datagott > uitkeringen

Bureau WWB (31.12.2012, 18:03)
A. Lagere uitkeringen

De WWB-uitkeringen worden per 1 januari 2013 verlaagd ten opzichte van
het tweede halfjaar van 2012. Dit geldt voor alle netto normbedragen,
dus het basismaandbedrag, de alleenstaandentoeslag en de
vakantieuitkering. Een alleenstaande gaat er daardoor per maand totaal
11,19 euro op achteruit, echtparen en alleenstaande ouders nog meer.
Voor een alleenstaande van pensioensgerechtigde leeftijd met een
WWB-uitkering is de daling 11,50 euro per maand.
Meer informatie bij overheid.nl.
Deze ontwikkeling gaat de komende jaren door, tenzij het beleid wordt
gewijzigd.

Er staan geen lagere prijzen en lasten tegenover deze verlagingen, wel
hogere huren (niet via de huurtoeslag gecompenseerd), hogere
energieprijzen, duurder openbaar vervoer enz. enz.
Het aantal vacatures zal evenmin groeien, de kansen voor oudere
baanlozen zijn tot nul gedaald.

B. Ons advies voor januari

Dit is de maand van de nieuwjaarsrecepties. Veel daarvan zijn zonder
toegangscontrole of zelfs gewoon publiekelijk toegankelijk, zoals die
van gemeenten, politieke partijen, diverse instellingen, maar ook die
van de Kamer van Koophandel en veel andere organisaties kun je
probleemloos bezoeken. Geniet daar van gratis drank en hapjes en
bespaar zo op je boodschappenmandje in januari.
Daar waar de elite het nieuwe jaar inluidt hangen vaak goede
winterjassen in de onbewaakte garderobe. Stelen is fout en diefstal is
strafbaar. Wij raden het daarom af.

Bureau WWB
Evelien (04.01.2013, 15:45)
Bureau WWB <BureauWWB> schreef op 31 dec. 2012

> A. Lagere uitkeringen


> Er staan geen lagere prijzen en lasten tegenover deze verlagingen, wel
> hogere huren (niet via de huurtoeslag gecompenseerd), hogere


De huurtoeslag gaat ook omlaag. Armoe troef in Nederland.

"De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw huur. U gaat
zelf een groter deel van de huur betalen. De huurtoeslag wordt voor
alle huishoudens 8,80 per maand lager ( 105,60 per jaar). Ook is
het maximale inkomen waarbij u huurtoeslag kunt krijgen, lager
geworden."
<http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/huurtoeslag/nieuw_in_2013>

"De eigen bijdrage gaat per 2013 omhoog met 4,87 per maand. Dit is
een extra verhoging bovenop de al eerder aangekondigde verhoging van
3,93 per 2013. Deze maatregelen zijn getroffen op de tekorten te
dichten die in 2013 bij niet ingrijpen 114 miljoen zal bedragen."
[..]

Al eerder dus, namelijk vanaf 1-1-2012:
"De kwaliteitskorting op de huurtoeslag, die geldt als de prijs boven
een bepaalde grens uitkomt, gaat daartoe vanaf 1 januari 2012 met 10
procent omhoog.(.....)
De aanscherping raakt alleen de 79 procent huishoudens die boven de
zogeheten kwaliteitskortingsgrens van 361,66 euro huurt. Het gedeelte
aan huur tussen deze grens en de zogeheten aftoppingsgrens wordt vanaf
volgend voor 65 procent in plaats van 75 procent gesubsidieerd."
<http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/06/17/minder-huurtoeslag-bij-duurdere-woning.html>

Waar zijn die huurwoningen met een maandhuur onder de 361,66? Zeker in
de Randstad zijn die heel zelden beschikbaar. De goedkoopste woningen
worden juist vaak gesloopt.

Lagere uitkeringen, lagere huurtoeslag, hogere prijzen en lasten,
pesterijen door sociale diensten, dwangarbeid in ruil voor een
uitkering. Geleidelijk worden de minima de misdaad of de zelfdoding in
gedreven.

Evelien
J (04.01.2013, 18:11)
On Fri, 04 Jan 2013 14:45:45 +0100, Evelien
<fam.deruiter> wrote:

>Lagere uitkeringen, lagere huurtoeslag, hogere prijzen en lasten,
>pesterijen door sociale diensten, dwangarbeid in ruil voor een
>uitkering. Geleidelijk worden de minima de misdaad of de zelfdoding in
>gedreven.


Volgens tv programma's over Afrika schijnt het leven daar nog veel
erger te zijn.
T. Lootrek (04.01.2013, 18:27)
Op 4-1-2013 17:11, J schreef:
> On Fri, 04 Jan 2013 14:45:45 +0100, Evelien
> <fam.deruiter> wrote:
> Volgens tv programma's over Afrika schijnt het leven daar nog veel
> erger te zijn.


Helaas zijn we de voorsprong die we hadden in beschaving en sociale
verworvenheden in razend tempo aan het afbreken. Triest, heel triest.
J (08.01.2013, 16:46)
On Fri, 04 Jan 2013 17:27:13 +0100, "T. Lootrek"
<forgetitbutt> wrote:

>Helaas zijn we de voorsprong die we hadden in beschaving en sociale
>verworvenheden in razend tempo aan het afbreken. Triest, heel triest.


