitvoering van een programma, dus alles wat je
> ziet en hoort alln kan bestaan bij gratie van de juiste formulering van de
> bouwstenen die in di taal van toepassing zijn.


Tis ook zo met een plaatje. Is een bitmap een programmeertaal? Je kan
het alleen zien met een programma.

> En dan heb ik zoiets van, of
> dat nu de bouwstenen zijn dat een for-next loopje of een if-expressie
> bewerkstelligt, of dat het de bouwstenen zijn die in een HTML-pagina
> bijvoorbeeld een deel tekst vet op het scherm afdrukt (de HTML-tags dus),
> het blijven bouwstenen die je in de juiste volgorde moet programmeren. Of
> intikken in een tekstvenster.


Is ook zo met pixels. Andere volgorde, ander plaatje. Dus iemand die met
Paint tekent is een pixelprogrammeur?

> Maar JavaScript, dat dus
> volgens de regels der interpretatie wl als programmeertaal wordt gezien
> (voorheen een scripttaal, maar tegenwoordig alom als voorwaardige
> programmeertaal gezien - over verschil in interpretatie gesproken- )


Jij, en velen, denken verkeerd over scripttaal. Kijk eens naar Perl zou
ik zeggen. Iemand die compileren als kwaliteit voor een taal ziet,
begrijpt nauwelijks iets van de edele kunst van het programmeren :-D.

> jaren verschil worden gemaakt tussen een zogenoemde opmaaktaal als HTML,


opmaaktaal

> een programmeertaal als pakweg C,


programmeertaal

> en zal er van een stukje script in een
> HTML-document altijd beweert worden dat bij het uitvoeren van het script het
> toch echt het script is, en dat het niets te maken heeft met HTML.


Klopt, het is script, programmeertaal, en geen onderdeel van HTML. Lees
de HTML specs na, komt JavaScript niet in voor, als taal.

> Dit
> laatste gezegd hebben kan ik dr nog wel inkomen, want het is niet HTML die
> het script vertaalt, maar de huidige browser.


Heeft het niks mee te maken. Het heeft er alles mee te maken dat het
geen onderdeel is van HTML.

Kan jij 5 * sin(pi) uitrekenen met HTML?
John Bokma (02.04.2004, 21:28)
Stefan Koopmanschap (remove withoutspam to e-mail) wrote:

> Javascript is een volwaardige programmeertaal? welnee! Het is gewoon een
> clientside scriptingtaal.


Dan snap jij het begrip programmeertaal niet :-D

> En daarom worden Delphi en (Visual) Basic tot de programmeertalen
> gerekend, en javascript tot de scripting talen.


LOL! Sinds wanneer is een scripttaal geen programmeertaal?

Pssst, er zijn scripttalen die je kan compileren.. Wat zijn dat dan?

> scripting dus...


programmeren dus.
John Bokma (02.04.2004, 21:30)
Sjoerd A. Schreuder wrote:

> en een programma, mee kan worden nagebouwd. Hiervoor zijn de volgende drie
> soorten operaties essentieel:
> * Sequentie (oftewel het opeenvolgend uitvoeren van instructies)
> * Selectie (lees: een "if" constructie)
> * Repetitie (lees: een "for" of "while" constructie)


En iets als geheugen is nodig om een toestand in te bewaren.

Soortgelijke onderwerpen