datagott > reizen.* > reizen.caravan

Henk (18.11.2010, 13:36)
Onderstaand bericht gelezen,
Nog even wachten en dan sparen we geld uit.
Henk

Straks geen BE-rijbewijs meer nodig voor trekken caravan
Gepubliceerd op 16-11-2010 om 13:03

DEN HAAG ‚Äď Automobilisten zonder BE-rijbewijs mogen vanaf 2013 een caravan
trekken die zwaarder is dan hun eigen auto zonder speciaal
aanhangerrijbewijs, zolang de totale combinatie minder dan 3500 kg weegt.
Dat is een van de gevolgen van de invoering van de Derde Europese
Rijbewijsrichtlijn.
Nu is het nog zo dat een automobilist zonder BE alleen een aanhanger mag
trekken die lichter is dan het ledig gewicht van de auto en de totale
combinatie minder dan 3500 kg weegt. Die eerste beperking vervalt straks.
Caravan
Vanaf 2013 is het bijvoorbeeld mogelijk om met een Volkswagen Passat 2.0 TDI
Kombi van 1509 kg een caravan te trekken met een totaalgewicht van 1800 kg.
Dat is de maximale grens die deze auto mag trekken volgens het
kentekenbewijs. Nu moet daarvoor nog een BE-rijbewijs bij het CBR gehaald
worden, vanaf 2013 niet meer. De totale combinatie weegt immers 3309 kg.
Of deze maatregel leidt tot een terugval in de vraag naar BE-opleidingen bij
rijscholen valt moeilijk te zeggen. De meeste klanten volgen een
BE-opleidingen om een zwaardere combinatie dan 3500 kg te trekken. Zo kan
immers een duur vrachtwagenrijbewijs voorkomen worden. Als de auto zelf
zwaarder is dan 3500 kg dient het C-rijbewijs gehaald te worden.
gerhard n (18.11.2010, 19:46)
On Thu, 18 Nov 2010 12:36:35 +0100, "Henk" <hvg5> wrote:

[..]
>BE-opleidingen om een zwaardere combinatie dan 3500 kg te trekken. Zo kan
>immers een duur vrachtwagenrijbewijs voorkomen worden. Als de auto zelf
>zwaarder is dan 3500 kg dient het C-rijbewijs gehaald te worden.


dit is die link:
[..]
nieuws (18.11.2010, 19:53)
"Henk" <hvg5> schreef in bericht
news:8584
[..]
> BE-opleidingen om een zwaardere combinatie dan 3500 kg te trekken. Zo kan
> immers een duur vrachtwagenrijbewijs voorkomen worden. Als de auto zelf
> zwaarder is dan 3500 kg dient het C-rijbewijs gehaald te worden.


Lijkt me een prima regeling. Eindelijk minder geklooi en terug naar de tijd
dat je E als
cadeau bij B kreeg. Heeft m.i. nooit tot enig probleem geleid.
Is er wel iets geregeld voor een punten rijbewijs ? Dat vind ik wel weer
belangrijk.
Rood licht hop een punt, 30 km te hard hop 2 punten. 5 punten rijbewijs
kwijt voor
een jaar. Prima regeling. Kan overal in EU direct worden ingevoerd.
Willem-Jan Markerink (18.11.2010, 21:45)
"Henk" <hvg5> wrote in
news:4ce50fc1$0$8923$703f8584:

[..]
> trekken. Zo kan immers een duur vrachtwagenrijbewijs voorkomen worden.
> Als de auto zelf zwaarder is dan 3500 kg dient het C-rijbewijs gehaald
> te worden.


Nog steeds heeft geen enkele site, noch NL noch EU, mij duidelijk kunnen
maken of de bestaande categorie BE[*] nu wel of niet met terugwerkende
kracht rechten worden ontnomen, door beperking tot 3500+3500kg (ipv nu 3500
+onbeperkt, zolang de fabrikant/importeur het trekgewicht in technische zin
maar vrijgeeft).
Dat zou namelijk een schandalige & in rijbewijs-technische zin ook een
nooit eerder voorgekomen beperking zijn van bestaande rechten, zonder enige
'bestandsbescherming', van mensen die tot die datum BE hebben gehaald.

