datagott > kunst.* > kunst.literatuur

Peter Alaca (04.02.2009, 19:05)
sobriquet <dohduhdah> 04/02/2009 18:01 wrote:
> On 4 feb, 17:54, Peter Elderson <pelder> wrote:
>> sobriquet:
>>> Jij hebt duidelijk geen argumenten in te brengen tegen de argumenten
>>> die mijn standpunt onderbouwen.


>> Haha, onderbouwen, die is goed!

> Alweer iemand zonder argumenten. Lijkt wel typisch te zijn voor mensen
> die auteursrechten bepleiten.


Auteursrechten bepleiten? Val jij even door de mand.
Auteursrechten zijn wettelijk vastgelegd.
Er staat straf op het schenden.
Peter Alaca (04.02.2009, 19:06)
sobriquet <dohduhdah> 04/02/2009 18:04 wrote:
> On 4 feb, 17:59, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> Ik heb van jouw kant nog weinig argumenten gezien. Wel veel goedkope
> insinuaties, maar die zijn weinig steekhoudend.


Jij bent degenen die argumenten moet geven.
En ik insinueer niets. Ik stel vast.
Kras nou maar op.
sobriquet (04.02.2009, 19:08)
On 4 feb, 18:01, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 17:55 wrote:
> Je lult uit je nek.


Alweer geen argumenten. Jouw standpunt in deze discussie is kennelijk
zo zwak dat je niet verder komt dan het uiten van beledigingen.
Tja, dan heb je de discussie bij voorbaat verloren natuurlijk.
sobriquet (04.02.2009, 19:10)
On 4 feb, 18:05, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 18:01 wrote:
> Auteursrechten bepleiten? Val jij even door de mand.
> Auteursrechten zijn wettelijk vastgelegd.
> Er staat straf op het schenden.


Niet alleen auteursrechten zijn wettelijk vastgelegd. Ook het recht om
voor persoonlijk gebruik dingen te mogen kopiŽren/downloaden is in
diezelfde wet vastgelegd.
Bovendien, dat iets in de wet is vastgelegd wil nog niet zeggen dat je
het niet kunt bepleiten.
Peter Alaca (04.02.2009, 19:12)
sobriquet <dohduhdah> 04/02/2009 18:08 wrote:
> On 4 feb, 18:01, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> Alweer geen argumenten. Jouw standpunt in deze discussie is kennelijk
> zo zwak dat je niet verder komt dan het uiten van beledigingen.
> Tja, dan heb je de discussie bij voorbaat verloren natuurlijk.


Jij bent nooit een discussie begonnen, en dat was je bedoeling
ook helemaal niet. Je kraamt alleen maar onzin uit in een poging
om je straatje schoon te vegen. Je kan jezelf wel wat wijs maken,
maar ons niet.
sobriquet (04.02.2009, 19:17)
On 4 feb, 18:06, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 18:04 wrote:
>> Jij bent degenen die argumenten moet geven.

> En ik insinueer niets. Ik stel vast.
> Kras nou maar op.


Je houdt er een agressieve manier van communiceren op na.
Ik heb al verschillende argumenten gegeven en bovendien is dat in
feite overbodig, want mensen hebben al het recht om dingen voor
persoonlijk gebruik te downloaden en kopiŽren.
De discussie gaat meer over het grijze gebied tussen legaal downloaden
en illegaal uitwisselen en in dat opzicht interpreteer ik de wet
misschien op een andere manier dan anderen. Deskundigen kunnen het ook
geregeld niet met elkaar eens worden over hoe de wet precies
geÔnterpreteerd moet worden, dus
het is niet zo vreemd dat iedereen er zo'n beetje z'n eigen
interpretatie op nahoudt.

[..]
Peter Alaca (04.02.2009, 19:18)
sobriquet <dohduhdah> 04/02/2009 18:10 wrote:
> On 4 feb, 18:05, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> Niet alleen auteursrechten zijn wettelijk vastgelegd. Ook het recht om
> voor persoonlijk gebruik dingen te mogen kopiŽren/downloaden is in
> diezelfde wet vastgelegd.
> Bovendien, dat iets in de wet is vastgelegd wil nog niet zeggen dat je
> het niet kunt bepleiten.


Wat een geweldige nek heb jij.
Lult dat nou lekker?
BartV (04.02.2009, 19:19)
sobriquet schreef:
> On 4 feb, 17:27, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
>> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 17:22 wrote:


>>> Waarom? Die auteurswet is al praktisch overbodig. In de praktijk
>>> lijken mensen op internet die wet nauwelijks te respecteren

>> Dat maakt de wet juist /niet/ overbodig.

> Dat mensen een wet aan hun laars lappen is evenmin een argument dat
> pleit voor de noodzakelijkheid van een dergelijke wet.


