datagott > comp.os.* > comp.os.linux.netwerken

Adri Verhoef (02.04.2012, 18:35)
Wellicht is het al eerder ter sprake geweest, onlangs kwam het onderwerp weer
ter sprake: het samenvoegen van diverse Linuxnieuwsgroepen.
(In de praktijk komt het erop neer dat twee weinig gebruikte nieuwsgroepen in
nl.comp.os.linux.* worden verwijderd, als het voorstel wordt aangenomen.)

Dit bericht omvat een voorstel om twee Linuxnieuwsgroepen over ruim een maand
te verwijderen, omdat:
- er te weinig in wordt gepost om het bestaan ervan te rechtvaardigen;
- samenvoegen met andere nieuwsgroepen een optie is;
- desbetreffende onderwerpen in de op te heffen nieuwsgroepen ook in andere
nieuwsgroepen kan worden besproken.

Paul van der Vlis (Linuxsysteembeheerder) en ik (Linuxsysteemgebruiker) spraken
hierover en van het één kwam het ander. Paul wilde graag dat ik het initiatief
nam, aangezien ik beter op de hoogte ben van de procedures (dat schijnt althans
zo te zijn), vandaar dat ik dit nu intyp.

Omdat het gaat om een voorstel voor opheffing van nl.comp.os.linux.netwerken en
nl.comp.os.linux.programmeren, kunnen we ons afvragen welke nieuwsgroepen als
opvang van berichten die tot nu toe hun plaats kunnen vinden in deze twee
nieuwsgroepen, kunnen dienen. nl.comp.os.linux.overig ligt voor de hand,
vandaar dat deze is toegevoegd aan de nieuwsgroepen-regel bovenin,
echter dat geldt ook voor nl.comp.netwerken en nl.comp.programmeren.

Omdat het gaat om een voorstel zouden wij, Paul van der Vlis en ik, Adri
Verhoef, jullie graag willen uitnodigen voors en tegens te bespreken, waarbij
het volgende ter sprake kan komen:
- Wat kan het bestaan van nl.comp.os.linux.netwerken en
nl.comp.os.linux.programmeren nog rechtvaardigen?
- Welke groepen kunnen dienen als opvang van de (mogelijk) op te heffen
nieuwsgroepen? Is nl.comp.os.unix (ook/deels) een geschikte opvang?

NB: Voor de duidelijkheid, ik zie het liefst zoveel mogelijk
Linuxnieuwsgroepen, echter we moeten wel de realiteit onder ogen durven zien.
Als de belangstelling voor bepaalde nieuwsgroepen weg is, dan kan je deze
beter opruimen dan openlijk laten zien dat er geen enkele belangstelling voor
is.

A-doei ?? Adri
Cor (02.04.2012, 23:21)
The Feisty Youngster a3 (Adri Verhoef)
scribbled this (selectively-snipped-or-not-p) stuff

>Wellicht is het al eerder ter sprake geweest, onlangs kwam het onderwerp weer
>ter sprake: het samenvoegen van diverse Linuxnieuwsgroepen.
>(In de praktijk komt het erop neer dat twee weinig gebruikte nieuwsgroepen in
>nl.comp.os.linux.* worden verwijderd, als het voorstel wordt aangenomen.)


>- Wat kan het bestaan van nl.comp.os.linux.netwerken en
> nl.comp.os.linux.programmeren nog rechtvaardigen?
>- Welke groepen kunnen dienen als opvang van de (mogelijk) op te heffen
> nieuwsgroepen? Is nl.comp.os.unix (ook/deels) een geschikte opvang?
>NB: Voor de duidelijkheid, ik zie het liefst zoveel mogelijk
>Linuxnieuwsgroepen, echter we moeten wel de realiteit onder ogen durven zien.
>Als de belangstelling voor bepaalde nieuwsgroepen weg is, dan kan je deze
>beter opruimen dan openlijk laten zien dat er geen enkele belangstelling voor
>is.


Ik zie daar verder geen enkel probleem mee hoor.
10 jaar geleden , 14 februari 2002, was de laatste groep aangemaakt:
ncol.programmeren als 7e groep als uitsplitsing van de orginele group
ncol.
Die hele uitsplitsing waren erik en ik verantwoordelijk voor indertijd.
De boel weer terugbrengen naar ncol.announce, discussie en overig is een
uitstekend idee want de uitsplising dient niet echt meer een doel.
menging met nco.unix lijkt niet echt handig, indertijd was daar al enige
discussie over en is de boel apart gehouden van de diverse smaakjes
unix.
De meeste distro's hebben meestal ook al een eigen online vraagbak
zodat de diverse ncol subgroepen niet echt meer een taak vervullen
anno 2012, bovendien maakt elke distro zo z'n eigen mess van de diverse
services en admin-tooltjes enzo.

Cor
Stef (03.04.2012, 00:33)
In nl.comp.os.linux.overig,
Adri Verhoef <a3> wrote:
> Omdat het gaat om een voorstel zouden wij, Paul van der Vlis en ik, Adri
> Verhoef, jullie graag willen uitnodigen voors en tegens te bespreken, waarbij
> het volgende ter sprake kan komen:
> - Wat kan het bestaan van nl.comp.os.linux.netwerken en
> nl.comp.os.linux.programmeren nog rechtvaardigen?


De rechtvaardiging voor de verschillende groepen lijkt mij niet anders
dan bij de oprichting er van: Scheiding van de diverse onderwerpen zodat
niet alles door elkaar heen gelezen moet worden.

In de praktijk van de afgelopen jaren is m.i. echter ook gebleken dat een
probleem vaak niet netjes in 1 van de groepen past of dat later blijkt dat
het probleem toch ergens anders in zit en dus eigenlijk ergens anders
thuis hoort. Dat, samen met het zeer beperkte posting volume van
tegenwoordig, lijkt mij voldoende reden om het aantal groepen toch maar
weer eens in te krimpen.

> - Welke groepen kunnen dienen als opvang van de (mogelijk) op te heffen
> nieuwsgroepen? Is nl.comp.os.unix (ook/deels) een geschikte opvang?


nl.comp.os.linux.programmeren is ooit eens opgericht om linux specifieke
programmeerproblemen uit nl.comp.programmeren te trekken. Dat leek toen
handig, alleen hoog is het posting volume nooit geweest. Het volume van
nl.comp.programmeren is inmiddels ook drastisch gedaald en opvang van
'programmeren' daar lijkt mij dan ook voor de hand te liggen. Terug naar
de oude situatie dus.
Jan Kuiken (03.04.2012, 19:34)
On 4/2/12 18:35 , Adri Verhoef wrote:
....
[..]
> nl.comp.os.linux.programmeren nog rechtvaardigen?
> - Welke groepen kunnen dienen als opvang van de (mogelijk) op te heffen
> nieuwsgroepen? Is nl.comp.os.unix (ook/deels) een geschikte opvang?


Lijkt mij een goed voorstel, n.c.o.l.overig lijkt mij een goede opvang.
noot 1: in n.c.programmeren gebeurt ook niet zoveel, daardoor vind ik
dat een minder alternatief
noot 2: *.netwerken en n.c.o.unix lees en ken ik dus niet.

Groeten,
Jan Kuiken
Soortgelijke onderwerpen