datagott > tuinen

ikwilgraaguwmailadres (21.03.2016, 12:53)
[..]

de luidspreker zo direct mogelijk naar de te
beschermen oppervlakte straalt. Hindernissen (zoals
bijv. kasten, opbergrekken) werpen "schaduwen" en het
ultrasonore geluid wordt achter deze hindernissen beduidend
zachter. Wanneer U het derhalve bijv. tegen muizen wilt
gebruiken, dan moet U de generator niet boven aan de
kamerwand, maar onder aan de plint opstellen. Daar is de
werking bij de kleine muizen het sterkste. Met de regelaar
wordt de frequentie ingesteld. De regelaar wordt versteld
indien men met een kleine schr
oevendraaier de witte peil in
de zwarte regelaar voorzichtig verdraaid. Wanneer de
regelaar naar de aanslag links gedraaid wordt, bedraagt de
toonfrequentie ong. 8.000 Hz en is voor mensen hoorbaar.
Hoe meer U naar rechts draait, des te hoger wordt de toon
en is dan vanaf een bepaalde hoogte voor mensen niet meer
waarneembaar. Afhankelijk van het diersoort, is de
frequentie, waarop dit soort het sterkste reageert
verschillend en moet uitgeprobeerd worden. Enige
"ervaringswaarden" zijn op de schaal van de
frequentieregelaar aangegeven. Om vogels te verdrijven, zijn
in het algemeen lage frequenties noodzakelijk (bijv. 12 kHz),
die ook voor mensen waarneembaar zijn. Wanneer U
derhalve Uw kerseboom wilt beschermen, dan moet U de
regelaar naar de "4 - 5" draaien (uitproberen). Om een
wenningseffect te vermijden, geven wij U de raad om deze
ongedierteverjager niet continu te bedrijven, maar m.b.v.
een schakelklok gedurende de actieve tijden van het
ongedierte in te schakelen. Aan de beide draden, die uit het
huis komen, wordt de voedingsspanning van 12 V
gelijkspanning aangesloten (stekkernetvoeding of batterij).
Te hoge voedingsspanning (> 15 V) is schadelijk voor het
apparaat en voert tot defecten. Daar ieder apparaat voor
verzending zorgvuldig werd getest, is een vervanging op
coulancebasis niet mogelijk. Er moet ook gelet worden op
een juiste poling van de voedingsspanning (plus aan plus en
min aan min).
Om de werking van de ultrasonore generator op grotere
oppervlakten, of in verschil
lende ruimten te verhogen,
kunnen aan ieder apparaat tot 2 stuks extra luidsprekers
aangesloten worden. Hiervoor zi
jn alleen de onder No. Kemo
L020 verkrijgbare speciale luidsprekers geschikt. Deze
hebben hetzelfde huis als het basisapparaat en kunnen net
als het basisapparaat aan de wand worden bevestigd. Een
klein blinkend LED in de extra luidspreker toont dan telkens
de functie van de extra luidspreker gedurende het bedrijven
aan. Voor het inbouwen in plafon
ds, kasten enz. bieden wij U
als extra luidspreker ook onze piëzotrechterluidspreker L001
aan. De L001 heeft echter geen ingebouwde LED, zoals de
L020! Wanneer de extra luidsprekers ook buiten bedreven
worden deze tegen directe regen beschut worden (bijv.
onder een uitstekend dak monteren).
Tip:
Ultrasone geluiden zijn meesta
l irritant voor dieren, het
kan soms gebeuren dat de dieren er niet op reageren als:
1) De dieren in nabije omgevi
ng jongen hebben, en deze in
geen geval verlaten.
2) Voedsel te kort is (geen
uitwijk mogelijkheden).
3) Gewenning aan de ultrasone geluiden, oude tv toestellen
geven ook een ultrasoon geluid (lijntrafo), maar doordat dit
constant is wend men er aan.
4) Als roofdieren geuren achter gelaten hebben (voorbeeld
marter) dan willen deze dieren hun eigen gebied verdedigen
en laten zich door ultrasone ge
luiden niet wegjagen. In dit
geval kunt U het beste die ruimte / omgeving schoonmaken
van geuren.
Speciale toepassing:
Het verjagen van wilde dieren en ongedierte door middel van
ultrasone tonen.
Kemo Germany P/Module/M175/Beschreibung/
M175-02-018/DI
KV050
[..]
Afvoer:
Als het apparaat moet worden af
gevoerd, mag deze niet bij het
huisafval worden gegooid. Hij moet worden afgegeven bij een
verzamelplaats voor el
ektronisch afval.
Technische gegevens:
Voedingsspanning:
12 - 14 V/DC (gestabiliseerde
netvoeding of 12 V accu > 12 Ah)
| Stroomopname:
max. 150
mA
| Instelbaar frequentie bereik:
ca. 7 kHz - 38 kHz,
pulserend
| Led indicatie:
voor "power on", en
"schallabgabe" (aan en geluidweergave)
| Aansluitingen:
voor
2 extra (niet meegeleverde) luidsprekers Kemo L020
|
Acoustische reikwijdte:
max. 100 mtr, uit te breiden met de
extra Kemo L020
| Geluidsdruk:
max. 135 dB ± 30%
|
Luidspreker:
hoog vermogen ultrasoon luidspreker me kunstof
membraan
| Afmetingen:
ca. 140 x 65 x 37 mm
Frequentie na instelling (1 kHz = 1000 Hz
)
:
1 - 2:
ca. 8 - 9 kHz
|
3:
ca. 9 - 10 kHz
| 4:
ca. 10 - 12 kHz
|
5:
ca. 12 - 14 kHz
| 6:
ca. 14 - 16 kHz
| 7:
ca. 17 - 19 kHz
| 8:
ca. 26 - 30 kHz
| 9 - 10:
ca. 38 - 43 kHz
Ervaringswaarden:
Vogels:
ca. 10 - 12 kHz
| knaagdieren, roofdieren:
ca. 20 -
30 kHz
|
insecten
:
ca. 27 - 38 kHz
Belangrijke tips!
Doordat de ultrasoon geluiden van
deze generator zeer hard zijn,
is het niet raadzaam om de luidsprekers zo te richten waar
mensen binnen een straal van 5 mtr bevinden, dit is
strafrechtelijk verboden. Om het geluid eventueel te reduceren
kunt u de luidspreker afdekken, als er maar een opening van ca.
15 mm aanwezig is.
In Engeland wordt deze generator ingezet met een frequentie
van 5 - 6 (14 - 16 kHz), om hangjongeren te verjagen, doordat
zij dit als een zeer irritante toon ervaren. In Nederland is zoiets
ook gebruikt op stations, maar daar is mee gestopt doordat vele
anderen het als zeer hinderlijk erva
ren. Maar er zijn landen waar
dit verboden is zoals in Duitsland,
maar in Nederland en Belgie is
er nu anno 2009 nog geen verbod op!!!!

