datagott > auto

Hieke (07.12.2011, 14:27)
'de automobiele volkswil'*

Ergo: iedereen die afwijkt van de Koos Spee bedil-filosofie is een op z'n
minst een cryptofascist.

* 'gesundes Volksempfinden' is het begrip waar Koosje net ietsjes te
gereformeerd laf-schijterig voor was op het in z'n Volkskrant stukje te
gebruiken.

*

Volkskrant 07-12-2011, pagina 15
130 kan niet veilig en zonder milieuschade
MARTIN KROON KOOS SPEE
130 KM PER UUR Het afbreken van een effectief systeem van maximum-snelheden,
zonder betrouwbare evaluatie van de gevolgen, riekt naar machtsmisbruik.
Terwijl Europa in crisis verkeert en de klimaatconferentie in Durban op
voorhand lijkt mislukt, komt minister Schultz met definitieve voorstellen
voor de maximumsnelheid naar 130 km per uur. Haar plan kost mensenlevens,
maar ontmoet opvallend weinig oppositie.

Een limiet van 130 km betekent bovenal een breuk met het Kamerbrede
verkeers- en milieubeleid sinds 1988. De beleidsdoelen voor
verkeersveiligheid, filebestrijding, energiebesparing en milieukwaliteit
worden nu nog moeilijker haalbaar en ondergeschikt gemaakt aan de
automobiele volkswil. Deze beleidsvernietiging symboliseert het collectieve
geheugenverlies bij een aantal politici, die blijkbaar geen weet hebben van
wat hun voorgangers om goede redenen in wet en beleid hebben vastgelegd.

In 1988 werd de maximumsnelheid van 100 km uit de oliecrisis al verhoogd tot
120 km, omdat bijna iedereen dat door te weinig handhaving al reed. De
ministers Kroes, Nijpels en Korthals Altes beperkten de milieugevolgen via
intensievere handhaving en een 100 km-limiet op de 18 procent drukste
wegvakken (A1, A2, A4, A13). Dat (VVD!)-beleid werd breed gesteund. Zelfs de
autobranche heeft nooit voor 130 gelobbyd, want verbruik en CO2-uitstoot
nemen boven 120 km sterk toe, veel meer dan autofolders beloven.

Aanvullend introduceerde Paars 2 enkele 80 km-zones rond grote steden ter
vermindering van de uitstoot van stikstofoxide (NOx) en fijnstof (PM10).
Milieu werd medebepalend voor het limietenstelsel en de handhaving. Opgeteld
hebben de 80/100/120-limieten sinds 1988 honderden mensenlevens gespaard en
duizenden gewonden voorkomen. Snelheidsbeperking heeft ongeveer 10 miljard
liter brandstof en 20 miljoen ton CO2 bespaard.

Schultz moet dus sterke argumenten hebben om dergelijke maatschappelijke
baten op het spel te zetten. Voor haar is 'lekker doorrijden' beleidsdoel;
is de overheid dan toch een 'geluksmachine'? Het VVD-kroonjuweel is in het
gedoogakkoord vastgelegd met de randvoorwaarde dat lagere limieten (blijven)
gelden 'indien nodig voor luchtkwaliteit, geluidsbelasting of
verkeersveiligheid'. Vooral op de verkeersveiligheid hebben experts, de ANWB
en Veilig Verkeer Nederland kritiek. Talloze praktijkonderzoeken naar het
verband tussen snelheid en risico's bewijzen dat verhoging van de snelheid
tot disproportioneel meer verkeersslachtoffers leidt.

Autorijden is een mix van multitasken en zelfbeheersing. Boven de 120 km
gaat dat velen niet goed af, leert de Autobahn-praktijk; illustratief zijn
recente kettingbotsingen met veel doden door plotselinge zichtreductie. In
Nederland worden dit najaar recordaantallen botsfiles en geblokkeerde wegen
gemeld. Mensen zijn niet gebouwd op de hoge snelheden van moderne auto's,
fysiek niet en mentaal niet. Snelheidsverslaving, risico-ontkenning en
zelfoverschatting kenmerken de automobiele spraakmakers. Onveilig rijgedrag
komt door gebrek aan gevaarherkenning, verkeersinzicht en
bestuurderscapaciteiten.

