datagott > tuinen

ikwilgraaguwmailadres (08.09.2015, 16:21)
Weet iemand welke planten, struiken of bomen goed tegen houtrook werken?

Waarom? Omdat houtrook schadelijk is voor mens en dier:

Verklaring van het longfonds:

[..]

Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en
gezondheidsschade
Geachte heer, mevrouw,
In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico's van het
stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van
luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken vanhout in de open
haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan
gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende
(PAK's)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding
van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.
Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste
klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een
verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang
aanhouden, ook als de blootstelling al is beŽindigd. Hierdoor worden dezemensen
belemmerd in hun dagelijkse leven.
LongpatiŽnten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel,
kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning
zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om
continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
De gemeente kan de gezondheid van longpatiŽnten wťl beschermen. Bij hetstoken van
hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan 'goed
stoken'. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer,
temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te
bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met
name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter,
ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig
voor zijn, klachten krijgen.
Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen erdan ook op
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de
mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van
houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en
te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

Kijk ook op:

[..]
Maarten van Tilburg (08.09.2015, 23:23)
Em 08/09/2015 11:21, ikwilgraaguwmailadres escreveu:

> Weet iemand welke planten, struiken of bomen goed tegen houtrook werken?


> [..]


welke planten werken tegen trollen?
Marcel (09.09.2015, 15:10)
Maarten van Tilburg wrote:

> Em 08/09/2015 11:21, ikwilgraaguwmailadres escreveu:
>> Weet iemand welke planten, struiken of bomen goed tegen houtrook werken?
>> [..]

> welke planten werken tegen trollen?


[..]
ikwilgraaguwmailadres (09.09.2015, 19:21)
Op dinsdag 8 september 2015 23:23:03 UTC+2 schreef Maarten van Tilburg:
> Em 08/09/2015 11:21, escreveu:
> > Weet iemand welke planten, struiken of bomen goed tegen houtrook werken?
> > [..]

> welke planten werken tegen trollen?


Hoezo? Ik stel hier een serieuze vraag over de gezondheid.

WHO geeft aan dat houtrook longkanker veroorzaakt.

2.Maar het omgekeerde is helaas ook waar. Als mensen niet langer vertrouwd zijn met God, dan gaan ze eigen wegen. Want de Here zegt bij mond van Hoseategen de priesters van IsraŽl: "Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten?" Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis?. Daarmee klaagt de Here erover dat er geenGodskennis is in het land. Maar dat blijkt uit vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken, dat het geweld op straat toeneemt en bloedbad volgt opbloedbad, vers 2. Godskennis en wetskennis gaan hand in hand. God klaagt dan ook de priesters aan vanwege het feit dat ze wel offerden, maar het wetsonderricht hebben laten sloeren. Daardoor hebben de IsraŽlieten een verwrongen beeld van God gekregen. Het beeld van een God die altijd wel vergeeft, ook als je je niet bekeert. De indruk dat het niet zoveel uitmaakt hoe jeleeft, omdat je daarmee toch je zaligheid niet kunt verdienen. Die hangt immers af van het offer dat voor de zonden gebracht wordt en verder nergens van.

[..]
J. J. Lodder (09.09.2015, 19:28)
Maarten van Tilburg <maartent> wrote:

> Em 08/09/2015 11:21, ikwilgraaguwmailadres escreveu:
> > Weet iemand welke planten, struiken of bomen goed tegen houtrook werken?
> > [..]

> welke planten werken tegen trollen?


Probeer het eens met Poison Ivy?

Jan
Maarten van Tilburg (09.09.2015, 21:56)
Em 09/09/2015 14:21, ikwilgraaguwmailadres escreveu:
> Op dinsdag 8 september 2015 23:23:03 UTC+2 schreef Maarten van Tilburg:
>> Em 08/09/2015 11:21, escreveu:
>>> Weet iemand welke planten, struiken of bomen goed tegen houtrook werken?
>>> [..]

>> welke planten werken tegen trollen?
>> Hoezo? Ik stel hier een serieuze vraag over de gezondheid.


Dan ben je verkeerd verbonden

> WHO geeft aan dat houtrook longkanker veroorzaakt.


Tuurlijk. Zal niemand tegenspreken.

> 2.Maar het omgekeerde is helaas ook waar.


Het omgekeerde van WAT?
HWtn (13.09.2015, 01:25)
<ikwilgraaguwmailadres> schreef in bericht
news:81a5
Weet iemand welke planten, struiken of bomen goed tegen houtrook werken?

Waarom? Omdat houtrook schadelijk is voor mens en dier:

knip

***********************************************
Wat verwacht je van die planten of bomen? Dat ze de rook absorberen? Dat ze
niet roken als je ze verbrand? Leg eens een beetje uit.

Met dank,

HWtn
Soortgelijke onderwerpen