datagott > uitkeringen

Krelis (25.01.2013, 10:25)
Het zijn niet alleen ouderen met een aanvullend pensioen die met minder
moeten doen. Ook de alleenstaande AOWer zonder aanvullend pensioen is de
klos. Het verneukeratieve hierbij is dat hij/zij dit pas later merkt.
Bij de maandelijkse uitkering lijkt er nog weinig aan de hand want er wordt
geen loonheffing ingehouden.
Als je echter de belasting van 19,1% over het jaarinkomen berekent en daarop
de heffingskortingen in mindering brengt, dan blijkt dat de fiscus nog
ongeveer 135 euro tekort komt. Op enig moment zal dit toch moeten worden
bijbetaald, tenzij er alsnog reparatie wetgeving plaats vindt, zoals enkel
jaren geleden ook is geschied.

Krelis
verpel (26.01.2013, 19:47)
Op 25-1-2013 9:25, Krelis schreef:
[..]
> jaren geleden ook is geschied.
> Krelis
>Tarief voor AOW-ers LB + SVW was 15,2% in 2012, in 2013 19,1%. Ook bij

de 65-minners vond een flinke verhoging plaats van de laagste schijf.
De hogere schijven bleven qua percentage (bijna) ongemoeid.
Hoezo, de laagste inkomens ontzien?!

Heffingskortingen gepensioneerden 2013 (AOW 65e verjaardag + 1 mnd):

Algemene heffingskorting 1034
Ouderenkorting 1032
(voorwaarde: Het tijdvakloon op jaarbasis is niet meer dan Ä 35.450.
N.B.: belastingwebsite lijkt qua bedrag ouderenkorting niet bijgewerkt?)

Alleenstaande ouderenkorting 429

Samen EUR 2495 en nog gaat dat kennelijk fout in die zin, dat iemand met
alleen AOW belasting moet bijbetalen, begrijp ik van Krelis.
Met alleen AOW was dat tot nu toe niet zo, alleen met AOW plus een
(bedrijfs)pensioen (die in tariefgroep nul)
Remedie was dan: ook de AOW in tariefgroep nul te laten zetten, dan
kreeg men geld terug van de Belastingen. (teveel betaald)

Kennelijk moet dat nu ook met alleen AOW als inkomen, als je tenminste
bijbetalen wil vermijden.

Ik heb overigens over reparatiewetgeving nog niets gelezen. Zie dat nog
niet gebeuren.

L.V.
Krelis (27.01.2013, 10:02)
"verpel" <verpel> schreef in bericht
news:5001
[..]
> Remedie was dan: ook de AOW in tariefgroep nul te laten zetten, dan kreeg
> men geld terug van de Belastingen. (teveel betaald)
> Kennelijk moet dat nu ook met alleen AOW als inkomen, als je tenminste
> bijbetalen wil vermijden.
> Ik heb overigens over reparatiewetgeving nog niets gelezen. Zie dat nog
> niet gebeuren.
> L.V.


Het inkomen van de alleenstaande AOWer over 2013 bereken ik als volgt: 12 x
bruto maandinkomen 2013 + 2 x vak.geld (mei juni 2012) + 6 x vak.geld
(juli-dec 2012) + 4 x vak. geld (jan-apr 2013) = 13.771 euro.
Hierover 19,1% = 2.630 euro. Als je hiervan 2.495 aftrekt blijft er 135 euro
nog te betalen over.
En dan heb ik nog niet meegerekend de evt. verhoging per 1 juli 2013 en ook
niet het feit dat er in 2013 geen positieve ruimte meer zit tussen de som
van de heffingskortingen en de berekende belasting, zodat er geen sprake
meer kan zijn van een tegemoetkoming i.h.k.v. specifieke zorgkosten. ( De
cijfers van mijn berekening vindt u op de site van de SVB. Voor
alleenstaanden die pas AOW hebben gelden andere cijfers omdat er minder
vakantie geld is opgebouwd)

Van reparatie wetgeving kan nog geen sprake zijn, omdat het men dit euvel
nog niet in de gaten heeft. Pas op het moment van afrekenen in 2014, wanneer
de betrokkenen beginnen te morren, wordt men wakker. Dat is de vorige keer
ook gebeurd.

Krelis

Krelis
verpel (17.02.2013, 04:52)
Op 27-1-2013 9:02, Krelis schreef:
[..]
> alleenstaanden die pas AOW hebben gelden andere cijfers omdat er minder
> vakantie geld is opgebouwd)
> Van reparatie wetgeving kan nog geen sprake zijn, omdat het men dit euvel
> nog niet in de gaten heeft. Pas op het moment van afrekenen in 2014, wanneer
> de betrokkenen beginnen te morren, wordt men wakker. Dat is de vorige keer
> ook gebeurd.
> Krelis


UPDATE 17/2/2013: we hebben inmiddels een persbericht uitgegeven en
iemand heeft dit voorgelegd aan de Sociale Verzekeringsbank.

