datagott > uitkeringen

Vliereliere® (15.11.2013, 17:22)
wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma (SZW):

Uitkering omlaag en vrijwilligerswerk verplicht.
bron: Redactioneel/Leefwijzer/CG-Raad.
door: Marlies van der Vloot.

De uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de AOW wordt
verlaagd als mensen samenwonen in één gezin. Ook worden gemeenten
verplicht om een maatschappelijk nuttige tegenprestatie op te leggen aan
mensen die zijn aangewezen op een uitkering.

Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van SZW naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd. De CG-raad en Platform VG zijn erg
verontrust over het effect van deze maatregelen, met name voor zeer
kwetsbare mensen in onze samenleving.

Samenhang en Wajong.

Het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en enkele andere
wetten’ was al lange tijd in aantocht, maar er was nog weinig over
bekend. De reden hiervoor is dat het wetsvoorstel nauw samenhangt met
plannen voor de Participatiewet en de inkomenspositie van mensen. Dit
betreft in het bijzonder de mensen die straks herkeurd worden vanuit de
Wajong.

In strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak hebben inmiddels
kritische adviezen gegeven aan de staatssecretaris. Belangrijke vraag is
of de wet niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM) en of het niet gaat leiden tot veel beroepsprocedures.

Verplichte tegenprestatie naar vermogen.

In 2012 is de bijstandswet al aangescherpt. Gemeenten kregen toen meer
wettelijke mogelijkheden om mensen te verplichten werk te aanvaarden en
een maatschappelijke tegenprestatie te verlangen.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt deze maatschappelijke tegenprestatie
nader omschreven als ‘onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden’
en verplicht gesteld.

Gemeenten worden ook gedwongen sancties op te leggen als mensen niet
meewerken. De colleges hebben wel beleidsvrijheid om invulling te geven
aan de aard van de maatschappelijk nuttige werkzaamheden. Voor iedereen
wordt een plan van aanpak opgesteld.

Keuzevrijheid op de laatste plaats.

In de plannen staat wel dat mensen ‘invloed hebben’ op de keuze van een
maatschappelijke tegenprestatie. Wat dit dan inhoudt en welke criteria
dan gelden, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat gemeenten straks
kunnen bepalen wat iemand moet doen. Als hij niet meewerkt, wordt hij
gekort op zijn uitkering. Keuzevrijheid of ontwikkelen van talenten
staat dus op de laatste plaats. Alle Wajongers met werkvermogen gaan
straks over naar de Participatiewet en krijgen hier dus ook mee te maken.

Kostendelersnorm.

In het wetsvoorstel wordt gesproken over de zogenaamde kostendelersnorm.
Als mensen samenleven in één gezin waarin meerdere uitkeringen worden
ontvangen, dan wordt de hoogte van de uitkering per persoon lager, omdat
ervan uitgegaan wordt dat de kosten voor levensonderhoud per persoon dan
ook lager zijn.

Vier weken wachttijd voor iedereen.

Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt te maken met een
wettelijke wachttijd van vier weken. Dit was al het geval voor mensen
jonger dan 27 jaar, maar nu zal deze wachttijd voor iedereen gelden.

Inkomensondersteuning door gemeenten.

In de wet wordt ook meer duidelijkheid gegeven over hoe gemeenten de
individuele inkomensondersteuning gaan uitvoeren, hiervoor is 100
miljoen extra geld beschikbaar. Verder worden de mogelijkheden voor de
zogenaamde categoriale bijstand beperkt.

Hoe nu verder?

CG-Raad en Platform VG zijn de wetteksten eerst verder aan het
bestuderen en zullen binnenkort meer informatie over het wetsvoorstel en
hun reactie daarop geven. Houd u voor aanvullende berichtgeving de
websites van de CG-Raad en Platform VG in de gaten.
O. Udeman (15.11.2013, 17:56)
Vliereliere® schreef op 15-11-2013 16:22:
[..]
> individuele inkomensondersteuning gaan uitvoeren, hiervoor is 100
> miljoen extra geld beschikbaar. Verder worden de mogelijkheden voor de
> zogenaamde categoriale bijstand beperkt.
> Hoe nu verder?
> CG-Raad en Platform VG zijn de wetteksten eerst verder aan het
> bestuderen en zullen binnenkort meer informatie over het wetsvoorstel en
> hun reactie daarop geven. Houd u voor aanvullende berichtgeving de
> websites van de CG-Raad en Platform VG in de gaten.


De werkverschaffing uit de dertiger jaren wordt onbeschaamd weer
teruggehaald. In mijn jeugd werd mij op school geleerd dat de crisis in
de dertiger jaren een ramp was die was veroorzaakt door slechte politici
en nooit meer zou terugkeren omdat we daarvan geleerd hadden. Dat is dus
al niet waar gebleken: kennelijk hebben we er geen snars van geleerd. En
mij werd geleerd dat de werkverschaffing een groot schandaal was, gewoon
slavernij en uiterst vernederend voor mensen. Hoog opgeleide mensen
moesten zwaar werk doen, sterker nog er werd gewoon zinloos werk
verzonnen om mensen maar bezig te houden. Triest dat dat nu allemaal
ongenegeerd weer terug wordt gehaald, nog veel triester is dat dat
gebeurt door de PvdA. Meer dan een eeuw sociale strijd down the drain.
Diep en diep treurig.
pleerol (16.11.2013, 01:38)
O. Udeman schreef op 15-11-2013 16:56:
[..]
> gebeurt door de PvdA. Meer dan een eeuw sociale strijd down the drain.
> Diep en diep treurig.
>En dan maakt men zich druk over Zwarte Pieten, die als slaven te werk

werden gesteld....
O. Udeman (16.11.2013, 03:56)
pleerol schreef op 16-11-2013 0:38:
> O. Udeman schreef op 15-11-2013 16:56:
> En dan maakt men zich druk over Zwarte Pieten, die als slaven te werk
> werden gesteld....


Wat geschiedvervalsing is. Zwarte Piet heeft niets met slavernij van
doen, zelfs niet met negers. Zie "Krampus" in Wikipedia voor de uitleg.
Soortgelijke onderwerpen