datagott > uitkeringen

T. Lootrek (10.01.2013, 18:49)
Hartelijk dank VVD en vooral PvdA, we weten nu voor welk belang jullie
staan.. :-( Volgende verkiezingen gun ik jullie NUL zetels.

110 Teletekst do 10 jan
***************************************
Pensioenen lager door belastingen

***************************************
` De uitkering van gepensioneerden gaat
deze maand fors omlaag.De verlaging kan
oplopen tot meer dan 5 procent.Volgens
de Pensioenfederatie is dat het gevolg
van belastingmaatregelen per 1 januari.

Het loonheffingstarief in de 1e schijf
is verhoogd naar 19,1%.Wie maandelijks
500 euro bruto pensioenuitkering krijgt
levert daardoor 20 euro in.Bij een
aanvullend pensioen van 1000 euro is
dat bijna 40 euro.De hogere bijdrage op
grond van de Zorgverzekeringswet kost
gepensioneerden nog eens 10 euro netto.

Vanaf april zullen veel gepensioneerden
weer moeten inleveren.Veel noodlijdende
fondsen voeren dan kortingen door.
Nini (10.01.2013, 23:37)
"T. Lootrek" <forgetitbutt> wrote in news:50eef131$0$6846
$e4fe514c:

[..]
> levert daardoor 20 euro in.Bij een
> aanvullend pensioen van 1000 euro is
> dat bijna 40 euro.De hogere bijdrage op
> grond van de Zorgverzekeringswet kost
> gepensioneerden nog eens 10 euro netto.
> Vanaf april zullen veel gepensioneerden
> weer moeten inleveren.Veel noodlijdende
> fondsen voeren dan kortingen door.


Als men beter opgelet had kon men dit zien aankomen.
Dit is in de 2e kamer behandeld.

Toen had men moeten protesteren.

Nini
T. Lootrek (11.01.2013, 00:09)
Op 10-1-2013 22:37, Nini schreef:
[..]
> $e4fe514c:
>> Als men beter opgelet had kon men dit zien aankomen.

> Dit is in de 2e kamer behandeld.
> Toen had men moeten protesteren.
> Nini


Protesteren was en is totaal zinloos, aangezien de dames en heren
politici der asociale partijen VVD en PvdA niet luisteren doch slechts
hun mantra's in andere woorden verkondigen als er protesten komen. De
zwaksten in de samenleving kunnen het vergeten en de gepensioneerden
hebben niets te verhapstukken als ze van hun paar centen worden
bestolen. Hopelijk dondert dit kabinet snel om en komen er dan nieuwe
verkiezingen en hebben de kiezers dan eindelijk een keer door wie hun
belangen behartigen en wie hun belangen verkwanselen.
Delano Dedemsvaart (16.01.2013, 01:20)
"T. Lootrek" <forgetitbutt> riep woedend

> Protesteren was en is totaal zinloos, aangezien de dames en heren
> politici der asociale partijen VVD en PvdA


Heel veel van het aso-beleid komt nog van Rutte 1, de gedogers en de
kortdurende Kunduz-coalitie. De huidige regeringspartijen hebben het
gewoon overgenomen.

Delano Dedemsvaart
T. Lootrek (16.01.2013, 02:35)
Op 16-1-2013 0:20, Delano Dedemsvaart schreef:
> "T. Lootrek" <forgetitbutt> riep woedend
>> Protesteren was en is totaal zinloos, aangezien de dames en heren
>> politici der asociale partijen VVD en PvdA

> Heel veel van het aso-beleid komt nog van Rutte 1, de gedogers en de
> kortdurende Kunduz-coalitie. De huidige regeringspartijen hebben het
> gewoon overgenomen.
> Delano Dedemsvaart

Onjuist. De gedoogpartij heeft (zeer terecht) zijn gedoogsteun
ingetrokken. Wat er nu ligt komt op konto van VVD en PvdA, hoewel ik
hoop dat de kiezers niet vergeten wat de Kunduzcoalitie voorstond.
Linea Recta (16.01.2013, 15:54)
"T. Lootrek" <forgetitbutt> schreef in bericht
news:514c
> Op 10-1-2013 22:37, Nini schreef:
> Protesteren was en is totaal zinloos, aangezien de dames en heren politici
> der asociale partijen VVD en PvdA niet luisteren doch slechts hun mantra's
> in andere woorden verkondigen als er protesten komen. De zwaksten in de
> samenleving kunnen het vergeten en de gepensioneerden hebben niets te
> verhapstukken als ze van hun paar centen worden bestolen. Hopelijk dondert
> dit kabinet snel om en komen er dan nieuwe verkiezingen en hebben de
> kiezers dan eindelijk een keer door wie hun belangen behartigen en wie hun
> belangen verkwanselen.