De Kemo veroorzaakt een zeer nare, gruwelijke pieptoon in de tuin. Het geluid valt niet te negeren waardoor je zelfs niet meer in je eigen tuin kunt zitten. De PVV pleit voor een verbod op deze toestellen. De dierenpolitie onderneemt niets. Dit terwijl de Kemo M175 ook vleermuizen wegjaagt. Vleermuizen zijn een beschermd diersoort, mensen kennelijk niet?

Kijk ook eens op [..]
HWtn (23.03.2016, 11:04)
<ikwilgraaguwmailadres> schreef in bericht
news:58eb
[..]

de luidspreker zo direct mogelijk naar de te
beschermen oppervlakte straalt. Hindernissen (zoals
bijv. kasten, opbergrekken) werpen "schaduwen" en het
ultrasonore geluid wordt achter deze hindernissen beduidend
zachter. Wanneer U het derhalve bijv. tegen muizen wilt
gebruiken, dan moet U de generator niet boven aan de
kamerwand, maar onder aan de plint opstellen. Daar is de
werking bij de kleine muizen het sterkste. Met de regelaar
wordt de frequentie ingesteld. De regelaar wordt versteld
indien men met een kleine schr
oevendraaier de witte peil in
de zwarte regelaar voorzichtig verdraaid. Wanneer de
regelaar naar de aanslag links gedraaid wordt, bedraagt de
toonfrequentie ong. 8.000 Hz en is voor mensen hoorbaar.
Hoe meer U naar rechts draait, des te hoger wordt de toon
en is dan vanaf een bepaalde hoogte voor mensen niet meer
waarneembaar. Afhankelijk van het diersoort, is de
frequentie, waarop dit soort het sterkste reageert
verschillend en moet uitgeprobeerd worden. Enige
"ervaringswaarden" zijn op de schaal van de
frequentieregelaar aangegeven. Om vogels te verdrijven, zijn
in het algemeen lage frequenties noodzakelijk (bijv. 12 kHz),
die ook voor mensen waarneembaar zijn. Wanneer U
derhalve Uw kerseboom wilt beschermen, dan moet U de
regelaar naar de "4 - 5" draaien (uitproberen). Om een
wenningseffect te vermijden, geven wij U de raad om deze
ongedierteverjager niet continu te bedrijven, maar m.b.v.
een schakelklok gedurende de actieve tijden van het
ongedierte in te schakelen. Aan de beide draden, die uit het
huis komen, wordt de voedingsspanning van 12 V
gelijkspanning aangesloten (stekkernetvoeding of batterij).
Te hoge voedingsspanning (> 15 V) is schadelijk voor het
apparaat en voert tot defecten. Daar ieder apparaat voor
verzending zorgvuldig werd getest, is een vervanging op
coulancebasis niet mogelijk. Er moet ook gelet worden op
een juiste poling van de voedingsspanning (plus aan plus en
min aan min).
Om de werking van de ultrasonore generator op grotere
oppervlakten, of in verschil
lende ruimten te verhogen,
kunnen aan ieder apparaat tot 2 stuks extra luidsprekers
aangesloten worden. Hiervoor zi
jn alleen de onder No. Kemo
L020 verkrijgbare speciale luidsprekers geschikt. Deze
hebben hetzelfde huis als het basisapparaat en kunnen net
als het basisapparaat aan de wand worden bevestigd. Een
klein blinkend LED in de extra luidspreker toont dan telkens
de functie van de extra luidspreker gedurende het bedrijven
aan. Voor het inbouwen in plafon
ds, kasten enz. bieden wij U
als extra luidspreker ook onze piëzotrechterluidspreker L001
aan. De L001 heeft echter geen ingebouwde LED, zoals de
L020! Wanneer de extra luidsprekers ook buiten bedreven
worden deze tegen directe regen beschut worden (bijv.