Onveilige snelheden worden gemeten in reactieseconden en meters remweg. Wie
op 120-wegen tegen de bekeuringsgrens (128) aan rijdt heeft, inclusief
reactieseconde, een remweg van 113 meter, en bij 136 km (boetegrens) van 126
meter. Dat scheelt 13 meter, dus drie auto's als je een stilstaande file te
laat in de gaten hebt. Schultz wil vooral 's nachts harder laten rijden,
maar juist dan vormen slechte ogen, regen en slecht zicht extra risico's.
Snelheidsverschillen tussen categorieën voertuigen worden ook groter, met
gevaarlijker situaties rond vrachtwagens. Bij hogere botssnelheden neemt de
kans op ernstig letsel toe.

De minister kon niet om de extra snelwegdoden (3-7) heen die Rijkswaterstaat
berekent. Dat zullen er meer worden, want Rijkswaterstaat hanteert
boterzachte aannamen, bijvoorbeeld dat er voor altijd gemiddeld 3 km sneller
wordt gereden dan nu. Men zou moeten rekenen vanuit potentieel mogelijke
snelheden, omdat 20 procent van de bestuurders harder dan 130 rijdt.

De minister trekt 'ter compensatie' van die extra doden en gewonden 85
miljoen euro uit voor verbetering van de verkeersveiligheid. Dat is genante
koehandel. Alsof je snelwegdoden kunt compenseren door elders ongelukken te
voorkomen. Met dat geld worden veel meer levens gered als het in 30/50/80-km
wegen gestoken wordt (rotonden).

Rijkswaterstaat redeneert ook bij de kosten-batenanalyse naar het gewenste
resultaat toe met oncontroleerbare basisgegevens en rekenmethoden. Bert van
Wee (TUDelft) heeft de gebruikte scenariomethode al afgebrand. De uitkomsten
lijken ons gemanipuleerd. Zo worden de 'honderden miljoenen' aan
reistijdwinst over decennia opgeteld, terwijl de brandstofprijs gelijk wordt
gehouden. De extra fileverliesuren (achter kettingbotsingen en omgeslagen
vrachtauto's) tellen niet zwaarder dan de miljoenen gecumuleerde minuten
'eerder-thuis-achter-het-bier'.

Een cruciale rekenfout maakt Rijkswaterstaat door de extra brandstofkosten
op 20 miljoen euro per jaar te houden, terwijl die tenminste 200 miljoen
zullen bedragen (ruim 150 miljoen liter extra brandstof, kassa voor de
fiscus!). Extra voertuigslijtage, schades, stress en gezondheidsschade door
milieueffecten worden niet meegeteld.

Het plaatje is dus omgekeerd: de kosten zijn op termijn honderden miljoenen
per jaar. Amsterdam- Leeuwarden kost nu 100 minuten; dat wordt met 130 95
minuten. Die 5 minuten tijdwinst kost bijna 5 euro (2 liter benzine extra
plus slijtage). Hoe harder gereden wordt, hoe hoger de kosten. Zweden, de
VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn met lagere limieten de
verkeersveiligste landen ter wereld.

Schultz gaat tegen het voorzorgprincipe in door de bereikte verbeteringen in
luchtkwaliteit rond de 80 km-wegvakken weer op te vullen tot de
grenswaarden. Die zijn al discutabel: onder de NOx/PM10-grenswaarden is er
ook gezondheidsschade. Ook al worden auto's steeds schoner, de CO2- en
NOx-emissies zijn bij 80 km per uur 20 procent lager dan bij 100.
Emissiereducerende technieken hebben honderden miljoenen aan investeringen
en fiscale subsidies gekost, die nu teniet worden gedaan om harder te kunnen
rijden.