Dan had het volk maar niet massaal de SP in de steek moeten laten toen het
er op aan kwam.
KPGH (16.01.2013, 16:59)
"T. Lootrek" <forgetitbutt> wrote on Thu 10 Jan 2013
11:09:44p:

> Protesteren was en is totaal zinloos, aangezien de dames en
> heren politici der asociale partijen VVD en PvdA niet
> luisteren doch slechts hun mantra's in andere woorden
> verkondigen als er protesten komen. De zwaksten in de
> samenleving kunnen het vergeten en de gepensioneerden
> hebben niets te verhapstukken als ze van hun paar centen
> worden bestolen.


Die Nederlandse politieke partijen kunnen vermoedelijk het
beste worden begrepen als onderdeel van een marionettentheater
waarin poppen komen en gaan, maar waarvan bewegingen worden
gecoŲrdineerd door onzichtbare spelers op de achtergrond.

Gemakzuchtig gejammer over 'partijen' (of naar voren geschoven
'bestuurders') is is zo gezien minstens even zinloos als ad
hoc protesten. (Tenzij dat laatste massaal gebeurd zodat het
systeem zelf dreigt te worden gedestabiliseerd, maar dat is
een zeer inefficiŽnte methode om politiek te bedrijven.)

Wat in Nederland kennelijk ontbreekt, zijn gespecialiseerde
lobbyorganisaties voor 'lagere-' (sociaal-economische) en
universele burgerbelangen -- bijvoorbeeld enerzijds rond het
positieve aanspraken (o.a. sociaal-economische zekerheid) en
anderzijds (meer iedereen betreffende) fundamentele rechten.
Alleen dergelijke organisaties kunnen met behulp van
'zakelijke' informatie een constante druk uitoefenen met
betrekking tot een bepaald aspect het systeem. Dergelijke
organisaties zijn (bijvoorbeeld in Amerika) tot op zekere
hoogte kennelijk vaak ook 'zelfzuiverend' omdat ze om te
overleven meer op argumenten dan op slogans moeten navigeren.
(Zulks in schrille tegenstelling tot rond machtspolitiek
(prestigieuze baantjes) en subsidies dansende politieke
partijen die zeker in nedeerland meestal al zijn gekocht en
betaald voordat ze worden opgericht.)

Ze bieden bijvoorbeeld enerzijds publieksvoorlichting met een
accent op praktische informatie waardoor vooral betroffen
burgers zich gemakkelijker kunnen oriŽnteren, maar anderzijds
ook geÔnformeerde (gespecialiseerde) opinies die meer zijn
gericht op bijvoorbeeld sympathiserende kaders binnen het
systeemaspect waarop ze zich richten. (Beide informatiestromen
zijn vaak (met o.a. hyperlinks) met elkaar verbonden zodat
aanvankelijk in een concreet probleem geÔnteresseerden zich
verder over een onderwerp kunnen informeren en zich eventueel
bij het project aansluiten. (De 'Get Involved' link.)

Een recent (aanstaand) voorbeeld van mogelijke mistanden als
gevolgen van het gebrek aan serieuze (onafhankelijk)
burgerrechtenorganisaties in nl, is bijvoorbeeld wellicht de
kennelijke stilte rond de hervorming van de wajong.

