datagott > ouders

Casey1852 (14.04.2010, 10:46)
Graag zou ik wat ervaringen willen inventariseren aangaan de OTS.

Ik ben bezig met een masteropleiding en een van de papers wil ik wijden aan OTS.
Ik wil wel eens weten wat de vors en tegens zijn?
Hoe is de procedure verlopen toen de OTS werd aangevraagd?
Wat is de mening over de rechtert die de OTS uitsprak?
Wat is de mening over de onderzoeker van de RvdK toen deze het onderzoek uitvoerde om advies uit te brengen?
En ga zo maar door...

Casey
Vonkenboer (14.04.2010, 17:17)
Casey1852 stelde de volgende uitleg voor :
> Graag zou ik wat ervaringen willen inventariseren aangaan de OTS.
> Ik ben bezig met een masteropleiding en een van de papers wil ik wijden aan
> OTS. Ik wil wel eens weten wat de vors en tegens zijn?
> Hoe is de procedure verlopen toen de OTS werd aangevraagd?
> Wat is de mening over de rechtert die de OTS uitsprak?
> Wat is de mening over de onderzoeker van de RvdK toen deze het onderzoek
> uitvoerde om advies uit te brengen? En ga zo maar door...
> Casey


OTS is een middel voor werknemers van Bureau Jeugdzorg om hun
prestatiebonus binnen te krijgen, vele reportages zijn er al aan
gewijd, kijk maar eens op youtube bijvoorbeeld bij dwaze moeder.

Mark