datagott > onderwijs.* > onderwijs.algemeen

Willem-Jan Markerink (25.11.2010, 05:06)
Bevrinde bezems vegen het vuil van de ene hoek naar de andere, net zo lang
tot het tapijt gevonden is.

xxxxxxxxxxx
„Maar voorzitter Noordzij is een vriend van
Terpstra. Dus er gaat niets veranderen”, schat een betrokkene in.
xxxxxxxxxxx

'Hee joh, kun jij mooi doen dat baantje, of niet dan?'

Telegraaf/dinsdag/pag7:
xxxxxxxxxxxx
CDA-coryfee moet hogeschool Inholland vlot trekken

Benoeming Terpstra oogst kritiek

• Kamerleden vrezen dat vertrekkend bestuursvoorzitter Lein Labruyère
gebruik gaat maken van de vertrekregeling waarbij hij rond de 400.000 euro
meekrijgt. • Doekle Terpstra …rust en vertrouwen…
• Geert Dales …weg na knallende ruzies…

door Edwin van der Aa en Arianne Mantel

DEN HAAG, dinsdag

De aanstelling van CDA-coryfee Doekle Terpstra bij de hogeschool Inholland
is bij een aantal partijen in het onderwijsveld en de Kamer slecht
gevallen. Ook wordt gevreesd voor de riante afvloeiingsregelingen die
vertrekkende bestuurders wellicht mee zullen krijgen.
Inholland raakte in opspraak vanwege diplomafraude en dubieus
declaratiegedrag bij het bestuur: de veelbesproken bestuurders Labruyère
en Snippe vertrekken per direct. CDA-coryfee Doekle Terpstra is echter in
de ogen van de SP niet de Messias die de hogeschool gaat verlossen van al
het kwade dat de laatste maanden boven tafel kwam.
„Nee”, zegt Kamerlid Jasper van Dijk stellig: „Ik ga vandaag dan ook in
een Kamerdebat aan staatssecretaris Zijlstra vragen of het mogelijk is
iemand anders aan te stellen bij Inholland. Terpstra heeft de afgelopen
jaren als voorzitter van de hbo-raad niet laten zien dat hij de problemen
in het hoger beroepsonderwijs serieus wil aanpakken.” Ook de PVV is
kritisch over de persoon Terpstra.
Twijfels
Studentenbonden LSVb en ISO hebben ook hun twijfels over Terpstra: „Het is
moeilijk te zeggen of Doekle de juiste persoon is. Het idee is mooi,
iemand die veel verstand heeft van het hoger beroepsonderwijs gaat zich
inzetten. Maar hij zal wel flink moeten aanpezen. Onze juridische stappen
om de imagoschade te beperken bij studenten met een Inholland-diploma
zullen worden voortgezet.” Onlangs stapte collegevoorzitter Geert Dales
van Inholland op na jaren van knallende ruzies over onder andere enorme
declaraties van medebestuurders en didactische verschillen van inzichten.
Terpstra, overigens gevraagd door CDA’er Karel Noordzij die voorzitter is
van de raad van toezicht van de hogeschool, wil binnen een jaar de
bestuurlijke crisis oplossen: „Ik ga een nieuw college van bestuur
instellen en de medezeggenschapsraad bekijken. Ook de raad van toezicht
wordt tegen het licht gehouden. Het is voor de continuïteit van de
hogeschool echter onmogelijk om meteen én een nieuw college én een nieuwe
raad van toezicht in te stellen.”
Volgens ingewijden is dat echter wel nodig want dit controlerend orgaan
zou weten van de financiële misstanden en goudgerande regelingen en er
niet tegenop zijn getreden. „Maar voorzitter Noordzij is een vriend van
Terpstra. Dus er gaat niets veranderen”, schat een betrokkene in.
„Bovendien heeft hij geen flauw benul hoe het is om de grootste hogeschool
van het land met 70 procent allochtonen te besturen. De uitval is enorm,
er is veel behoefte aan meer schoolse lessen terwijl Terpstra een
voorstander is van het zelfstandig studeren. Hij is een grenzeloze
luchtfietser.” Volgens anderen heeft Terpstra gewoon ingezien dat zijn
functie als voorzitter van de hbo-raad waardeloos was geworden. „Hij was,
als opposant van de PVV, fel tegen dit kabinet. Dreigde zelfs zijn
CDA-lidmaatschap op te zeggen. Voor de hbo-raad als lobbyclub kon hij niet
veel meer betekenen.” „Ik neem gewoon mijn verantwoordelijkheid”, reageert
Terpstra. „Het hoger beroeps onderwijs is me te dierbaar geworden. Ik wil
rust en vertrouwen herstellen. Ik ga met 150.000 euro ook veel minder
verdienen dan mijn voorgangers, wil geen bonussen en krijg ook geen auto
van de zaak.” „Misschien moet Terpstra dan toch eens kijken waarom
Inholland dan wel een chauffeur heeft die op de loonlijst van de
hogeschool staat, maar die niet wordt ingezet door de bestuursleden”,
reageert een ingewijde. „Gek genoeg is er wel een privé-chauffeur die voor
tienduizenden euro’s aan kosten declareerde. Terpstra zal van de ene
verbazing in de andere vallen.”
jan (25.11.2010, 10:26)
On 25 nov, 04:06, "Willem-Jan Markerink" <wjmarker> wrote:
[..]
>      the inability to understand
> <wjmarker>
> [note: 'a-one' & 'en-el'!]


Waarom is het nou niet mogelijk in Nederland om criminelen gewoon aan
te pakken via het strafrecht?
InHolland heeft studenten de mogelijkheid gegeven een gedevalueerd
diploma te halen omdat zo het geld voor zo'n student werd
veiliggesteld. Men heeft dus gekozen voor het geld. Het afgeleverde
produkt (de student) was onbelangrijk. Vormt dat niet heel gewoon
fraude? Waarom bemoeit het OM zich niet met die zaak? Het schijnt
allemaal begonnen te zijn onder de voorganger van Dales. Dales moest
puinruimen maar het is hem niet gelukt. Dat komt waarschijnlijk omdat
hij niet de bevoegdheden had die het OM wel heeft. Het OM beschouwt de
leden van het bestuur gewoon als verdachten in een fraudezaak en kan
hen verhoren als verdachten, de administratie in beslag nemen en laten
uitspitten door deskundigen.
jan (25.11.2010, 10:28)
On 25 nov, 09:26, jan <jansing2> wrote:
[..]
> leden van het bestuur gewoon als verdachten in een fraudezaak en kan
> hen verhoren als verdachten, de administratie in beslag nemen en laten
> uitspitten door deskundigen.-


Zelfs als een strafrechtelijk onderzoek geen strafbare feiten aan het
licht brengt, wordt op die manier in ieder geval inzicht verkregen wat
er gaande is/was bij InHolland.
Edmund (25.11.2010, 10:55)
"jan" <jansing2001> wrote in message
news:30bf
On 25 nov, 04:06, "Willem-Jan Markerink" <wjmarker> wrote:
[..]
> the inability to understand
> <wjmarker>
> [note: 'a-one' & 'en-el'!]


Waarom is het nou niet mogelijk in Nederland om criminelen gewoon aan
te pakken via het strafrecht?

=================

Omdat dat degenen zijn die de wet maken en de daarbij
horende "regeltjes" voor zichzelf.

Edmund
Soortgelijke onderwerpen