datagott > juridisch

Ian Jackson (14.10.2016, 17:08)
I ben en zgn. "latente Nederlander": mijn moeder is Nederlandse en ik
ben voor 1985 geboren. Ik woon in Engeland. Ik zou nu graag
(natuurlijk!) echt Nederlander worden. Volgens het Rijkswet op het
Nederlandscap kan dat, en hoef ik ook niet mijn Britse nationaliteit
af te zetten.

Het procedure "Nederlander vorden door optie" moet ik beginnen by het
ambassade in London. Ik heb gevraaged (via email) hoe dat gaat, maar
ik krijg alleen dwaase antwoorden (en die ook na weeken wachten).

Mijn Nederlands is goed genoeg om zulke emails te zenden, webpaginas
(en wetten) to lezen, enz. Maar het voldoet niet de bureaucratie op
te bellen en daarme te redetwisten.

Een jurist zou het voor mij veel makkelijker maken, denk ik. Kent
hier iemand een bevoegde immigratie-jurist ?
Izak van Langevelde (14.10.2016, 17:22)
On Fri, 14 Oct 2016 16:08:58 +0100, Ian Jackson wrote:

> Ik zou nu graag (natuurlijk!) echt Nederlander worden.


Waarom?
O. Udeman (14.10.2016, 17:40)
Op 14-10-2016 om 17:08 schreef Ian Jackson:
[..]
> te bellen en daarme te redetwisten.
> Een jurist zou het voor mij veel makkelijker maken, denk ik. Kent
> hier iemand een bevoegde immigratie-jurist ?


Het is niet mijn vakgebied, maar heb een kleindochter met een Deense
moeder en een Nederlandse vader en die heeft door geboorte een dubbele
nationaliteit namelijk de Deense en de Nederlandse. Geldt dat voor jou
niet? Want dan zou het geen kwestie zijn van Nederlander worden, maar
van door geboorte zowel Brit als Nederlander zijn en zou je dus alleen
maar om afgifte van een Nederlands paspoort hoeven te vragen.
Ian Jackson (14.10.2016, 17:50)
In article <5800fc81$0$894$e4fe514c>,
O. Udeman <noid> wrote:
>Het is niet mijn vakgebied, maar heb een kleindochter met een Deense
>moeder en een Nederlandse vader en die heeft door geboorte een dubbele
>nationaliteit namelijk de Deense en de Nederlandse. Geldt dat voor jou
>niet? Want dan zou het geen kwestie zijn van Nederlander worden, maar
>van door geboorte zowel Brit als Nederlander zijn en zou je dus alleen
>maar om afgifte van een Nederlands paspoort hoeven te vragen.


Voor 1985 werd een kind van een Nederlandse vader automatisch
Nederlands - maar niet een kind van een Nederlandse moeder (!),
zoals mij.

[..]

(Rijkswet op het Nederlanderschap artikel 6 lid 1i.)
O. Udeman (14.10.2016, 18:04)
Op 14-10-2016 om 17:50 schreef Ian Jackson:
[..]
> O. Udeman <noid> wrote:
> Voor 1985 werd een kind van een Nederlandse vader automatisch
> Nederlands - maar niet een kind van een Nederlandse moeder (!),
> zoals mij.
> [..]
> (Rijkswet op het Nederlanderschap artikel 6 lid 1i.)


De tekst die hier van belang is:

"Sinds 1 oktober 2010 kunnen ook vreemdelingen die zijn geboren voor 1
januari 1985 en ten tijde van hun geboorte een Nederlandse moeder en een
niet-Nederlandse vader hebben, door optieverklaring Nederlander worden.
Deze optiemogelijkheid is ingevoerd omdat de oude Wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenenschap (Stb 268, 12 december 1892)
niet toe stond dat kinderen de Nederlandse nationaliteit verkregen door
middel van afkomst van een Nederlandse moeder (via matrilineaire
afstamming) en een niet-Nederlandse vader. Alleen als de vader niet
bekend was of het kind niet erkende, terwijl het kind een Nederlandse
moeder met de Nederlandse nationaliteit had, kon het kind de Nederlandse
nationaliteit ontvangen.

Tussen 1 januari 1985 en 31 december 1987 konden kinderen van een
Nederlandse moeder en niet-Nederlandse vader, die geboren waren tussen 1
januari 1964 en 1 januari 1985, de optieprocedure te gebruiken om de
Nederlandse nationaliteit te verwerven. Hierbij was een voorwaarde
gesteld dat de ouders nooit getrouwd waren geweest. Deze mogelijkheid is
niet algemeen bekend en velen in deze situatie miste de tijdelijke
mogelijkheid om zichzelf of hun kinderen inschrijven als Nederlandse
onderdanen [1]"

Helaas staat hier niet bij welke procedure er geldt voor het gebruik
maken van de optieprocedure die voor jou mogelijk is sinds 1-10-2010.
Zoals het er staat is er geen sprake van nadere voorwaarden zoals eerder
golden en zou je er dus gewoon recht op hebben als je een verzoek indient.
Ik zou het simpel houden en gewoon de ambassade verzoeken om deze
optieverklaring af te geven en jou op basis daarvan een Nederlands
paspoort te verstrekken.
Ian Jackson (14.10.2016, 18:20)
In article <58010222$0$896$e4fe514c>,
O. Udeman <noid> wrote:
>Helaas staat hier niet bij welke procedure er geldt voor het gebruik
>maken van de optieprocedure die voor jou mogelijk is sinds 1-10-2010.


