datagott > uitkeringen

KPGH (13.02.2013, 01:42)
Back-to-work scheme breached laws, says Court of Appeal

[..]

In de uitspraak wordt kennelijk niet het idee van werken voor
inkomstenondersteuning als zodanig verworpen.
VBB (14.02.2013, 15:17)
KPGH <absolutely> schreef op 13-02-1013:

> Back-to-work scheme breached laws, says Court of Appeal
> [..]
> In de uitspraak wordt kennelijk niet het idee van werken voor
> inkomstenondersteuning als zodanig verworpen.


Hof: gedwongen werk is inbreuk op waardigheid werklozen

28 november 2012
Presseurop

Het Tsjechische Constitutionele Hof heeft op 27 november een deel van
de wet afgekeurd die bepaalt dat werklozen een straf opgelegd krijgen
als ze ‘gedwongen’ werk weigeren. “Het principiële besluit is het
afschaffen van maatschappelijk werk waartoe werkelozen verplicht zijn
zonder daarvoor te worden betaald”, schrijft dagblad Lidové noviny.

“Mensen moesten werken zonder daarvoor betaald te krijgen, waarbij ze
vaak dezelfde kleur hesjes moesten dragen als mensen die tot
taakstraffen waren veroordeeld. Dat is een inbreuk op hun waardigheid.
Volgens de rechters is dat onvoorstelbaar, vooral omdat deze mensen
vaak jarenlang of zelfs tientallen jaren hebben gewerkt. Bovendien
werden de werkzaamheden door de autoriteiten naar eigen goeddunken
gekozen.”

<http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/3088311-hof-gedwongen-werk-inbreuk-op-waardigheid-werklozen>

De beschrijving doet me aan Nederland denken. Wij hebben echter geen
constitutioneel hof. Dan maar de lange weg naar het Europese Hof van
Justitie?

Intimidatie
Mark van Hoof is kritisch. Hij is al twintig jaar advocaat voor mensen
in de bijstand en zegt dat bijstand en fraude bijna synoniemen zijn
geworden. De gemeenschap betaalt werk waar de maatschappij baat bij
heeft. Hij noemt het verkapte dwangarbeid waarbij zelfs sprake is van
intimidatie. "Als je niet luistert, raak je je uitkering kwijt".

<http://nieuwsuur.nl/onderwerp/473298-discussie-over-werken-in-de-bijstand.html>

VBB
KPGH (15.02.2013, 01:38)
VBB <vbb> wrote on Thu 14 Feb 2013 02:17:43p:

> Hof: gedwongen werk is inbreuk op waardigheid werklozen ....
> "Mensen moesten werken zonder daarvoor betaald te krijgen,
> waarbij ze vaak dezelfde kleur hesjes moesten dragen als
> mensen die tot taakstraffen waren veroordeeld. Dat is een
> inbreuk op hun waardigheid. Volgens de rechters is dat
> onvoorstelbaar, vooral omdat deze mensen vaak jarenlang of
> zelfs tientallen jaren hebben gewerkt. Bovendien werden de
> werkzaamheden door de autoriteiten naar eigen goeddunken
> gekozen."
> <http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/3088311-hof-gedwongen-werk-inbreuk-op-waardigheid-werklozen>


> De beschrijving doet me aan Nederland denken. Wij hebben
> echter geen constitutioneel hof. Dan maar de lange weg naar
> het Europese Hof van Justitie?


Weet de details niet. In deze zaak gaat het kennelijk vooral
om ten eerste arbeid als tegenprestatie voor
inkomstenondersteuning, en ten tweede de condities waaronder
dergelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In
Nederland beoogt men de 'tegenprestatie' in ruil voor
inkomstenondersteuning kennelijk in 2014 als
'participatiewet' in te voeren. (Begin 2012 zou die naar ik
meen al als art. 9 1e lid sub c WWB worden toegevoegd, maar
dat ging kennelijk niet door.)

De wijze waarop het regime in nl daarmee hoopt weg te komen,
is op hoofdlijnen kennelijk gebaseerd het zogenaamde
'polismodel'. Hierop zijn naar ik begrijp ook op hoofdlijnen
die zogenaamde 'aangeboden voorzieningen' (in het belang van
de arbeidsreïntegratie) van art. 9 1e lid sub c WWB
gebaseerd.

Het idee daarbij is dat iemand vrijwillig om
inkomstenondersteuning verzoekt, en dat naar aanleiding
daarvan een 'pakket' kan worden geboden waarmee de aanvrager
dan (als geheel) al of niet kan instemmen. In dat pakket
kunnen onder sub b ook 'arbeidstoeleidende voorzieningen'
(waaronder onbezoldigde arbeid) zitten.

Onder 'participatie' gaat men weer een stap verder, en ligt
het 'ondersteunende' karakter van de inkomstenondersteuning
in dat daarvoor als wederdienst 'slechts' onvolwaardige
arbeid als tegenprestatie wordt verlangend. De reden dat
dergelijke ondersteuning wordt geboden, is dan dat betrokkene
niet in staat is om volwaardige arbeid te verrichten.

Vanuit het Europese perspectief is dat naar ik begrijp
onproblematisch zolang geen conventies inzake bijvoorbeeld
burgerrechten worden geschonden. Een staat is onder
internationaal/Europees recht niet verplicht is om
inkomstenondersteuning te bieden, en kan daardoor verregaand
willekeurig voorwaarden aan aangevraagde 'ondersteuning'
verbinden. ('Inkomstenondersteuning' wordt in nl kennelijk
vaak verward met 'armenhulp' bestemd om acute bestaansnood
te ledigen.)
> Intimidatie
> Mark van Hoof is kritisch. Hij is al twintig jaar advocaat
> voor mensen in de bijstand en zegt dat bijstand en fraude
> bijna synoniemen zijn geworden. De gemeenschap betaalt werk
> waar de maatschappij baat bij heeft. Hij noemt het verkapte
> dwangarbeid waarbij zelfs sprake is van intimidatie. "Als
> je niet luistert, raak je je uitkering kwijt".
> <http://nieuwsuur.nl/onderwerp/473298-discussie-over-werken-in-de-bijstand.html>


Het produceren van polemiek over 'verkapte dwangarbeid' leidt
vermoedelijk niet tot het verbeteren van posities van
diegenen die werkelijk van inkomstenondersteuning afhankelijk
zijn of waren -- wellicht eerder het tegendeel? Bijvoorbeeld
een kwestie waarvan de afgelopen 10 jaar voorzover ik kan
overzien in nl kennelijk systematisch werd afgeleid, is
dat niet (op grond van louter gewijzigde nationale wetgeving)
zonder meer terug kon worden gekomen op in het verleden
duurzaam toegekende inkomstenondersteuning:

The entitlement to a pension or other welfare (social
security) benefits is also capable of falling with the
protection of Article 1 of Protocol No. 1. The Court has
stressed in the Stec and others v. the United Kingdom case
that in the modern, democratic State, many individuals were,
for all or part of their lives, completely dependent for
survival on social security and welfare benefits. Many
domestic legal systems recognised that such individuals
required a degree of certainty and security, and provided for
benefits to be paid – subject to the fulfilment of the
conditions of eligibility – as of right. Therefore, where an
individual had an assertible right under domestic law to a
welfare benefit, the importance of that right should also be
reflected by holding Article 1 of Protocol No. 1 to be
applicable. However, this provision cannot be interpreted as
giving an individual a right to a pension of a particular
amount, although a substantial reduction could be regarded as
affecting the very substance of the right.

[..]

Ook in frankrijk begint het kennelijk uit de hand te lopen:

[..]
Soortgelijke onderwerpen