Hinder en gezondheid van omwonenden zullen niet verbeteren. Afspraken met
omliggende gemeenten over snelheidsbeperking worden geschonden, waardoor
gemeenten en omwonenden ongetwijfeld in beroep gaan.

Van limietverhoging moet, wegens de grote milieueffecten (mogelijk 1 Megaton
CO2 per jaar), een milieu-effectrapportage worden gemaakt. Het impliciet en
zonder beleidsdebat afschaffen van snelheidslimieten als klimaatmaatregel
bevestigt de ontmanteling van de afdeling Milieubeheer bij het ministerie
van VROM en van het klimaatbeleid. Dat is precies wat Wilders beoogt.

Verkeersveiligheid, energiezekerheid, luchtkwaliteit en klimaatdoelen
vereisen dat de 80/100/120-limieten onverkort blijven gelden. Met één stem
meerderheid, zonder betrouwbare evaluatie van de gevolgen, een effectief
limietenstelsel afbreken, riekt naar machtsmisbruik.

Het is nu aan de oud-bewindslieden van VVD en CDA die verantwoordelijkheid
gedragen hebben voor het beleid sinds 1988, om hun Kamerleden van dit
schadelijke plan af te houden. Het regeerakkoord biedt die ruimte, 130 kan
nergens veilig en zonder milieuschade.

MARTIN KROON is oud-projectleider snelheidslimieten en Het Nieuwe Rijden bij
VROM/DG-Milieubeheer. KOOS SPEE is oud-Verkeersofficier van Justitie.
Ruut66 (07.12.2011, 15:20)
On Dec 7, 1:27 pm, "Hieke" <pisoffsteenkigerri> wrote:
[..]
> Volkskrant 07-12-2011, pagina 15
> 130 kan niet veilig en zonder milieuschade
> MARTIN KROON KOOS SPEE
> 130 KM PER UUR Het afbreken van een effectief systeem van maximum-snelheden,
> zonder betrouwbare evaluatie van de gevolgen, riekt naar machtsmisbruik.
> Terwijl Europa in crisis verkeert en de klimaatconferentie in Durban op
> voorhand lijkt mislukt, komt minister Schultz met definitieve voorstellen
> voor de maximumsnelheid naar 130 km per uur. Haar plan kost mensenlevens,
> maar ontmoet opvallend weinig oppositie.


Durban wordt door de VS regering en hun lobby geblokkeerd. Niet door
Schultz of door Bleeker.

> Een limiet van 130 km betekent bovenal een breuk met het Kamerbrede
> verkeers- en milieubeleid sinds 1988.


> Het is nu aan de oud-bewindslieden van VVD en CDA die verantwoordelijkheid
> gedragen hebben voor het beleid sinds 1988, om hun Kamerleden van dit
> schadelijke plan af te houden. Het regeerakkoord biedt die ruimte, 130 kan
> nergens veilig en zonder milieuschade.


Grote woorden maar geen getallen of variabelen. En nee ik wil geen
door opinie vertekend onderzoek ernaar. Alles wordt om de
technologische ontwikkelingen heen geredeneerd. Deze hobby leidt
nergens toe tenzij men eindelijk erkent dat de meeste West Europese
auto's op een comfortabele kruissnelheid van 130 kmh en niet op 120
kmh zijn ontworpen.

> MARTIN KROON is oud-projectleider snelheidslimieten en Het Nieuwe Rijden bij
> VROM/DG-Milieubeheer. KOOS SPEE is oud-Verkeersofficier van Justitie.


1988 is voor deze wetsverandering 24 jaar geleden.

SInds die tijd hebben de motoren van alle voertuigen flinke
veranderingen ondergaan. O.a. de massale invoering van electronisch
motormanagement, turbomotoren, uitlaatgas/fijnstof verwerking maar
ook ontwikkeling van autobanden hebben ons erg veel bespaard . Ook de
veiligheid van het massavervoer met de auto is door EuroNcap
activiteiten erg vooruitgegaan. Het en masse produceren van auto's met
schijfremmen ABS en ESP maar ook al dan niet snelheids afhankelijke
stuurbekrachting heeft veel bijgedragen. Er kwam ook veel in de trant
van electronisch wegbeheer wat in 1988 nog in de kinderschoenen stond.
ALs je denkt dat dit eenzijdig is klopt dat. Alleen zet ik het er wel
bij. En die lampepitten niet.