Als je handhaving als argument ziet, zul je ook wel een fietsendief
zijn.
dohduhdah (04.02.2009, 19:28)
On 4 feb, 18:12, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 18:08 wrote:
> Jij bent nooit een discussie begonnen, en dat was je bedoeling
> ook helemaal niet. Je kraamt alleen maar onzin uit in een poging
> om je straatje schoon te vegen. Je kan jezelf wel wat wijs maken,
> maar ons niet.- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
> - Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -


Ik bepleit de afschaffing van auteursrecht en daar zijn veel mensen
het hier kennelijk niet mee eens. Dus is er een verschil van mening.
Ik onderbouw mijn standpunt, maar van mijn tegenstanders hoef ik
kennelijk geen
argumenten te verwachten, want die kunnen hun standpunt alleen
verdedigen met beledigingen.
Het gaat in feite over de vraag over hoe je auteursrecht moet
interpreteren.
Ik ontken niet dat het van belang is dat auteurs de mogelijkheid
moeten hebben om de vruchten van hun creatieve inspanning te kunnen
plukken. Ik ontken alleen dat auteursrecht in z'n huidige vorm daar de
meest geŽigende manier voor is in de context van
informatietechnologie.
Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de massale schendingen van
auteursrechten op internet, die eerder regel dan uitzondering zijn, om
dat standpunt te onderbouwen.
Ik bepleit een alternatief systeem van belasting op informatie (wat in
feite al in de praktijk al van toepassing is in de vorm van belasting
op blanco media en het legaal schenden van auteursrecht voor
persoonlijk gebruik), analoog aan de manier waarop een bibliotheek
mensen gratis toegang kan bieden tot boeken, terwijl ze toch auteurs
van de boeken die beschikbaar zijn in de bibliotheek financieel
ondersteunen.
Peter Alaca (04.02.2009, 19:37)
sobriquet <dohduhdah> 04/02/2009 17:40 wrote:
> On 4 feb, 17:30, Ruud Harmsen <realemailons...@rudhar.com.invalid>
> wrote:
> Daar is die heffing toch voor? Mensen kunnen ook gratis boeken lezen
> in de bibliotheek, maar dat weerhoudt bibliotheken er niet van om
> auteurs financieel te ondersteunen.
> voor dieven uitmaken?
> Misschien alle bibliotheken maar opdoeken omdat ze aanzetten tot
> diefstal en mensen weerhouden om boeken bij de boekhandel te kopen en
> er netjes voor te betalen?


[..]
dohduhdah (04.02.2009, 19:37)
On 4 feb, 18:00, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 17:52 wrote:
>> Jij bent degene die onzinnige dingen beweert.


Alweer zie ik geen argumenten. Ik kan op mijn beurt net zo goed
claimen dat jij uit je nek kletst.
Ik doe dat echter niet, maar kom met argumenten die mijn standpunt
onderbouwen. Jij, op jouw beurt, weigert met argumenten te komen om
jouw standpunt te onderbouwen en uit slechts beledigingen aan mijn
adres zonder
in te gaan op mijn argumenten. Tja, dan kom je toch niet zo sterk over
in een discussie.
Van een echte discussie is pas sprake als twee of meer partijen een
verschil van mening hebben, bereid zijn hun standpunten met argumenten
te onderbouwen en open staan voor de argumenten van de tegenpartij om
die in overweging te nemen en indien gewenst met tegenargumenten
onderuit te halen.
dohduhdah (04.02.2009, 19:39)
On 4 feb, 18:19, BartV <bartvte> wrote:
> sobriquet schreef:
> Als je handhaving als argument ziet, zul je ook wel een fietsendief
> zijn.
> --
> Bart


Als handhaving eerder uitzondering dan regel is kun je je afvragen of
er misschien iets mis is met de wet in kwestie.
Een wet die in eerste instantie goed functioneert en te verdedigen
valt, kan door veranderende omstandigheden (zoals de stormachtige
ontwikkeling van moderne informatietechnologie) verworden tot een
onzinnige wet die niet of nauwelijks te verdedigen valt.
dohduhdah (04.02.2009, 19:44)
On 4 feb, 18:18, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 18:10 wrote:
>> Wat een geweldige nek heb jij.

> Lult dat nou lekker?


Het gebrek aan argumenten is wederom illustratief voor je zwakke
standpunt in deze discussie.
dohduhdah (04.02.2009, 19:47)
On 4 feb, 18:02, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 17:59 wrote:
> Jij bent hier helemaal niet voor discussie.


Alweer een ongefundeerde claim.
dohduhdah (04.02.2009, 19:51)
On 4 feb, 18:37, Peter Alaca <p.al...@invallid.invalid> wrote:
> sobriquet <dohduh> 04/02/2009 17:40 wrote:
> [..]


Eindelijk komt er iets wat in de richting van een argument lijkt te
wijzen.
Het is echter weinig steekhoudend, want die tarieven hebben betrekking
op het uitlenen van boeken. Ik heb slechts gesteld dat je, zonder dat
je lid hoeft te zijn van de bieb, gratis onbeperkt boeken kunt lezen
in de bibliotheek, zonder ooit maar een cent aan auteurs te betalen.

Soortgelijke onderwerpen