Nu het massaal herkeuren personen die inkomstenondersteuning
onder de wajong regeling ontvangen kennelijk (voorlopig) van
de baan is, wordt sedert begin dit jaar blijkbaar een
'vrijwillige' overgang van het oude- naar het nieuwe regime
nagestreefd. (Catch: men kan niet meer terug als het 'niet
mocht bevallen'. :-) )

Van hoe dat zou kunnen gaan, even 15 jaar terug:

In 1998 werd het re-integratiebeleid ingeluid met een
'arbeidsgehandicaptenbesluit'. Hierin werd o.a. bepaald dat
gemeenten ontvangers van uitkeringen onder de nieuwe algemene
bijstandwet (1996) medisch konden "indiceren voor re-
integratie" (dus een diagnose laten stellen zonder concrete
medische aanleiding) indien betrokkenen daarmee instemden.
Werden zij daarbij arbeidsgehandicapt bevonden, dan konden hen
(uit subsidies bekostigde) 'voorzieningen' worden
'aangeboden'.

In praktische termen kon niet worden uitgesloten dat
betrokkenen een formulier onder wat vage verklaringen en/of
bedreigingen ter ondertekening werd voorgelegd, waarna ze
werden verplicht om een 'therapeutisch werkgewenningtraject'
te volgen -- onbetaalde arbeid te verrichten waarmee ze
contractueel hadden ingestemd. Klaarblijkelijk om te voorkomen
dat dit uit de hand zou lopen, werd in de memorie van
toelichting gemeld dat het niet de bedoeling was om ook
personen die eerder op medische gronden waren vrijgesteld van
de sollicitatieverplichting, te gaan indiceren.

In Amsterdam liet men er kennelijk geen gras over groeien, en
huurde op zo'n 15 kilometer van de stad een grote
vuilverwerkingloods. Hierin werd een doolhof van
zwartgeschilderde gangen aangelegd met aan de wanden foto's
van lachende vuilnismannen. Slachtoffers werden vervolgens
ontboden, en in groepen door bewakers door het doolhof
gedreven. ("Naar de Douches.." :-) ) In grote open ruimten
(tussen de overdekte gangen van het doolhof) werden ze
vervolgens vluchtig te woord gestaan 'om persoonsgegevens' te
verifiŽren. Hiertoe moesten ze 'even iets tekenen'. Daarna
konden ze meteen even na de dokter voor een routineonderzoek
of om te zien of aanspraak bestond op 'speciale
voorzieningen'.

Blijkens artikel 4 van het besluit moesten artsen
verzekerings- danwel arbeidsdeskundigen zijn. Om daar aan te
komen, schoot kennelijk niet op. Dus werden voor 'keuringen'
(van enkele minuten), vermoedelijk veelal net afgestudeerde,
artsen gebruikt die werden gebufferd door re-integratie BVjes
van naar verluid veelal geprivatiseerde voormalige medewerkers
van destijds opgeheven gewestelijke arbeidsbureaus. Deze
verkochten vermoedelijk ook trajecten.

Om onder het nationaal beleid wat betreft het niet-indiceren
van personen met ontheffingen op medische gronden uit te
komen, werd kennelijk een administratie los van die van de
Sociale Dienst Amsterdam (SDA) opgezet, zodat men van niets
wist. (Deze loophole was kennelijk in het besluit ingebouwd.)
Deze administratie werd vermoedelijk later de basis voor de
huidige dienst die de SDA verving.

Het woekeren op basis van destijds gestelde diagnoses gaat
kennelijk nog steeds door. Die centrale raad van beroep
strijkt naar mijn indruk alles glad, terwijl geen politieke
partij kennelijk geneigd was of is dergelijke praktijken aan
de orde te stellen.

[..]
[..]
Delano Dedemsvaart (17.01.2013, 01:50)
"T. Lootrek" <forgetitbutt> riep zo maar

> > Heel veel van het aso-beleid komt nog van Rutte 1, de gedogers en de
> > kortdurende Kunduz-coalitie. De huidige regeringspartijen hebben het
> > gewoon overgenomen.


> Onjuist. De gedoogpartij heeft (zeer terecht) zijn gedoogsteun
> ingetrokken. Wat er nu ligt komt op konto van VVD en PvdA, hoewel ik
> hoop dat de kiezers niet vergeten wat de Kunduzcoalitie voorstond.


Je leest slecht.

Delano Dedemsvaart
Soortgelijke onderwerpen