Merk op dat de categorie BE van voor 1985 oid ook nooit E heeft moeten
inleveren, ondanks dat zij dat toen kado heeft gekregen, zonder enige
exameneis of zelfs maar aantoonbare rijvaardigheid.
Dus zelfs het argument 'verkeersveiligheid' zou een grote gotspe
zijn....wie dat hanteert, moet ook consequent rijbewijs E intrekken van
iedereen voor 1985.

De wijziging gaat overigens in op 19/1/2013; met dat als sleutelwoord vind
je de meest concrete informatie (zonder dat is het sowieso griezelig wat
het gros der rijscholen schrijft).
(oa ontbreekt vaak, net als hierboven, dat B/combinatie dan wordt verruimd
tot 4250kg, ipv nu 3500kg)
(en als de NL-minister destijds niet zo ratterig had dwarsgelegen in dat
EU-beraad, dan hadden we nu ook campers-solo van 4250kg mogen rijden (tig
keer veiliger dan een combinatie van het dubbele gewicht!))
(extra ratterig omdat het voorstel om B/combinatie te verruimen tot 4250kg
nota bene door een NL-lid van het EU-parlement is ingediend)

Minstens zo bizar: met zo'n maximale BE-combinatie/oplegger (tot pakkumbeet
12 ton totaal, 8-10 ton laadvermogen) mag je voertuigen *transporteren* die
je zelfstandig niet zou mogen *besturen*, niet eens met de (komende
lichtste categorie) C1 (7500kg).

Als idd per 19/1/2013 rijbewijzen BE met defacto terugwerkende kracht
worden ingetrokken/uitgekleed is dat een grof schandaal.
En een uitnodiging om de financiele schade (rijbewijs C1 *PLUS* C(1?)E!) op
de overheid te verhalen.
Willem-Jan Markerink (19.11.2010, 00:22)
"Willem-Jan Markerink" <w.j.markerink> wrote in
news:Xns9E34D3375D83wjmarkerinka1nl:

[..]
> worden ingetrokken/uitgekleed is dat een grof schandaal.
> En een uitnodiging om de financiele schade (rijbewijs C1 *PLUS* C(1?)E!)
> op de overheid te verhalen.


Nog een hoogst interessante toevoeging/uiteenzetting (al lijkt men daar de mist in te gaan met B/solo=4250kg, ipv B/combinatie=4250kg):

Met name de constructie B/solo=elektrische vrachtwagen tot 7500kg is ronduit bizar.
Daarmee zijn *alle* argumenten van verkeersveiligheid, die voor beperking BE zouden gelden, acuut door de plee gespoeld.

[..]
xxxxxxxxxxxx
Vrachtwagen met electrische of hybride aandrijving
In het staatsblad van 27 januari 2010 [Overheid.nl] staat een concept beschreven waarin het toegestaan is om autoto's tot 7.500 kg te besturen met rijbewijs B. Het maximale totaalgewicht mag dan verhoogd worden met de massa van de accus. De accu's moeten met een extern laadpunt opgeladen worden.
xxxxxxxxxxxx

Staatsblad heb ik nog niet gelezen, wellicht staat daar nog meer leuks in, al dan niet EU-conform.
(want die 7500kg/elektriek heugt mij uit EU-documenten ook niet)
Willem-Jan Markerink (19.11.2010, 00:49)
"Willem-Jan Markerink" <w.j.markerink> wrote in
news:Xns9E34EDBFA5FFEwjmarkerinka1nl:

[..]
> Staatsblad heb ik nog niet gelezen, wellicht staat daar nog meer leuks
> in, al dan niet EU-conform. (want die 7500kg/elektriek heugt mij uit
> EU-documenten ook niet)


Kostte even wat zoeken, titel rept enkel over 'rijbewijs AM en andere
besluiten':

[..]
xxxxxxxxxxxx
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ęenĽ vervangen door: of.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