Hieronder eerst mijn reactie, dan het antwoord van de SVB en dan het
persbericht.

bijgaand bericht kwam binnen. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) beweert
dat er geen naheffing IB komt bij iemand met alleen AOW.
Met 1 opmerking van de SVB ben ik het niet eens:
"In de berekening wordt er geen rekening mee gehouden dat wij op de
vakantie-uitkering in mei wel loonheffing gaan inhouden."

Als men naar de berekening kijkt, wordt over 12 maanden AOW PLUS de
vakantiegeld uitkering, dus over alle AOW, 19,1% berekend. Dus ook over
het vakantiegeld.

Enige mogelijkheid dat het SVB-verhaal juist is, lijkt me dat de SVB het
vakantiegeld qua loonbelasting zwaarder belast met het zgn. tarief
bijzondere beloningen en dat DAN die 135 euro IB bijbetalen in 2014 (na
afloop belastingjaar 2013) niet aan de orde is.

In het persbericht stond o.a.:
De vakantiegeld opbouw die eind mei 2013 wordt betaald, bedraagt bruto
over: Mei plus juni 2012 EUR 60,87/mnd, juli t.m. december 2012 EUR
59,16/mnd en januari t.m. april 2013 EUR 69,12/mnd. In totaal bruto EUR
753,18 (bron: SVB) Bruto totaal AOW 2013 is dan EUR 13771,50 ontvangen.
Dit bedrag wordt belast met de laagste belastingschijf
inkomstenbelasting. Deze is voor AOW-ers 19,1% in 2013. De te betalen
inkomstenbelasting over 2013 is dan EUR 2630,36

-------- Originele bericht --------
Onderwerp: FW: AOW
Datum: Sun, 17 Feb 2013 01:15:59 +0100
Van: Bert
Aan: <verpel>

Naar aanleiding van uw onderstaande bericht

heb ik de SVB om opheldering gevraagd.

Hierbij het antwoord :

vriendelijke groet

Bert Bisschop

Van: Scheffer, Dick (Sociale Verzekeringsbank) [mailto:dscheffer]
Verzonden: woensdag 13 februari 2013 16:00
Aan:
Onderwerp: AOW

Geachte mevrouw Bisschop,

Op verzoek van het SVB-kantoor in Groningen beantwoorden wij uw
onderstaande mail.

In uw mail geeft u een rekenvoorbeeld van een alleenstaande met alleen
AOW. U stelt dat deze AOWíer een naheffing inkomstenbelasting krijgt van
Ä 135. Het klopt dat een alleenstaande met alleen AOW Ä 135
inkomstenbelasting verschuldigd is. Maar er zal geen sprake zijn van een
naheffing door de Belastingdienst. In de berekening wordt er geen
rekening mee gehouden dat wij op de vakantie-uitkering in mei wel
loonheffing gaan inhouden. Het bedrag dat wij op de vakantie-uitkering
gaan inhouden is iets hoger dan het bedrag dat volgens de
inkomstenbelasting verschuldigd is. Desondanks leidt dit niet tot een
naheffing.

Wij vertrouwen u voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Sociale Verzekeringsbank

Dick Scheffer

Inrichting & Klantcommunicatie

Regeling: AOW

Vraag: Gaarne uw reactie op onderstaande bericht

tekst: PEL)

Leeuwarden, 6/2/2013 Donderdag 30/1 jl. kreeg de CliŽntenraad Werk en
Inkomen de ďArmoedemonitorĒ gepresenteerd, een statistisch onderzoek
naar minimuminkomens in Leeuwarden. Omdat de cijfers over ouderen daarin
gemiddelden zijn was er behoefte aan meer gegevens over ďrijkeĒ of
ďarmeĒ bejaarden. Het Platform Een- en tweepersoonshuishoudens
Leeuwarden (PEL) dook daarom even verder in de cijfers. Minister Asscher
zegt: ouderen zijn niet slechter af dan anderen. Dat staat nog te
bezien, want naast de achteruitgang van AOW en pensioen door hogere
belastingen, is er nog iets aan de hand: Ouderen die alleen een
AOW-uitkering hebben, zullen er na afloop van 2013 achter komen dat ze
ook nog inkomstenbelasting moeten bijbetalen.

