datagott > verkeer

Joris 3 Pinter (07.09.2012, 20:24)
Wanneer 1 weggetje (gewoon asfalt) leidt naar een weg die aan beide
uiteinden een verbodsbord heeft voor auto- motorvoertuigen uitgezonderd
bestemmingsverkeer, mag ik dan op die verbodsweg rijden als niet
bestemmingsverkeer? Is een bekeuring dan onvermijdelijk of juist niet? Ik
kwam nl., via die zijweg, geen verbodsbord tegen.
Joris.
Johannes (08.09.2012, 13:35)
"Joris 3 Pinter" <kxxxaxtxx8xx9> schreef in bericht
news:pr51
> Wanneer 1 weggetje (gewoon asfalt) leidt naar een weg die aan beide
> uiteinden een verbodsbord heeft voor auto- motorvoertuigen uitgezonderd
> bestemmingsverkeer, mag ik dan op die verbodsweg rijden als niet
> bestemmingsverkeer? Is een bekeuring dan onvermijdelijk of juist niet? Ik
> kwam nl., via die zijweg, geen verbodsbord tegen.
> Joris.


Ik heb moeite mij de situatie helder voor de geest te halen. Maar als je op
jouw route geen bord tegenkomt, hoef je dat er ook niet bij te denken.
Het is aan de wegbeheerder de bebording zodanig aan te brengen dat die geldt
zoals die bedoeld is. Het is niet aan de weggebruikers de bedoeling van de
wegbeheerder uit te zoeken.

Mogelijk is dat weggetje geen openbare weg, maar een bedrijfsuitrit???
Mogelijk geldt ook zo'n geslotenverklaring voor dat toeleidende weggetje en
dan hoeft die natuurlijk niet bij een zijstraat met dezelfde
geslotenverklaring herhaald te worden, want als je in zo'n geval legaal op
de ene weg bent, kun je niet illegaal op de andere weg zijn (die wegen horen
dan kennelijk tot hetzelfde "bestemmingsverkeergebied").
Strikt genomen houdt de geslotenverklaring alleen in een bepaald punt
voorbij te rijden in de rijrichting waarin dat bord staat. Ik kan mij daarom
ook voorstellen dat een geslotenverklaring voor niet-bestemmingsverkeer soms
alleen in één rijrichting wordt geplaatst, bijvoorbeeld in de strijd tegen
sluipverkeer.
Joris 3 Pinter (08.09.2012, 14:32)
"Johannes" <j.van.knegsel> schreef in bericht
news:eec5
[..]
> geslotenverklaring herhaald te worden, want als je in zo'n geval legaal op
> de ene weg bent, kun je niet illegaal op de andere weg zijn (die wegen
> horen dan kennelijk tot hetzelfde "bestemmingsverkeergebied").
> Strikt genomen houdt de geslotenverklaring alleen in een bepaald punt
> voorbij te rijden in de rijrichting waarin dat bord staat. Ik kan mij
> daarom ook voorstellen dat een geslotenverklaring voor
> niet-bestemmingsverkeer soms alleen in één rijrichting wordt geplaatst,
> bijvoorbeeld in de strijd tegen sluipverkeer.

Bij Google maps kun je eventueel zelf kijken: de afgesloten straat is de
Breestraat in Voorst. De Leusvelderweg staat er haaks op en kent geen
verbodsbord. De wegen voorafgaand aan de Leusderweg ook niet...

Kijk, ik heb de kennis over de Breestraat nu eenmaal wel, is dat al niet
voldoende voor een prent?

Joris.
Johannes (08.09.2012, 20:01)
"Joris 3 Pinter" <kxxxaxtxx8xx9> schreef in bericht
news:60l1
> "Johannes" <j.van.knegsel> schreef in bericht
> news:eec5
> Bij Google maps kun je eventueel zelf kijken: de afgesloten straat is de
> Breestraat in Voorst. De Leusvelderweg staat er haaks op en kent geen
> verbodsbord. De wegen voorafgaand aan de Leusderweg ook niet...
> Kijk, ik heb de kennis over de Breestraat nu eenmaal wel, is dat al niet
> voldoende voor een prent?


Ik ben via Google Maps gaan kijken, maar zie noch in de Leusvelderweg, noch
in de Breestraat, noch in een aantal toeleidende andere wegen de borden die
je bedoelt. De Streetviewopnamens zijn van oktober 2008, dus ik vermoed dat
de door jou bedoelde situatie recenter is. Ik kan dus niet zien wat je
bedoelt. Maar als jij vanuit jouw rijrichting het bord niet tegenkomt, zou
ik in het zeer zeldzame geval dat men je daarop aanspreekt (de omgeving ziet
er niet uit dat daar vaak wordt gecontroleerd), gewoon zeggen waar je
vandaan komt en dat je zo'n bord niet bent tegengekomen. Je doet dan ook
niks strafbaars.

