datagott > uitkeringen

Andre Linoge (03.03.2013, 14:08)
Goeiendag

In 1994 ben ik onvrijwillig werkloos geworden, daana heb ik gedurende
2 jaar vruchteloos gesolliciteerd waarna ik ben gaan werken bij een
uitzendbureau. Na 3 maanden regelmatig gewerkt te hebben, kreeg ik
bericht van de "Sociale Dienst" met de mededeling dat mijn
bijverdiensten werden teruggevorderd omdat ik daar geen recht op had.
Na tekst en uitleg van een ambtenaar gehad te hebben, bleek dat de
"Sociale Dienst" tot 3x toe een rekenfoutje had gemaakt bij het
berekenen van de uitkeringshoogte.
Het gevolg hiervan is dat ik dankzij de "Sociale Dienst" vanaf 1996
niet meer gewerkt heb met alle gevolgen vandien.
Kan de "Sociale Dienst"nu aansprakelijk gesteld wordenn voor de
opgelopen schade op maatschappelijk, sociaal en financieel gebied??

Bvd
Andre Linoge
Krelis (04.03.2013, 10:45)
"Andre Linoge" <andre.linoge> schreef in bericht
news:lrug
[..]
> Kan de "Sociale Dienst"nu aansprakelijk gesteld wordenn voor de
> opgelopen schade op maatschappelijk, sociaal en financieel gebied??
> Andre Linoge


Ik zie geen relatie tussen administratieve fouten bij de soos en het vinden
van werk, tenzij je daardoor bent getraumatiseerd. Maar hoe toon je dat aan?

Krelis
Soortgelijke onderwerpen