datagott > ondernemen

Branko Collin (12.06.2009, 10:02)
Kent er iemand een model-vrijwaringsverklaring voor
auteursrechtenclaims?

Ik zit te denken aan een situatie waarbij een andere leverancier van
mijn klant mij benadert omdat ik, in opdracht van de klant, zijn
werken heb verwerkt in het product dat ik aan de klant lever. Ik wil
in zo'n geval mijn klant aansprakelijk kunnen stellen voor kosten die
ontstaan als de andere leverancier claims bij mij neerlegt.

Bij het soort bedrijven waar ik voor werk, vaak grote reclamebureau's,
kan het namelijk gebeuren dat de herkomst van een gebruikt
element--stockfoto, tekstje, programmabibliotheek--niet 100% duidelijk
is voor iedereen in het traject. Sterker nog, ik wil helemaal niet
weten waar alles wat mij door de klant wordt aangeleverd vandaan komt
en wie er de eigenaar van is, want dan kom ik aan werken niet meer
toe.

Dus zoek ik iets om claims mee af te vangen.
Tom (12.06.2009, 11:10)
"Branko Collin" <collin> schreef in bericht
news:2024355bpd62986in784v48g9op24nnp8c
[..]
> en wie er de eigenaar van is, want dan kom ik aan werken niet meer
> toe.
> Dus zoek ik iets om claims mee af te vangen.


In mijn offertes heb ik daarvoor altijd een standaardzin: "De vergoeding van
auteursrechten voor gebruikt auteursrechtelijk beschermd materiaal van
derden is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever". Dat wordt altijd
geaccepteerd. Dit heeft er immers mee te maken dat de opdrachtgever vaak
zelf komt aanzetten met foto's, illustraties, logo's en teksten en daar wil
ik natuurlijk geen auteursrechten voor betalen, dat is een zaak van de
opdrachtgever. Of daarvoor een model vrijwaringsverklaring bestaat weet ik
niet. Doorgaans zijn dit soort bepalingen opgenomen in de standaard
leveringsvoorwaarden van de branche-organisatie die je hanteert, en volstaat
het in je offerte daarnaar te verwijzen c.q. mee te sturen.

Tom.
Gerard Bok (12.06.2009, 11:30)
On Fri, 12 Jun 2009 11:10:27 +0200, "Tom"
<geenspam> wrote:

>"Branko Collin" <collin> schreef in bericht
>news:2024355bpd62986in784v48g9op24nnp8c


Met name die laatste zin is een hele sterke ;-)
Op die toer moet je vooral gaan zitten ;-)
Voor alle duidelijkheid: als je dit aanvoert in een rechtzaak dan
heb je waarschijnlijk binnen de kortste keren 2 vonnissen aan je
broek: een civiel en een strafrechtelijk.

>> Dus zoek ik iets om claims mee af te vangen.

>In mijn offertes heb ik daarvoor altijd een standaardzin: "De vergoeding van
>auteursrechten voor gebruikt auteursrechtelijk beschermd materiaal van
>derden is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever".


Lijkt me de moeite waard om dat eens aan het oordeel van een
deskundige te onderwerpen.

De rechthebbende zal naar alle waarschijnlijkheid eerst de
inbreukmaker aanspreken. Dat ben jij dan, vrees ik.

In deze clausule ontbreekt juist een vrijwaring !
Ofwel: de rechthebbende haalt zijn/haar recht bij jou en jij hebt
vervolgens geen titel om die schade weer op jouw opdrachtgever
te verhalen.
En dan heb ik het nog niet over complicaties, zoals wanneer
opdrachtgever of opdrachtnemer niet langer bestaat of geen
verhaal biedt :-)
Tom (12.06.2009, 11:37)
"Gerard Bok" <bok118> schreef in bericht
news:4a321d76.639609
> On Fri, 12 Jun 2009 11:10:27 +0200, "Tom"
> <geenspam> wrote:
>> In mijn offertes heb ik daarvoor altijd een standaardzin: "De
>> vergoeding van auteursrechten voor gebruikt auteursrechtelijk
>> beschermd materiaal van derden is een verantwoordelijkheid van de
>> opdrachtgever".


> Lijkt me de moeite waard om dat eens aan het oordeel van een
> deskundige te onderwerpen.
> De rechthebbende zal naar alle waarschijnlijkheid eerst de
> inbreukmaker aanspreken. Dat ben jij dan, vrees ik.


Nee, dat ben ik niet, maar de opdrachtgever maakt dan inbreuk. Die
publiceert immers auteursrechtelijk beschermd materiaal in een folder, een
beleidsplan, een site, een boek of wat dan ook - niet ik. Degeen die
publiceert zonder toestemming van de auteursrechthebbende, overtreedt de
Auteurswet. Ik ben slechts de samensteller, niet de uitgever. Je kunt de
drukker van een boek ook niet aansprakelijk stellen voor overtreding van de
Auteurswet als de schrijver plagiaat pleegt. Samenstellen van
auteursrechtelijk beschermd werk is geen wetsovertreding, maar openbaar
maken wl.

Tom.
Gerard Bok (12.06.2009, 12:26)
On Fri, 12 Jun 2009 11:37:18 +0200, "Tom"
<geenspam> wrote:

>"Gerard Bok" <bok118> schreef in bericht
>news:4a321d76.639609
>>Nee, dat ben ik niet, maar de opdrachtgever maakt dan inbreuk. Die

>publiceert immers auteursrechtelijk beschermd materiaal


In dit plaatje heb je wellicht gelijk.
Dan heb je het waarschijnlijk over puur redactiewerk en niet over
het creeren van een 'nieuw oorspronkelijk werk'.

Ik had een iets andere situatie in gedachte. In de
software-branche niet ongebruikelijk: opdrachtgever wil
software-maatwerk, levert daar bronmateriaal voor en een derde
werpt zich op als eigenaar van idee, auteursrecht of patent.

Blijft het feit, dat het slim is om vrijwaring te bedingen voor
claims van derden. Zoals OP ook vroeg :-)
Soortgelijke onderwerpen