*

4. In afwijking van het eerste lid worden begrepen onder de
rijbewijscategorie B:
o

a. motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, met een
toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg, maar minder dan 7500 kg, die
worden aangedreven door een elektromotor waarvoor de elektrische energie
uitsluitend geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij wordt
opgeladen door middel van een elektrisch oplaadpunt buiten het voertuig;
o

b. hybride elektrische motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer
van goederen, met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg, maar
minder dan 7500 kg, waarvan de batterij kan worden opgeladen door middel van
een elektrisch oplaadpunt buiten het voertuig.
xxxxxxxxxxxx

Toelichting:

xxxxxxxxxxxx
Ook is Ė na instemming van de Europese Commissie Ė voorzien in de
mogelijkheid om bepaalde elektrische voertuigen met een maximummassa tot 7500
kg, bestemd voor het vervoer van goederen, te besturen met een rijbewijs B.
In ß 3, onderdeel f, wordt hier verder op ingegaan.
xxxxxxxxxxxx

Kortom, dit is een van de meest afgrijselijke ecofascistische oekazes in de
NL/EU wetsgeschiedenis, want juist in de kontext van verkeersveiligheid valt
het op geen *enkele* wijze te rechtvaardigen dat een camper (meerendeels
snelweg, zelden binnenstad) *geen* 7500kg mag wegen, maar een typische
*stads*vrachtwagen, temidden van fietsers *wel*.
(en dan als combinatie ook nog eens 7500+3500kg mag wegen, want die
uitzondering zie ik hier niet staan!)
(en daarmee wordt ook de komende beperking van BE, tot 3500+3500kg,
verkeerskundig in het volstrekt belachelijke getrokken!)

De uitgebreide toelichting onderstreept eea nog eens extra: het gaat
(uiteraard) expliciet om stadsdistributie, dus te midden van de meest
kwetsbare verkeersdeelnemers.
xxxxxxxxxxxxxxx
.. Aanpassing Reglement rijbewijzen in verband met eis van rijbewijs B in
plaats van rijbewijs C voor bestuurders van bepaalde elektrische voertuigen

Op 3 juli 2009 presenteerde het kabinet het Plan van Aanpak Elektrisch
Rijden. Kern van dit plan is om Nederland in de komende jaren te positioneren
als internationale proeftuin voor elektrisch rijden, om daarna, op basis van
de opgedane ervaringen, door te groeien naar grootschalige marktintroductie.

(Stads)distributie met elektrische voertuigen is kansrijk en is in het Plan
van Aanpak Elektrisch Rijden aangemerkt als een type gebruik van elektrische
voertuigen waarmee bij voorkeur op korte termijn ervaring wordt opgedaan. De
vooralsnog beperkte actieradius van 120 ŗ 150 kilometer is voor (stads)
distributie namelijk geen probleem, terwijl de voordelen van elektrisch
rijden juist in stedelijk gebied in het oog springen (stil, geen uitstoot van
fijn stof en NOx).

Een complicerende factor is echter het gewicht: voor een actieradius van 120
ŗ 150 kilometer is een accupakket nodig van 52 kW dat ongeveer 1.000 kg
weegt. Inclusief lading overschrijden elektrische (distributie)voertuigen dan
al snel de toegestane maximummassa van 3.500 kg, waarboven een rijbewijs C
vereist is. Bedrijfseconomisch is de inzet van chauffeurs met een rijbewijs C
voor (stads)distributievoertuigen echter niet rendabel.

Doel van het aan artikel 15 van het Reglement Rijbewijzen toevoegen van lid 4
is het, in het licht van het voorgaande, scheppen van de mogelijkheid om
elektrische (distributie)voertuigen tot 7.500 kg te besturen met een
rijbewijs B. Van bedrijven die elektrische (distributie)voertuigen laten
besturen door chauffeurs met een rijbewijs B wordt verwacht, dat zij hun
chauffeurs een vijf uur durende training geven in het omgaan met het extra
gewicht en andere specifieke rijeigenschappen die elektrisch aangedreven
voertuigen kenmerken.

De komende jaren zullen de ervaringen met deze maatregel worden gevolgd.
Daarbij zal mede de aandacht uitgaan naar mogelijke toekomstige alternatieven
voor artikel 15, lid 4.