Wel heb ik, al virtueel daar "rondrijdend", andere vreemde bebording
ontdekt. Op de hoek van de Breestraat en de Meeuwenbergweg staat een
geslotenverklaring (bord C1) met daaronder "uitgezonderd bestemmingeverkeer
aanliggende percelen". Daaronder, in hetzelfde witte vlak, een symbool van
een fiets, van een ruiter en van iets dat ik niet kan thuisbrengen, maar nog
het meest op een soort wiel lijkt. Wat betekent dat "wiel"? Het lijkt mij
niet helemaal conform de officiële vormgeving. Dat blijkt ook wel, want het
is een rommeltje. Allereerst betreft "bestemmingsverkeer" altijd al
"aanliggende percelen" (zie de definitie in art. 1 sub e RVV 1990), dus dit
is dubbelop en daarmee overbebording. Verder is op deze manier is niet
duidelijk of de uitzondering voor bestemmingsverkeer alleen voor fietsers en
ruiters en "wielen" geldt (dus niet voor auto's en motorfietsen en
tractoren), óf dat bedoeld is uitgezonderd bestemmingsverkeer én fietsers,
ruiters en "wielen". Waarschijnlijk het laatste, maar het kan ook anders
uitgelegd worden. En dan staat dááronder weer een extra onderbord
"uitgezonderd bezoekers manege". Die manege is toch gewoon
bestemmingsverkeer. Dus de uitzondering voor bestemmingeverkeer geldt weer
niet voor bestemmingsverkeer dat naar de manege moet. Dat verkeer mag er dus
niet in????

Aan de andere ingang van de Meeuwenbergweg ontbreekt dit extra onderbord
over de manege! Wel staat daar extra vermeld: "80 m". Dat bord geldt daar
dus pas na 80 meter. Een onnodige toevoeging, want voor wie niet verder mag,
is dit feitelijk een doodlopende weg. En is álle verkeer daar niet sowieso
bestemmingsverkeer?

De fotograferende wagen van Google Street View heeft waarschijnlijk ook
getwijfeld of hij die straat in mocht rijden, ofschoon hij gewoon
bestemmingsverkeer was (hij moest er foto's maken). Ik heb eens in Nederland
zo'n auto zien rijden met een kenteken uit Parijs! En als het voor
Newderlanders al een onbegonnen taak is dit bord te ontrrafelen....
Jammer dat ik nu onvoldoende in die straat kan kijken, want ik had graag
geweten of het vooraankondigende bord na 80 meter, precies daar waar de
bedoelde verkeerssituatie begint te gelden, herhaald werd, zoals het hoort.
Joris 3 Pinter (09.09.2012, 17:21)
"Johannes" <j.van.knegsel> schreef in bericht
news:eec5
>> Ik ben via Google Maps gaan kijken, maar zie noch in de Leusvelderweg,

> noch in de Breestraat, noch in een aantal toeleidende andere wegen de
> borden die je bedoelt. De Streetviewopnamens zijn van oktober 2008, dus ik
> vermoed dat de door jou bedoelde situatie recenter is. Ik kan dus niet
> zien wat je


Klopt, augustus 2012
> Wel heb ik, al virtueel daar "rondrijdend", andere vreemde bebording
> ontdekt. Op de hoek van de Breestraat en de Meeuwenbergweg staat een
> geslotenverklaring (bord C1) met daaronder "uitgezonderd
> bestemmingeverkeer aanliggende percelen". Daaronder, in hetzelfde witte
> vlak, een symbool van een fiets, van een ruiter en van iets dat ik niet
> kan thuisbrengen, maar nog het meest op een soort wiel lijkt. Wat betekent
> dat "wiel"?


Geen antwoord maar enige tijd geleden had ik dezelfde vraag:

[..]

Joris.
Johannes (10.09.2012, 10:31)
"Joris 3 Pinter" <kxxxaxtxx8xx9> schreef in bericht
news:juc1
> "Johannes" <j.van.knegsel> schreef in bericht
> news:eec5
> Klopt, augustus 2012


Dat is nog maar enkele dagen geleden. Dan zijn mogelijk nog niet alle
borden geplaatst. Zo lang als je zelf het bedoelde bord niet bent
tegengekomen, kun je daar ook niet mee in overtreding zijn.
Hetzelfde als met de nog niet afgeronde nieuwe snelheidsbebording op de
Nederlandse autosnelwegen i.v.m. de verhoging van de algemene
maximumsnelheid per 1 september 2012.

Op de A270 [Eindhoven-Helmond] (en wellicht ook elders) staan sinds de
algemene maximumsnelheid is verhoogd van 120 naar 130, borden die op
bepaalde uren maximaal slechts 100 toegestaan. Een verláging dus. Ik vermoed
dat men dat niet gedaan zou hebben als de maximumsnelheid 120 was gebleven.
Of dit moet wel een héél toevallige samenloop zijn....
[..]
T. Lootrek (15.09.2012, 10:21)
Op 8-9-2012 20:01, Johannes schreef:
[..]
> over de manege! Wel staat daar extra vermeld: "80 m". Dat bord geldt
> daar dus pas na 80 meter. Een onnodige toevoeging, want voor wie niet
> verder mag, is dit feitelijk een doodlopende weg. En is álle verkeer
> daar niet sowieso bestemmingsverkeer?
> De fotograferende wagen van Google Street View heeft waarschijnlijk ook
> getwijfeld of hij die straat in mocht rijden, ofschoon hij gewoon
> bestemmingsverkeer was (hij moest er foto's maken). Ik heb eens in
> Nederland zo'n auto zien rijden met een kenteken uit Parijs! En als het
> voor Newderlanders al een onbegonnen taak is dit bord te ontrrafelen....


Het "moeten" maken van foto's maakt van de betreffende auto geen
bestemmingsverkeer. Overigens zie je in ons land wel meer zelf verzonnen
teksten onder verkeersborden met beperkingen dan wel specificaties van
wat de wegbeheerder kennelijk beoogt te gebieden dan wel te verbieden in
bewoordingen die zelfs voor de meeste Nederlanders te ingewikkeld zijn,
laat staan te begrijpen voor buitenlanders. Nog los van het feit dat
dergelijke teksten hooguit (enige) literaire waarde hebben maar geen
juridische.
[..]
Soortgelijke onderwerpen