Rekent u even mee? Voorbeeld: Een alleenstaande AOW-er krijgt in 2013
bruto per jaar EUR 13018,32 is bruto per maand EUR 1084,86 Exclusief
vakantiegeld opbouw. Hij/zij houdt als de algemene heffingskorting
(standaard) wordt toegepast netto over: EUR 1023,57 Alleen de bijdrage
Zorgverzekeringswet EUR 61,29 ging van het bruto bedrag af. Door
toepassing van de algemene heffingskorting is het bedrag per saldo vrij
van loonheffing.

De vakantiegeld opbouw die eind mei 2013 wordt betaald, bedraagt bruto
over: Mei plus juni 2012 EUR 60,87/mnd, juli t.m. december 2012 EUR
59,16/mnd en januari t.m. april 2013 EUR 69,12/mnd. In totaal bruto EUR
753,18 (bron: SVB) Bruto totaal AOW 2013 is dan EUR 13771,50 ontvangen.
Dit bedrag wordt belast met de laagste belastingschijf
inkomstenbelasting. Deze is voor AOW-ers 19,1% in 2013. De te betalen
inkomstenbelasting over 2013 is dan EUR 2630,36 Hierop wordt in
mindering gebracht: de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de
alleenstaande ouderenkorting, respectievelijk 1034, 1032 en 429 euro,
samen EUR 2495,- Het resultaat is dat er nog EUR 135,36
inkomstenbelasting moet worden nabetaald.

Dit is alleen te voorkomen door de Sociale Verzekerings Bank te vragen
om bij de maandbetalingen geen rekening te houden met de algemene
heffingskorting. Dit betekent echter dat men maandelijks slechts EUR
816,49 ontvangt, dus nog minder dan als men in de bijstand zit. (Was EUR
843,73 in 2012 dus 27,24 euro netto achteruit) Men kan dan in 2014 wat
geld terugvragen bij de inkomstenbelasting.

Wat zich hier voordoet, is volgens ons een systeemfout, die niet de
bedoeling geweest kan zijn.

Volgens ons kan een AOW-er zich alleen permitteren om de AOW ook meteen
te laten belasten, als sprake is van daarnaast een redelijk
bedrijfspensioen. Dit gebeurt dan om een voorlopige aanslag vanwege
inkomsten uit twee bronnen te vermijden.

Samengevat: wij vinden dat deze fout gerepareerd dient te worden, zeker
gezien het feit dat juist de armsten door de verhoging van de laagste
belastingschijf van 15,2% naar 19,1% worden getroffen. Hetzelfde geldt
voor mensen jonger dan 65 jaar, zij het met andere percentages. Om over
de opeenstapeling van verdere negatieve inkomens effecten zoals de 350
euro eigen bijdrage ziektekosten, maar te zwijgen. Hoezo: de laagste
inkomens worden ontzien?

Namens:

Dagelijks Bestuur Vereniging P.E.L. (vertegenwoordigd in de
CliŽntenraad) Mw. M. van der Laan, vertegenwoordigster in de
CliŽntenraad voor de Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden (SBO) Mw.
A.H. Suers, individueel lid CliŽntenraad

Secretaris Vereniging P.E.L.
T. Lootrek (17.02.2013, 11:19)
Op 17-2-2013 3:52, verpel schreef:
[..]

Mooi verhaal. Maar de ouderen gaan er dus op achteruit en of dat nu
gebeurt door direct meer in te houden dan wel door bijbetaling later is
natuurlijk lood om oud ijzer. Het is en blijft even schandalig.
Krelis (18.02.2013, 13:33)
"verpel" <verpel> schreef in bericht
news:0507
[..]
> Namens:
> Dagelijks Bestuur Vereniging P.E.L. (vertegenwoordigd in de CliŽntenraad)
> Mw. M. van der Laan, vertegenwoordigster in de CliŽntenraad voor de
> Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden (SBO) Mw. A.H. Suers, individueel
> lid CliŽntenraad
> Secretaris Vereniging P.E.L.

Ik krijg de indruk dat de SVB zichzelf tegenspreekt.
Ook ik heb contact gehad met de SVB en kreeg als antwoord dat er op het
vakantiegeld geen loonheffing wordt ingehouden.
(Dat is evenmin in 2011 gebeurd toen het tarief 15,2% was. Dit blijkt ook
uit de jaaropgave).
Hoe dan ook: zonder reparatie wetgeving is de alleenstaande oudere zonder
aanvullend pensioen vroeg of laat de klos voor minstens 135 euro en dit
bedrag kan nog oplopen als per 1/7 de aow-uitkering wordt aangepast.
Wat mij stoort is dat de overheid de situatie voor deze groep mooier
voorspiegelt dat het is. Inderdaad, de leugen regeert.

Krelis
Soortgelijke onderwerpen