Deze maatregel heeft de instemming van de Europese Commissie met referte aan
artikel 4, vijfde lid, van Richtlijn nr. 2006/126/EG1.
xxxxxxxxxxxxxxx

Let wel, u sukkel zult een cursus *moeten* volgen voor B/combinatie
4250kg....maar deze jokers mogen zonder extra opleiding 7500kg besturen (het
bovenstaande 'er wordt verwacht' is uiteraard een juridische gotspe....van
niet-bedrijven wordt sowieso niets verwacht!)
Johannes (19.11.2010, 00:59)
"Willem-Jan Markerink" <w.j.markerink> schreef in bericht
news:a1nl
[..]
>> aanhangerrijbewijs, zolang de totale combinatie minder dan 3500 kg
>> weegt. Dat is een van de gevolgen van de invoering van de Derde Europese
>> Rijbewijsrichtlijn.233f8584:


Ja, maar dat is niets nieuws. Die richtlijn dateert al van 2006.
Ruim op tijd dus voor extra rijlessen en rijexamens. :-(

Die richtlijn regelt overigens meer dan alleen de harmonisatie van de
rijbewijscategorieŽn. Ook de invoering van het creditcardrijbewijs in de
hťle EU (harmonisatie van het rijbewijsmodel, zodat bijvoorbeeld een
politieagent uit Griekenland ook een Hongaars rijbewijs kan "lezen", of een
Ierse politieagent een Bulgaars rijbewijs, wordt daarin geregeld.

>> Nu is het nog zo dat een automobilist zonder BE alleen een aanhanger mag
>> trekken die lichter is dan het ledig gewicht van de auto en de totale
>> combinatie minder dan 3500 kg weegt. Die eerste beperking vervalt
>> straks. Caravan


Op dit moment mag 3500 + 750 ook. Daar is E zelfs niet eens voor nodig.

[..]
> enige
> 'bestandsbescherming', van mensen die tot die datum BE hebben gehaald.
> Merk op dat de categorie BE van voor 1985 oid


1 januari 1984

> ook nooit E heeft moeten
> inleveren, ondanks dat zij dat toen kado heeft gekregen, zonder enige
> exameneis of zelfs maar aantoonbare rijvaardigheid.


Dat noemt men eerbiedigende werking. Dat geldt niet alleen hier.
Bestaande verworven rechten worden gehandhaafd. Wie nu C of D heeft, krijgt
straks ook alle subcategorieŽn van C en/of D cadeau. Hetzelfde geldt voor A.
Wie nu een rijbewijs A of B heeft, krijgt bij vernieuwing automatisch AM
erbij. Te zijner tijd komt er in Nederland een echt tractorrijbewijs. Er
wordt aan gedacht iedereen die B heeft, automatisch tractorbevoegdheid te
geven (net als nu met het bromfietsrijbewijs AM), en alleen voor nieuwe
gevallen een examen verplicht te stellen.

De inperking van verworven rechten/bevoegdheden is inderdaad merkwaardig (al
zullen er ook verruimingen zijn). Waarschijnlijk krijg je als je niet meteen
alles gelijktrekt te veel subcategorieŽn van het rijbewijs als al deze
variaties afzonderlijke categorieŽn worden. Al kŠn men ook werken met
bijzondere vermeldingen op het rijbewijs middels een codenummer.
Iets dergelijks is ook geschied toen men het rijbewijs A niet meer liet
gelden voor driewielige auto's. Daarvoor werd B noodzakelijk.
Motorrijbewijsbezitters zonder rijbewijs B verloren aldus ook een deel van
hun rijbevoegdheid. Wie een driewielige auto bezat en geen rijbewijs B had,
kon een aantekening op zijn rijbewijs krijgen waarmee rijbewijs A toch
volstond. Maar wie op dat moment niet zo'n driewieler bezat en geen
rijbewijs B had, viste achter het net. Vreemd. Kennelijk wilde men voorkomen
dat er tť veel uitzonderingen zouden komen.

Ik vraag mij af of de inperking van de rijbewijsbevoegdheid voor iedereen in
de EU tegelijk ingaat, of pas bij de inwisseling van het oude
rijbewijsdocument voor een nieuw document. Ik wijs erop dat in veel
bestaande, geldige rijbewijsdocumenten binnen de EU de inhoud van de
rijbevoegdheid in het document letterlijk is vermeld (met tekst of
pictogrammetjes) en het zou wel erg vreemd zijn en verwarrend als de
werkelijke rijbevoegdheid anders is dan in het rijbewijs vermeld.

