datagott > uitkeringen

NedPersdienst (17.04.2014, 14:10)
nl.uitkeringen,nl.politiek

Persbericht, donderdag 17 april 2014:

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt
Werkloosheid bij vrouwen toegenomen
Aantal WW-uitkeringen in maart met 6 duizend afgenomen
Minder uitkeringen aan jongeren en mannen

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart is
gedaald met 7 duizend. Deze daling werd veroorzaakt doordat mensen
zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, niet doordat meer mensen
betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart
opnieuw af.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart 2014
uitkwam op 454 duizend, 6 duizend minder dan in februari en 74 duizend
meer dan in maart 2013.

Arbeidsdeelname afgenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2014
met 7 duizend af en kwam uit op 684 duizend personen. Over een langere
periode bekeken is er nog steeds sprake van een stijgende trend van de
werkloosheid. Gemiddeld kwamen er in het eerste kwartaal van dit jaar
5 duizend werklozen per maand bij. Tegelijkertijd nam de omvang van de
werkzame beroepsbevolking af met 18 duizend personen per maand,
waardoor in het eerste kwartaal de totale beroepsbevolking maandelijks
met gemiddeld 13 duizend personen kromp.

In maart kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,7 procent van de
beroepsbevolking. Volgens de ILO-definitie was dat 7,2 procent

<http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-024-pb.htm>

Daar het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken (pdf).

NedPersdienst
Ronald van Voren (17.04.2014, 17:23)
On Thu, 17 Apr 2014 14:10:58 +0200, NedPersdienst
<NedPersdienst2014> wrote:

[..]
>In maart kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,7 procent van de
>beroepsbevolking. Volgens de ILO-definitie was dat 7,2 procent
><http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-024-pb.htm>
>Daar het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken (pdf).
>>NedPersdienst


Tijd voor het onvoorwaardelijk basisinkomen.
Bedrijven zijn niet aan het automatiseren om banen te creŽeren.
Kijken hoelang de hufterigheid en achterlijkheid nog duurt.
Soortgelijke onderwerpen