Dat het hier ook minder wordt klopt wel.
KPGH (11.01.2013, 16:31)
Evelien <fam.deruiter> wrote on Fri 04 Jan
2013 02:45:45p:

> Lagere uitkeringen, lagere huurtoeslag, hogere prijzen en
> lasten, pesterijen door sociale diensten, dwangarbeid in
> ruil voor een uitkering. Geleidelijk worden de minima de
> misdaad of de zelfdoding in gedreven.


Zat een beetje te zoeken naar veranderingen in de sociale
wetgeving. Wat die zogenaamde 'additionele arbeid' (arbeid
voor uitkering) betreft, wordt die 'participatiewet' (waarin
dat wordt geregeld) naar ik begrijp pas in 2014 van kracht.
Als het doorgaat tenminste, want eerder werden art. 9 1e lid
c wwb (die zou ingaan op 1-1-12) en die wwnv (1-1-13)
overboord gezet. Het grootste formele gevaar is naar mijn
indruk vooralsnog een 'diagnose' zonder medische aanleiding
en gesteld door een medische charlatan, op grond waarvan dan
'additionele arbeid' als therapie kan worden aangemerkt en
als zodanig aan de uitkeringsvoorwaarden toegevoegd.

Veel praktijken zijn naar ik begrijp nu nog in strijd met
o.a. Europese verdragen, maar of regentenklassen zich daar
veel aan gelegen laten liggen is een andere kwestie. Het
grote feest (een terugkeer naar verhoudingen als in de jaren
1920/1930) kan vermoedelijk pas formeel beginnen als die sp
of pvv erin mochten slagen onder Europese verdragen rond
burgerrechten uit te komen. Zo wordt het touw gekocht van het
electoraat dat men beoogt ermee op te hangen? :-)
T. Lootrek (11.01.2013, 16:37)
Op 11-1-2013 15:31, KPGH schreef:
[..]
> Veel praktijken zijn naar ik begrijp nu nog in strijd met
> o.a. Europese verdragen, maar of regentenklassen zich daar
> veel aan gelegen laten liggen is een andere kwestie. Het
> grote feest (een terugkeer naar verhoudingen als in de jaren
> 1920/1930) kan vermoedelijk pas formeel beginnen als die sp
> of pvv erin mochten slagen onder Europese verdragen rond
> burgerrechten uit te komen. Zo wordt het touw gekocht van het
> electoraat dat men beoogt ermee op te hangen? :-)


Juist de SP en de PVV horen tot de (helaas zeer weinige) partijen die
nog iets doen aan sociaal beleid.
KPGH (12.01.2013, 13:40)
"T. Lootrek" <forgetitbutt> wrote on Fri 11 Jan 2013
03:37:20p:

> Juist de SP en de PVV horen tot de (helaas zeer weinige)
> partijen die nog iets doen aan sociaal beleid.


Bijna ieder modern regime stelt het afknijpen van
(reppressie tegen) onderklassen voor als in het belang van
diezelfde klassen 'op de lange termijn' etc. etc. etc.
Electorale slogans betekenen, zeker onder die zogenaamde
proportionele representatie, zo goed als niets. Uitkomsten
hangen voor (catagorien van) individele burgens vooral af van
relatieve invloedsverhoudingen. Minder aanspraak op de
bescherming van fundamentele rechten betekent minder invloed
voor onderklassen. En daarmee een verslechtering van hun
relatieve posities.

Het 'Nederlandse recht' is voor zover mij bekend vooral
gebaseerd op 'het recht van de sterkte' -- dwz dat uitkomsten
van recht worden gerechtvaardigd met dat ze uitkomsten onder
de condities van de natuur (ipv een cultuur) nabootsen. Naar
ik begrijp was hardnekkig verzet tegen een hervorming van
bijvoorbeeld dat Nederlandse bestuursrecht voor een
voormalige raadsheer zelfs aanleiding om zijn ambt neer te
leggen.

Naar ik vermoed moeten parlementaire partijen die zich onder
dergelijke condities bedienen van jubelnationalisme en/of
bijvoorbeeld de invloed van het EVRM willen terugdringen,
ongeacht wat ze verder aan slogans produceren, worden
beschouwd als extensies van de belangen van een
staatsoligarchie -- en niet van de bevolking.

Wat de ontmanteling van die zogenaamde verzorgingsstaat
betreft ondersteunde die pvv voor zover mij bekend de lijn
die sedert einde jaren '90 werd ingezet. ('links' of 'rechts'
maakte niets uit.) Partijpolitieke slogans accommoderen
vooral middenklassen waar immers electoraal het meeste te
sprokkelen valt.

Hoe het precies met die sp ligt, is me minder duidelijk.
Tenminste op het nationale niveau produceert ze naar ik
begrijp echter hetzelfde type van multi-interpretabele 'nieuw
links' slogans die ook die pvda voorafgaande aan verkiezingen
produceerde. Daarmee kan men (achteraf) alle kanten op.
Inmiddels is wat die pvda betreft wel duidelijk welke kant
dat is. Een gelegenheids-lijsttrekker werd na de verkiezingen
kennelijk prompt vervangen door een regent uit de cohen-stal
zodat deze zo min mogelijk kon worden aangesproken op
verkeizingsslogans. Vervolgens werd het (vanuit het
perspectief van 'klassiek links') 'vuile werkt' prompt weer
opgevat. Bijvoorbeeld de aow stijgt nu sneller dan onder
voorgaande 'rechtse' regimes werd voorgesteld, en wat die
bijstandwet betreft worden naar ik begrijp vrijwel alle
punten van die wwnv onder een andere naam nieuw leven
ingeblazen danwel nog aangevuld? :-)
Soortgelijke onderwerpen