R
Peter Manders (07.12.2011, 16:33)
In article <9k94d9Fb5hU1>,
pisoff.steenkigerrider says...

> 'de automobiele volkswil'


Mooi dat men ook eens toegeeft dat men niks te maken heeft met wat het
volk wil.
Hieke (07.12.2011, 17:59)
"Ruut66" schreef in bericht
news:1d05
> SInds die tijd hebben de motoren van alle voertuigen flinke
> veranderingen ondergaan. O.a. de massale invoering van electronisch
> motormanagement, turbomotoren, uitlaatgas/fijnstof verwerking maar
> ook ontwikkeling van autobanden hebben ons erg veel bespaard . Ook de
> veiligheid van het massavervoer met de auto is door EuroNcap
> activiteiten erg vooruitgegaan. Het en masse produceren van auto's met
> schijfremmen ABS en ESP maar ook al dan niet snelheids afhankelijke
> stuurbekrachting heeft veel bijgedragen.


Kan je niet lezen,.........WAT... heeft Koos Spee nou gezegd?!

'Mensen zijn niet gebouwd op de hoge snelheden van moderne auto's,
fysiek niet en mentaal niet.'
Johan Wevers (07.12.2011, 18:29)
On 07-12-2011 16:59, Hieke wrote:

> Kan je niet lezen,.........WAT... heeft Koos Spee nou gezegd?!
> 'Mensen zijn niet gebouwd op de hoge snelheden van moderne auto's,
> fysiek niet en mentaal niet.'


Dat is een generalisatie, dat Koos Spee daar niet mee kan omgaan zegt
niks. Maximumsnelheden op de snelweg zijn zowiezo onzin (net als al die
80km wegen waar men 60 van maakt).
Nieuwsgroeplezer (07.12.2011, 18:40)
"Johan Wevers":
> Dat is een generalisatie, dat Koos Spee daar niet mee kan omgaan zegt
> niks. Maximumsnelheden op de snelweg zijn zowiezo onzin (net als al die
> 80km wegen waar men 60 van maakt).


Als een mens zo denkt, praat, schrijft én handelt, is hij nog geen Vliegende
Hollander, een driewielertje of een autoped waard.
Laat zo'n iemand maar op de snelweg met +130 km/uur zijn einde zoeken.
Omnibus (07.12.2011, 19:12)
Op 7-12-2011 15:33, Peter Manders schreef:
> In article<9k94d9Fb5hU1>,
> pisoff.steenkigerrider says...
>> 'de automobiele volkswil'

> Mooi dat men ook eens toegeeft dat men niks te maken heeft met wat het
> volk wil.


Het is tenenkrommende nonsens van een paar lieden die een mooie toekomst
achter zich hebben.
Omnibus (07.12.2011, 19:12)
Op 7-12-2011 17:40, Nieuwsgroeplezer schreef:
> "Johan Wevers":
>> Dat is een generalisatie, dat Koos Spee daar niet mee kan omgaan zegt
>> niks. Maximumsnelheden op de snelweg zijn zowiezo onzin (net als al die
>> 80km wegen waar men 60 van maakt).

> Als een mens zo denkt, praat, schrijft én handelt, is hij nog geen
> Vliegende Hollander, een driewielertje of een autoped waard.
> Laat zo'n iemand maar op de snelweg met +130 km/uur zijn einde zoeken.


En jij hoort ook bij de lieden die de aansluiting met de realiteit al
jaren kwijt zijn. De wereld is echt wel verder gegaan, al heb jij dat
niet meer meegekregen.
FrankD. (07.12.2011, 20:12)
On Wed, 7 Dec 2011 16:59:06 +0100, Hieke wrote
(in article <9k9gq9Fde1U1>):

> "Ruut66" schreef in bericht
> news:1d05
>> Kan je niet lezen,.........WAT... heeft Koos Spee nou gezegd?!