Een andere vorm van ongevraagde beperking van de rijbevoegdheid is mogelijk
bij inwisseling van een rijbewijs voor een rijbewijs van een ander land. De
categorieŽn zijn niet altijd exact dezelfde en dan kan het gebeuren dat je
nieuwe Nederlandse of buitenlandse rijbewijs beperkter qua rijbevoegdheid is
dan je oude.
Maar het betreft dan nooit grote verliezen. Wie bijvoorbeeld een klein
vrachtwagenrijbewijs heeft uit een ander land (waar men al de categorie C1
kent), verliest dat niet als hij dat rijbewijs in Nederland inwisselt voor
een Nederlands rijbewijs. Nederland kent op dit moment alleen het groite
vrachtwagenrijbewijs (C). Maar hij krijgt er ook geen extra rijbevoegdheid
bij. Zijn kleine vrachtwagenrijbewijs wordt dus niet meteen vanzelf een
groot rijbewijs. Hij krijgt dan C1 op zijn rijbewijs (het huidige
Nederlandse rijbewijsdocument - in creditcardformaat - is daarop al
ingericht), hoewel men daar in Nederland nog geen examen voor kan afleggen.

[..]
> die
> je zelfstandig niet zou mogen *besturen*, niet eens met de (komende
> lichtste categorie) C1 (7500kg).


Klopt. Een maas in de wetgeving. Opmerkelijk dat men dat niet meteen heeft
gecorrigeerd.

> Als idd per 19/1/2013 rijbewijzen BE met defacto terugwerkende kracht
> worden ingetrokken/uitgekleed is dat een grof schandaal.


Niet met terugwerkende kracht. Maar wel iets uitgekleed.

> En een uitnodiging om de financiele schade (rijbewijs C1 *PLUS* C(1?)E!)
> op
> de overheid te verhalen.


Je kunt het proberen, maar ik geef je weinig kans. Kleine cafťs proberen nu
iets dergelijks i.v.m. het rookverbod (naar ik vermoed op de achtergrond
stilletjes gesteund door de tabaksindustrie, die naar buiten toe opmerkelijk
zwijgzaam is gebleven). Wetswijziging - gewoon de wetgevende ontwikkeling -
leidt zelden tot toekenning van een schadevergoeding, tenzij de
schadevergoeding zelf ook wettelijk is geregeld. VerRUIMING van het beleid
(de Tabakswet is nog niet aangepast; daat is een parlementaire behandeling
voor nodig), het gedogen dus, nog veel minder.

In 2013 verandert niet alleen de bevoegdheid van de rijbewijscategorie BE,
maar verandert ook veel m.b.t. de andere categorieŽn. Zie hier een
overzicht:
[..].
Ondoenlijk is het voor alle uitzonderingen die men met eerbiedigende werking
eigenlijk nodig heeft, weer tal van uitzonderingen te regelen in alle
minimaal 27 landen die de EU dan telt, terwijl men juist naar
rijbewijsharmonisatie streeft. Een klein stukje onrechtvaardigheid ziet de
Europese wetgever daartegenover afgezet kennelijk als een mindere kwaal.
Willem-Jan Markerink (19.11.2010, 01:17)
"Johannes" <j.van.knegsel> wrote in
news:4ce5afbf$0$12739$6d5eeec5:

[..]
> rijbewijsharmonisatie streeft. Een klein stukje onrechtvaardigheid ziet
> de Europese wetgever daartegenover afgezet kennelijk als een mindere
> kwaal.


Het is daarentegen juist *wel* bedrijfsmatige kosten/schade, die men nota
bene inzake elektrische vrachtwagens 3500-7500kg wil vermijden.
Gerard (19.11.2010, 10:34)
"nieuws" <nono> schreef in bericht
news:6486
> Lijkt me een prima regeling. Eindelijk minder geklooi en terug naar
> de tijd dat je E als cadeau bij B kreeg. Heeft m.i. nooit tot enig
> probleem geleid.