Inderdaad. Ik heb ook vele webpaginas van de IND en de ambassade
gelezen en die zeggen het ook niet.

>Zoals het er staat is er geen sprake van nadere voorwaarden zoals eerder
>golden en zou je er dus gewoon recht op hebben als je een verzoek indient.
>Ik zou het simpel houden en gewoon de ambassade verzoeken om deze
>optieverklaring af te geven en jou op basis daarvan een Nederlands
>paspoort te verstrekken.


De IND hebben me vier formulieren gezonden. Ze zijn heel simpel, en
ik zou ze gewoon invullen kunnen in insturen. Maar die formulieren
vragen niet om een enkel bewijs, en zeggen ook niet hoe ik de
anvraagkosten moet betalen.

Ik heb gevraagt wat voor bewijs ze willen hebben. Ze fragen om
o.a. mijn grootmoeder's paspoort van wan mijn moeder geboren was (!)
Dad hebben we naturlijk niet. Kunnen ze niet naslaan dat mijn moeder
Nederlandse is ? Ook zou ik graag weten of ze mijn Britse pas, en/of
mijn moeder's pas, nodig hebben, en hoe lang ze die aanhouden.
O. Udeman (14.10.2016, 18:32)
Op 14-10-2016 om 18:20 schreef Ian Jackson:
[..]
> De IND hebben me vier formulieren gezonden. Ze zijn heel simpel, en
> ik zou ze gewoon invullen kunnen in insturen. Maar die formulieren
> vragen niet om een enkel bewijs, en zeggen ook niet hoe ik de
> anvraagkosten moet betalen.
> Ik heb gevraagt wat voor bewijs ze willen hebben. Ze fragen om
> o.a. mijn grootmoeder's paspoort van wan mijn moeder geboren was (!)
> Dad hebben we naturlijk niet. Kunnen ze niet naslaan dat mijn moeder
> Nederlandse is ? Ook zou ik graag weten of ze mijn Britse pas, en/of
> mijn moeder's pas, nodig hebben, en hoe lang ze die aanhouden.


Heb je wellicht nog een trouwboekje van je moeder? Daar staan alle
personalia in. Anders kun je haar geboortegegevens opvragen bij de
gemeente waar zij is geboren. Of overlijdensgegevens bij de gemeente
waar ze is overleden (ik neem althans aan dat ze is overleden).
Uiteraard met uitleg waar je het voor nodig hebt, om te voorkomen dat
ook daar weer ambtenaren moeilijk gaan zitten doen..!
Ian Jackson (14.10.2016, 18:54)
In article <580108bb$0$818$e4fe514c>,
O. Udeman <noid> wrote:
>Heb je wellicht nog een trouwboekje van je moeder? Daar staan alle
>personalia in.


Ik denk dat mijn moeder en vader in Engeland trouwden, dus zal het een
Britse trouwboekje zijn. Ik kan vragen - ze is nog niet overleden
:-). We weten haar geboortegegevens, dus kunnen we het wel gemeente
vragen.

Mijn probleem is dat ik niet weet welke van alle deze mogelijkheiten
eerst te doen. Zou ik eerst de vier formulieren naar de ambassade
insturen, zonder enkel bewijs (dat schijnt mischien te zijn wat ze
verwachten) ?

Of zou ik notariele kopien van mijn (Britse) pas, en mijn moeders
(Nederlandse) pas, en het uittreksel van het geboorteregister voor
mijn moeder, en die voor mij, daarme sturen ? Of iets anders ?

Mijn zus is in hetzelfde toestand en wil ook Nederlandse worden...
O. Udeman (14.10.2016, 19:13)
Op 14-10-2016 om 18:54 schreef Ian Jackson:
[..]
> eerst te doen. Zou ik eerst de vier formulieren naar de ambassade
> insturen, zonder enkel bewijs (dat schijnt mischien te zijn wat ze
> verwachten) ?
> Of zou ik notariele kopien van mijn (Britse) pas, en mijn moeders
> (Nederlandse) pas, en het uittreksel van het geboorteregister voor
> mijn moeder, en die voor mij, daarme sturen ? Of iets anders ?
> Mijn zus is in hetzelfde toestand en wil ook Nederlandse worden...


Je moet geen probleem maken dat er (nog) niet is. Als je formulieren
hebt, vul ze in en stuur ze op. Als men meer nodig heeft of meer
informatie wil dan hoor je het wel.
bestweter (14.10.2016, 19:29)
Op vrijdag 14 oktober 2016 18:54:07 UTC+2 schreef Ian Jackson:
[..]
> eerst te doen. Zou ik eerst de vier formulieren naar de ambassade
> insturen, zonder enkel bewijs (dat schijnt mischien te zijn wat ze
> verwachten) ?
> Of zou ik notariele kopien van mijn (Britse) pas, en mijn moeders
> (Nederlandse) pas, en het uittreksel van het geboorteregister voor
> mijn moeder, en die voor mij, daarme sturen ? Of iets anders ?
> Mijn zus is in hetzelfde toestand en wil ook Nederlandse worden...


De IND heeft een brochure "Hoe krijgt u de Nederlandse
nationaliteit terug? -Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-Nederlanders"
Zie: [..]
Hierin staat ook de optieregeling beschreven. Ik neem aan dat de optieregeling voor uw situatie niet wezenlijk verschilt met de daarin beschreven regeling.
Soortgelijke onderwerpen