datagott > uitkeringen

Arnout Offringa (16.09.2014, 19:02)
Het Nibud ziet bij huishoudens in de bijstand koopkrachtdalingen van
twee euro tot zesentwintig euro per maand. Deze daling wordt
veroorzaakt door het feit dat de bijstand niet volledig meestijgt met
de lonen en prijzen.
[...]

Volledige overzicht:

<http://www.nibud.nl/over-het-nibud/perskamer/overzicht-persberichten/persbericht/artikel/nibud-2015-voor-niet-werkenden-een-zwaar-jaar.html>

Ik voorspel dat de daling nog erger wordt, allleen al door de hogere
eigen bijdrage in de zorg, de hogere premie voor de
ziektekostenverzekering en de forse huurstijgingen per 1 juli. De
hoogte van de zorg- en huurstoeslagen zal daar niet 1 op 1 aan worden
aangepast. Zou de regering bijstandsgerechtigden het leven onmogelijk
willen maken?

Arnout Offringa
O. Udeman (16.09.2014, 19:37)
Arnout Offringa schreef op 16-9-2014 19:02:
[..]
> aangepast. Zou de regering bijstandsgerechtigden het leven onmogelijk
> willen maken?
> Arnout Offringa


Uitkeringsgerechtigden interesseren het kabinet niets. Of het nu gaat om
WW, WIA, WWB of AOW, ze kunnen allemaal de rambam krijgen van dit
kabinet. En vergeet vooral niet mee te nemen de niet gecompenseerde
effecten van eerdere bezuinigingsmaatregelen, zoals accijnsverhogingen,
hogere zorgkosten en de BTW verhoging. Die blijven tot in de eeuwigheid
doorwerken, maar worden vrolijk vergeten in de valse beeldvorming die
wordt gecreŽerd.
Soortgelijke onderwerpen