onder een uitstekend dak monteren).
Tip:
Ultrasone geluiden zijn meesta
l irritant voor dieren, het
kan soms gebeuren dat de dieren er niet op reageren als:
1) De dieren in nabije omgevi
ng jongen hebben, en deze in
geen geval verlaten.
2) Voedsel te kort is (geen
uitwijk mogelijkheden).
3) Gewenning aan de ultrasone geluiden, oude tv toestellen
geven ook een ultrasoon geluid (lijntrafo), maar doordat dit
constant is wend men er aan.
4) Als roofdieren geuren achter gelaten hebben (voorbeeld
marter) dan willen deze dieren hun eigen gebied verdedigen
en laten zich door ultrasone ge
luiden niet wegjagen. In dit
geval kunt U het beste die ruimte / omgeving schoonmaken
van geuren.
Speciale toepassing:
Het verjagen van wilde dieren en ongedierte door middel van
ultrasone tonen.
Kemo Germany P/Module/M175/Beschreibung/
M175-02-018/DI
KV050
[..]
Afvoer:
Als het apparaat moet worden af
gevoerd, mag deze niet bij het
huisafval worden gegooid. Hij moet worden afgegeven bij een
verzamelplaats voor el
ektronisch afval.
Technische gegevens:
Voedingsspanning:
12 - 14 V/DC (gestabiliseerde
netvoeding of 12 V accu > 12 Ah)
| Stroomopname:
max. 150
mA
| Instelbaar frequentie bereik:
ca. 7 kHz - 38 kHz,
pulserend
| Led indicatie:
voor "power on", en
"schallabgabe" (aan en geluidweergave)
| Aansluitingen:
voor
2 extra (niet meegeleverde) luidsprekers Kemo L020
|
Acoustische reikwijdte:
max. 100 mtr, uit te breiden met de
extra Kemo L020
| Geluidsdruk:
max. 135 dB ± 30%
|
Luidspreker:
hoog vermogen ultrasoon luidspreker me kunstof
membraan
| Afmetingen:
ca. 140 x 65 x 37 mm
Frequentie na instelling (1 kHz = 1000 Hz
)
:
1 - 2:
ca. 8 - 9 kHz
|
3:
ca. 9 - 10 kHz
| 4:
ca. 10 - 12 kHz
|
5:
ca. 12 - 14 kHz
| 6:
ca. 14 - 16 kHz
| 7:
ca. 17 - 19 kHz
| 8:
ca. 26 - 30 kHz
| 9 - 10:
ca. 38 - 43 kHz
Ervaringswaarden:
Vogels:
ca. 10 - 12 kHz
| knaagdieren, roofdieren:
ca. 20 -
30 kHz
|
insecten
:
ca. 27 - 38 kHz
Belangrijke tips!
Doordat de ultrasoon geluiden van
deze generator zeer hard zijn,
is het niet raadzaam om de luidsprekers zo te richten waar
mensen binnen een straal van 5 mtr bevinden, dit is
strafrechtelijk verboden. Om het geluid eventueel te reduceren
kunt u de luidspreker afdekken, als er maar een opening van ca.
15 mm aanwezig is.
In Engeland wordt deze generator ingezet met een frequentie
van 5 - 6 (14 - 16 kHz), om hangjongeren te verjagen, doordat
zij dit als een zeer irritante toon ervaren. In Nederland is zoiets
ook gebruikt op stations, maar daar is mee gestopt doordat vele
anderen het als zeer hinderlijk erva
ren. Maar er zijn landen waar
dit verboden is zoals in Duitsland,
maar in Nederland en Belgie is
er nu anno 2009 nog geen verbod op!!!!

De Kemo veroorzaakt een zeer nare, gruwelijke pieptoon in de tuin. Het
geluid valt niet te negeren waardoor je zelfs niet meer in je eigen tuin
kunt zitten. De PVV pleit voor een verbod op deze toestellen. De
dierenpolitie onderneemt niets. Dit terwijl de Kemo M175 ook vleermuizen
wegjaagt. Vleermuizen zijn een beschermd diersoort, mensen kennelijk niet?

Kijk ook eens op [..]
Gaat het goed met het verzamelen van mailadressen? Of kan het nog beter? dan
moet je veel meer van dit soort lulkoek posten.

HWtn.
Soortgelijke onderwerpen