datagott > huishouden

Bert(AWRvB) (25.08.2018, 19:57)
(Amsterdam enz) Speculanten laten bewust huurhuizen en koophuizen leeg
staan om zo de huren en de koopprijzen te laten stijgen!

De Oranjes zijn ook bij die zwendel betrokken.
KPGH (25.08.2018, 21:17)
"Bert(AWRvB)" <a.w.r.v.b> wrote on Sat 25 Aug 2018 07:57:33p:

> (Amsterdam enz) Speculanten laten bewust huurhuizen en koophuizen leeg
> staan om zo de huren en de koopprijzen te laten stijgen!


Vermoed dat dit niet het motief is.

Prijzen op premium-lokaties zijn kennelijk de laatste tijd in steeds
meer steden steeds meer afhankelijk geworden van internationale
condities.

Met het steeds verder uiteengroeien van de welvaarts/bezitsverhoudingen
worden gebouwen op dergelijke locaties wellicht nu nog vooral als
investering en/of internationale (2e...n-de ) 'bijwoning' gekocht.

Long-stay verhuren is voor deze klasse waarschijnlijk niet langer
intressant, omdat daardoor de actuele marktprijs (waarvoor een object
kan worden afgestoten of als onderpand gebruikt) daalt.
Henk (25.08.2018, 22:30)
On 8/25/18 7:57 PM, Bert(AWRvB) wrote:
> (Amsterdam enz) Speculanten laten bewust huurhuizen en koophuizen leeg
> staan om zo de huren en de koopprijzen te laten stijgen!
>>     De Oranjes zijn ook bij die zwendel betrokken.


Beweerden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP).

Maar ze hebben een overheidswebsite ontdekt, waarop voor buitenlandse
beleggers wordt uitgelegd, hoe te investeren in de Nederlandse woningsmarkt.
Die buitenlandse investeerders kunnen natuurlijk heel veel meer betalen
dan Nederlandse particuliere huizenkopers.

Dat zorgt ervoor dat de huizenprijzen zo stijgen en er zo'n woningnood
is ontstaan.

Ze hebben kamervragen gesteld...

Enne het is natuurlijk taboe om te wijzen op de sterk groeiende
bevolking tgv. de massa-immigratie !
KPGH (26.08.2018, 13:09)
Henk <IngridEnHenk> wrote on Sat 25 Aug 2018 10:30:22p:

> On 8/25/18 7:57 PM, Bert(AWRvB) wrote:
> Beweerden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP).
> Maar ze hebben een overheidswebsite ontdekt, waarop voor buitenlandse
> beleggers wordt uitgelegd, hoe te investeren in de Nederlandse
> woningsmarkt. Die buitenlandse investeerders kunnen natuurlijk heel
> veel meer betalen dan Nederlandse particuliere huizenkopers.
> Dat zorgt ervoor dat de huizenprijzen zo stijgen en er zo'n woningnood
> is ontstaan.


'Woningnood' is vrijwel altijd en overal aan locatie gebonden, en treedt
meestal op in en rond grotere steden.

Daarnaast speelt In nl wellicht o.a. een zeer rigide 'zoning'
(ruimtelijke ordening?) politiek een rol. Daardoor worden prijzen
vermoedelijk opgedreven doordat men zich daaraan kan
verrijken door met voorkennis grond e.d. te kopen op locaties die later
worden vrijgegeven voor bebouwing e.d.

Een belangrijker aspect lijkt mij echter dat gebruik wordt gemaakt door
het verschijnsel van 'cityvorming' dat na de industrialisatie begon.
Hierbij werd een relatief welvarende stadskern (met veel economische
activiteit en kostbare woonruimte) omringt door woonwijken voor
bedienen.

Het grensgebied tussen centrum en woonwijken was/is echter dynamisch,
en daar kan worden gespeculeerd op de verandering van de grens: als men
speculeerde op het vergroten van het centrumgebied, dan kon direct
daarbuiten relatief goedkoop onroerend goed worden gekocht in de hoop
dat de grond daaronder meer waard zou worden. Hierdoor had de men dan
vaak belang bij verkrotting aangezien het bestaande gebouw slechts in de
weg stond. (Andersom kon bij een contractie van het centrumgebied door
eigenaren worden gespeculeerd op dat deze tijdelijk zou zijn, waardoor
ook in het centrumgebied verkrotting kon optreden.)

Middenklassen in grensgebieden rond een centrum reageerde vaak op de
combinatie van hogere prijzen en lager levensgerief (door o.a.
verkrotting) door te vertrekken naar verder afgelegen wijken, waardoor
vooral onderklassen achterbleven tewijl meer grond beschikbaar kwam voor
speculatieve investeringen. Dit proces werd in hand gewerkt door de
verbetering van openbaar vervoer aangezien daardoor de grotere afstand
minder voor de vertrekkende klassen minder een probleem was.

In nl trachtte men dit proces kennelijk te ondervangen door in
'grensgebieden' woningen voor onderklassen 'preventief ' (van
staatswege) te vervangen door 'doorzonwoningen' voor middenklassen. Die
bleven daardoor langer hangen in de grenszones waardoor in de
overgangsfase naar het centrumgebied de visuele verschijnselen van
cityvorming (verkrotting, criminaliteit e.d.) minder optraden. De
ontheemde hurende onderklasse (die naar ik begrijp in nl zeer groot
is/was) werd in dit model eenvoudig 'op transport' gesteld naar verder
afgelegen kernen waar ze dan 'out of sight, out of mind' waren/zijn.

Wat er in dit model wellicht misging met de Bijlmermeer, is dat de
dumpplaats zo massaal was opgezet dat ze te veel opviel om 'out of
sight' te zijn. :-)

> Ze hebben kamervragen gesteld...
> Enne het is natuurlijk taboe om te wijzen op de sterk groeiende
> bevolking tgv. de massa-immigratie !


Immigranten ontvangen in een dichtbewoond gebied dat binnenkort onder
water loopt zodat de 'allochtonen' en 'autochtonen' gebroederlijk
verzuipen terwijl de uitverkorenen er met de buit vandoor gaan, is
ongetwijfeld hoogverraad. Maar het heeft vermoedelijk weinig te maken
met woonkosten en de beschikbaarheid van woningen op locaties waar
daarnaar vraag is. :-)
Soortgelijke onderwerpen