> 'Mensen zijn niet gebouwd op de hoge snelheden van moderne auto's,
> fysiek niet en mentaal niet.'


Koos bedoelde met "mensen" zichzelf en zijn eigen groupies. Voor de
rest (aka de normalen) gelden andere criteria.
Nieuwsgroeplezer (07.12.2011, 20:14)
"Omnibus":
> En jij hoort ook bij de lieden die de aansluiting met de realiteit al
> jaren kwijt zijn. De wereld is echt wel verder gegaan, al heb jij dat
> niet meer meegekregen.


Mijn wereld heeft sinds 1940, ik ben geboren in 1937, voor mij bestaan uit
regels, voorschriften, wetten, (on)mogelijkheden, opdrachten, eigen
wil-gedragingen, toestemmingen en hoe je het verder noemen wilt.
In 2011 gelden deze regels, voorschriften, wetten, (on)mogelijkheden,
opdrachten, eigen wil-gedragingen, toestemmingen en hoe je het verder noemen
wilt, nog steeds voor mij. Deze regels, voorschriften, wetten,
(on)mogelijkheden, opdrachten, eigen wil-gedragingen, toestemmingen en hoe
je het verder noemen wilt, zijn uiteraard 'aan de tijd' aangepast. Ze
blijven echter toepasbaar in een normale, sociaal-maatschappelijke
samenleving.
In 1942 (er was absoluut geen gemotoriseerd verkeer op de woonstraten) vond
ik het belachelijk, dat je met een fiets wel op 'de middenstraat' mocht
rijden, maar ik niet met mijn driewielertje. Ik legde de regel/wet naast me
neer en 'sneuvelde' 15 minuten later onder een carrier van
Gemeentereiniging. De littekens staan nog op mijn rug!
Het was voor mij een harde les om me aan de gestelde regels, voorschriften,
wetten, (on)mogelijkheden, opdrachten, eigen wil-gedragingen, toestemmingen
en hoe je het verder noemen wilt te houden, maar dit heeft nooit negatief
naar mij uitgewerkt. En die 4-6 bekeuringen die ik gehad heb? Stomheid door
eigenwijzigheid! Heeft niets te maken met het missen van een aansluiting met
de realiteit.
FrankD. (07.12.2011, 20:44)
On Wed, 7 Dec 2011 18:12:19 +0100, Omnibus wrote
(in article <4edf9e76$0$6915$e4fe514c>):

> Op 7-12-2011 15:33, Peter Manders schreef:
> Het is tenenkrommende nonsens van een paar lieden die een mooie toekomst
> achter zich hebben.


Alleen hebben ze dat zelf niet in de gaten.
Peter Manders (07.12.2011, 21:00)
In article <4edfacdd$0$12750$4d5ecec7>, van-
usenet says...
[..]
> ik het belachelijk, dat je met een fiets wel op 'de middenstraat' mocht
> rijden, maar ik niet met mijn driewielertje. Ik legde de regel/wet naast me
> neer en 'sneuvelde' 15 minuten later onder een carrier van
> Gemeentereiniging. De littekens staan nog op mijn rug!
> Het was voor mij een harde les om me aan de gestelde regels, voorschriften,
> wetten, (on)mogelijkheden, opdrachten, eigen wil-gedragingen, toestemmingen
> en hoe je het verder noemen wilt te houden, maar dit heeft nooit negatief
> naar mij uitgewerkt. En die 4-6 bekeuringen die ik gehad heb? Stomheid door
> eigenwijzigheid! Heeft niets te maken met het missen van een aansluiting met
> de realiteit.


