datagott > uitkeringen

O. Udeman (02.01.2016, 02:28)
"Koopkracht
De gepensioneerden hebben het niet gemakkelijk. Ook komend jaar
profiteren zij het minste van het herstel van de koopkracht in
Nederland. De kleinste stijging van de koopkracht is komend jaar te zien
bij de ouderen. De afgelopen tien jaar hebben de pensioenfondsen de
pensioenen al niet kunnen verhogen en ook komend jaar hoeven de
gepensioneerden nergens op te rekenen. De gemiddelde gepensioneerde
loopt nu 12 procent achter met z?n koopkracht. En dat wordt de komende
jaren alleen maar erger, de komende vijf tot tien jaar kunnen de
pensioenen niet omhoog."
(Bron: RTL-Z)

Hier wordt bevestigd wat ik steeds zeg, te weten dat herstel van
koopkracht van gepensioneerden in 2016 slechts schijn is. Het gaat
slechts om een minimale verhoging van het nominale bedrag van de AOW
t.o.v. 2015 en een even minimale verschuiving in de belastingen maar
daarmee wordt in de verste verte niet de achterstand gecompenseerd die
deze groep in de afgelopen 10 jaar heeft opgelopen.

Dat is veroorzaakt doordat er al die tijd wel lastenverhogingen hebben
plaatsgevonden, maar daarvoor geen compensatie is gegeven. De
achterstand van de gepensioneerden in koopkracht is daardoor in die tijd
tot 12% opgelopen.

En daar gaat ook in de toekomst geen verandering in komen, zodat deze
achterstand alleen nog maar groter gaat worden. Een diepe schande is
het, zeker als we zien dat het huidige kabinet daar helemaal niets aan
doet, maar wel fluitend miljarden vrij maakt voor de eindeloos stroom
gelukzoekers die hier binnen komen om uit onze ruif mee te vreten. De
gepensioneerden die hun financiŽle situatie rampzalig zien verslechteren
zonder daar ook maar iets aan te kunnen doen, laat men geheel in de kou
staan. Zoals gezegd: een diepe schande.
Kweetal (02.01.2016, 03:27)
"O. Udeman" <noid> Wrote in message:
[..]
> En daar gaat ook in de toekomst geen verandering in komen, zodat deze
> achterstand alleen nog maar groter gaat worden. Een diepe schande is
> het, zeker als we zien dat het huidige kabinet daar helemaal niets aan
> doet, maar wel fluitend miljarden vrij maakt voor de eindeloos stroom
> gelukzoekers die hier binnen komen om uit onze ruif mee te vreten. De
> gepensioneerden die hun financiŽle situatie rampzalig zien verslechteren
> zonder daar ook maar iets aan te kunnen doen, laat men geheel in de kou
> staan. Zoals gezegd: een diepe schande.


Let wel dat de pensioenfondsen meer dan genoeg geld hebben maar
door steeds belachelijker wordende politieke eisen aan de
dekkingsgraad kunstmatig worden gedwongen tot niet compenseren
van inflatiecorrectie.
De AOW is ook al die jaren niet gecompenseerd voor
inflatiecorrectie en dat is eveneens een politiek
besluit.
De verdere grote leugen van de politiek is om bij
koopkrachtberekening alleen naar prijzen van producten en
diensten te kijken maar de negatieve effecten van
belastingverhogingen en verhoging van wettelijk verplichte
premies buiten beschouwing te laten.
Minuscule verlagingen van belastingdruk meet men echter wel breed
uit als lastenverlichting.
Soortgelijke onderwerpen