Toen niet, nee.
Nu zijn de caravans veel zwaarder, dus juist de combinaties die bijv.
'Caravantrekker' afraadt, mogen nu zonder enige training of
vaardigheid aan een rit van 2000 km beginnen.

Terecht staat er:

--8<--
Opmerking: de genoemde combinaties zijn gebaseerd op een caravan die
een MTM heeft die gelijk is aan het maximale trekgewicht van de auto.
Dat wil nog niet zeggen dat men met deze combinaties ten allen tijde
verantwoord kan rijden. Zie ook de informatie op Caravans.net over het
beladen van de caravan en de trekauto.
--8<--

't Zal wel een stuk drukker worden in de berm met stuntelaars die toch
beter af waren geweest met de 'E'-cursus.

Met vriendelijke groet,

Gerard
Omnibus (19.11.2010, 10:39)
"Willem-Jan Markerink" <w.j.markerink> wrote in message
news:a1nl
[..]
> > automatisch AM erbij. Te zijner tijd komt er in Nederland een echt
> > tractorrijbewijs. Er wordt aan gedacht iedereen die B heeft, automatisch
> > tractorbevoegdheid te geven (net als nu met het bromfietsrijbewijs AM),739d5eeec5:


> Het is daarentegen juist *wel* bedrijfsmatige kosten/schade, die men nota
> bene inzake elektrische vrachtwagens 3500-7500kg wil vermijden.


Curieus, gewrongen en onlogisch. Het laat zien tot wat voor vreemd
en ingewikkeld gedrocht deze combinatie van inherent met elkaar strijdige
politieke wensen leidt.
Wie of wat wordt hier beter van, dan wel gelukkiger, met uitzondering van
de rijschoolbranche en het CBR? Om over de verkeersveiligheid maar te
zwijgen.. :-(
Johannes (19.11.2010, 11:35)
"Omnibus" <unusedpc> schreef in bericht
news:514c
> "Willem-Jan Markerink" <w.j.markerink> wrote in message
> news:a1nl
> Curieus, gewrongen en onlogisch. Het laat zien tot wat voor vreemd
> en ingewikkeld gedrocht deze combinatie van inherent met elkaar strijdige
> politieke wensen leidt.
> Wie of wat wordt hier beter van, dan wel gelukkiger, met uitzondering van
> de rijschoolbranche en het CBR? Om over de verkeersveiligheid maar te
> zwijgen.. :-(


Of de rijschoolbranche er beter van wordt, valt nog te bezien. Zeker de
kleinere rijschool zal onmogelijk voor elke extra categorie lessen kunnen
aanbieden. en lesvoertuigen kunnen aanschaffen. Het halen van een groot
rijbewijs (alle categorieŽn) wordt er ook niet goedkoper op. Van een
onderdeel van je algemene ontwikkeling wordt het rijbewijs een elitair
luxe-artikel voor wie het nog kan betalen.
Ook het houden van het rijbewijs wordt steeds duurder. Dan heb ik het niet
over (L)EMA- en EMG-cursussen, alcoholsloten en de forse prijsverhoging van
verkeersboetes in 2011 en 2012 bij een sterk afnemende koopkracht, maar wat
bijvoorbeeld te denken van voor de Rijbewijs-C-bezitters (en de
rijbewijs-D-bezitters) elke 5 jaar (i.p.v. 10) het rijbewijsdocument te
moeten vernieuwen, mťt een medische keuring ongeacht de leeftijd?

Nog niet zo heel lang geleden kreeg je bij B automatisch E erbij en kreeg je
bij C automatisch D erbij. En kon je met A meteen op Šlle motoren en hoefde
je voor een bromfiets alleen maar minimaal 16 jaar oud te zijn. Drie
rijexamens en je had alles binnen.
Of dŠt ideaal was, laat ik in het midden en ook het verkeersbeeld was
vroeger anders dan nu. Maar laten we hopen dat we niet gaan verdrijven.
Straks krijg je nog speciale rijbewijscategorieŽn voor sedans, voor
stationwagens, voor cabrio's, enz. :-(
Omnibus (19.11.2010, 13:18)
"Johannes" <j.van.knegsel> wrote in message
news:eec5
[..]
> bijvoorbeeld te denken van voor de Rijbewijs-C-bezitters (en de
> rijbewijs-D-bezitters) elke 5 jaar (i.p.v. 10) het rijbewijsdocument te
> moeten vernieuwen, mťt een medische keuring ongeacht de leeftijd?