Het principe van "fout gedrag resulteert in straf" is bij jou dus op
jonge leeftijd al effectief geweest. Wat ik in deze discussies hier, in
een aantal gevallen vergeefs, probeer duidelijk te maken is dat er ook
mensen zijn die anders in elkaar zitten. Zo zijn er mensen die door het
leven proberen te gaan zonder anderen te hinderen of in gevaar te
brengen, in de overtuiging dat als iedereen zo zou leven, er verder
nauwelijks regels nodig zijn. Dat strookt niet met een minutieus
geregelde samenleving, die gebaseerd is op verboden en straffen. Een
extreem voorbeeld om dit duidelijk te maken: abortus. Er zijn mensen die
het nodig vinden om dat te verbieden, dan wel om te vechten voor een
vrije keuze. Ik vind beiden een raar standpunt, want welk recht heb je
om je te bemoeien met iemand in Groningen of Maastricht, die je verder
helemaal niet kent? Een verbod slaat wat mij betreft dus nergens op,
terwijl ik tegelijkertijd abortus wel iets afschuwelijks vind.

In het verkeer is het net zo. Het boeit mij niks hoe iemand zich in het
verkeer gedraagt, zolang hij mij en anderen maar niet hindert of in
gevaar brengt.
Boris Ivanov (07.12.2011, 21:04)
On Wednesday 07 December 2011 13:27, Hieke
(pisoff.steenkigerrider) wrote:

> 'de automobiele volkswil'*


Hieke (of all people) die "Koos Spee van de Verkeers Gestapo"
beschuldigt van Godwinnen. Kostelijk :-)
John (07.12.2011, 21:53)
Peter Manders <usenet> wrote:
> In article <4edfacdd$0$12750$4d5ecec7>, van-


> Het principe van "fout gedrag resulteert in straf" is bij jou dus op
> jonge leeftijd al effectief geweest. Wat ik in deze discussies hier, in
> een aantal gevallen vergeefs, probeer duidelijk te maken is dat er ook
> mensen zijn die anders in elkaar zitten. Zo zijn er mensen die door het
> leven proberen te gaan zonder anderen te hinderen of in gevaar te
> brengen, in de overtuiging dat als iedereen zo zou leven, er verder
> nauwelijks regels nodig zijn.


Kabouter Plopredenering.

> Dat strookt niet met een minutieus
> geregelde samenleving, die gebaseerd is op verboden en straffen. Een
> extreem voorbeeld om dit duidelijk te maken: abortus. Er zijn mensen die
> het nodig vinden om dat te verbieden, dan wel om te vechten voor een
> vrije keuze. Ik vind beiden een raar standpunt, want welk recht heb je
> om je te bemoeien met iemand in Groningen of Maastricht, die je verder
> helemaal niet kent? Een verbod slaat wat mij betreft dus nergens op,
> terwijl ik tegelijkertijd abortus wel iets afschuwelijks vind.
> In het verkeer is het net zo. Het boeit mij niks hoe iemand zich in het
> verkeer gedraagt, zolang hij mij en anderen maar niet hindert of in
> gevaar brengt.


Een stuk onbenulliger tekst ben ik nog niet vaker tegengekomen. Ik weet
gewoon niet waar te beginnen om hier op te reageren. Laat ik het maar bij 1
vraag houden: heb jij ook maar een vaag vermoeden van hoe een maatschappij
in elkaar zit?
Nieuwsgroeplezer (07.12.2011, 22:30)
"Peter Manders":
> In het verkeer is het net zo. Het boeit mij niks hoe iemand zich in het
> verkeer gedraagt, zolang hij mij en anderen maar niet hindert of in
> gevaar brengt.


Dus jij bent niet verrast, als jij 130 km/uur rijdt op een Nederlandse
snelweg en je wordt ingehaald door iemand die met +30-35 km/uur jou
passeert.
Dat noem jij geen hinderen.
Maar de automobilist die 100 km/uur rijdt, wordt bij voorkeur wel van de weg
verbannen. Deze man is een gevaar op de weg.
'k Ben blij, dat ik me gewoon aan 'de regels houd'.

Soortgelijke onderwerpen