Ja, vertel mij maar niks. Voor het eerst heb ik dit vorige week zelf
(letterlijk..) aan den lijve ondervonden. En in mijn portemonnee
gevoeld.. ;-(

> Nog niet zo heel lang geleden kreeg je bij B automatisch E erbij en kreeg je
> bij C automatisch D erbij. En kon je met A meteen op Šlle motoren en hoefde
> je voor een bromfiets alleen maar minimaal 16 jaar oud te zijn. Drie
> rijexamens en je had alles binnen.
> Of dŠt ideaal was, laat ik in het midden en ook het verkeersbeeld was
> vroeger anders dan nu.


De drukte is het punt niet, maar de verkeerssituaties die je tegen komt
wel. En die zijn veel eenvoudiger geworden, doordat we tegenwoordig
als het ware gepamperd worden door voorrangswegen, steeds lagere
maximumsnelheden, stoplichten (die altijd werken), rotondes, wegen
met eenrichtingsverkeer, gescheiden verkeersstromen en de enorm
toegenomen hoeveelheid files. Mensen hoeven daardoor in het huidige
verkeer juist minder rijvaardigheid te hebben dan vroeger en leren ook
minder rijvaardigheid aan, omdat de situaties waarin je die daadwerkelijk
nodig hebt en daardoor ook kunt en moeten oefenen, steeds meer
verdwijnen.
BertW (19.11.2010, 16:01)
"Henk" <hvg5> schreef in bericht
news:8584
[..]
> BE-opleidingen om een zwaardere combinatie dan 3500 kg te trekken. Zo kan
> immers een duur vrachtwagenrijbewijs voorkomen worden. Als de auto zelf
> zwaarder is dan 3500 kg dient het C-rijbewijs gehaald te worden.


Klopt niets van, van dit bericht. Bron? Gesproken wordt over het
daadwerkelijke gewicht en dat moet zijn het toegestane gewicht MTM. In het
voorbeeld van de Passat hebben we het dan over een MTM van 2180 kg. Daarbij
opgeteld de MTM van de caravan 1800 kg = 3980 kg. Dus ook straks heb je hier
voor BE nodig.

Groet,
BertW
Johannes (19.11.2010, 16:23)
"Omnibus" <unusedpc> schreef in bericht
news:514c
> "Johannes" <j.van.knegsel> wrote in message
> news:eec5
> strijdige
> van
> van
> wat
> Ja, vertel mij maar niks. Voor het eerst heb ik dit vorige week zelf
> (letterlijk..) aan den lijve ondervonden. En in mijn portemonnee
> gevoeld.. ;-(


Die keuring voor rijbewijs-C-bezitters bestaat al een paar jaar (was er
vroeger ook niet), maar binnenkort is dat niet meer om de 10 jaar, maar om
de 5.

[..]
> minder rijvaardigheid aan, omdat de situaties waarin je die daadwerkelijk
> nodig hebt en daardoor ook kunt en moeten oefenen, steeds meer
> verdwijnen.


Ik denk dat desondanks het verkeer veel ingewikkelder geworden is.
[..]
Hans (19.11.2010, 17:30)
"Johannes" <j.van.knegsel> schreef in bericht
news:eec5
> Ik denk dat desondanks het verkeer veel ingewikkelder geworden is.


De wegsituatie's zorgen er zeker voor dat het verkeer veel eenvoudiger is
geworden. De medeweggebruiker doet dat voordeel echter helemaal teniet. En
dan kan je nog zo veel nieuwe rijbewijzen bedenken, maar dat vraagt om een
mentaliteitsverandering. In zekere zin is de overheid schuldig aan het feit
dat er zo veel horken langs de weg zitten omdat men er wel denkt te zijn met
veel snelheidscontroles en medewerking aan Blik op de Weg.
Zoals we allemaal weten is daarmee het tegendeel bereikt.

Hans

Soortgelijke onderwerpen