datagott > wetenschap

sobriquet (02.11.2018, 00:13)
[..]

Zijn er hier überhaupt gelovige mensen die zowel in god geloven maar
daarnaast de evolutietheorie accepteren?

Als ik sommige religieus georiënteerde websites zie krijg
ik toch de indruk dat de meeste religieuze mensen moeite
hebben om religie met wetenschap te verenigen.

[..]

[..]
J. J. Lodder (02.11.2018, 22:47)
sobriquet <dohduhdah> wrote:

> [..] -dragen
> Zijn er hier überhaupt gelovige mensen die zowel in god geloven maar
> daarnaast de evolutietheorie accepteren?


Tuurlijk. Alleen een stelletje orthodoxe pprotestanten
en wat maffe sectariers als jehovas hebben daar moeite mee.
Voor mainstream christendom bestaat het hele 'probleem' niet,

Jan
Onderzoeker (12.11.2018, 17:00)
sobriquet beweerde :
> [..]
> Zijn er hier überhaupt gelovige mensen die zowel in god geloven maar
> daarnaast de evolutietheorie accepteren?


Waarom zou je een onbewezen theorie MOETEN accepteren?

> Als ik sommige religieus georiënteerde websites zie krijg
> ik toch de indruk dat de meeste religieuze mensen moeite
> hebben om religie met wetenschap te verenigen.
> [..]
> [..]


Sommige religies zijn al gehersenspoeld en helaas denken ze vaak ook
niet verder na.

Goede wetenschap is voor deze mensen blijkbaar geen enkel probleem:
[..]
Maarten van Tilburg (12.11.2018, 17:39)
Em 12/11/2018 13:00, Onderzoeker escreveu:
> sobriquet beweerde :
>> [..]
>> Zijn er hier überhaupt gelovige mensen die zowel in god geloven maar
>> daarnaast de evolutietheorie accepteren?

> Waarom zou je een onbewezen theorie MOETEN accepteren?


Je moet niks, maar een BEWEZEN theorie bestrijden met ONBEWEZEN
argumenten is gewoon dom.

> Sommige religies zijn al gehersenspoeld en helaas denken ze vaak ook
> niet verder na.
> Goede wetenschap is voor deze mensen blijkbaar geen enkel probleem:
> [..]


JW doet niet aan wetenschap. Men bestudeert de bijbel en veronderstelt
dat daar de waarheid in staat. Dat heet geloof, niet wetenschap. En
zeker niet GOEDE wetenschap.
sobriquet (12.11.2018, 18:40)
On Monday, November 12, 2018 at 4:09:56 PM UTC+1, Onderzoeker wrote:
> sobriquet beweerde :
> > [..]
> > Zijn er hier überhaupt gelovige mensen die zowel in god geloven maar
> > daarnaast de evolutietheorie accepteren?

> Waarom zou je een onbewezen theorie MOETEN accepteren?


Evolutietheorie is het fundament van de moderne biologie en is
één van de meest robuuste wetenschappelijke theorieën waar een
enorme berg aan wetenschappelijk bewijs voor is vanuit vele
takken van wetenschap (genetica, paleontologie, medische wetenschap,
etc..).
Als je de evolutietheorie verwerpt dan kwalificeer je jezelf
daarmee als een slachtoffer van religieuze waanvoorstellingen
die het vermogen om rationeel en kritisch te denken verloren
is.

> Sommige religies zijn al gehersenspoeld en helaas denken ze vaak ook
> niet verder na.
> Goede wetenschap is voor deze mensen blijkbaar geen enkel probleem:
> [..]


De bijbel staat net als andere religieuze boeken vol met lariekoek.
Alleen mensen die religieus gehersenspoeld zijn nemen de bijbel
serieus.
Onderzoeker (01.12.2018, 14:37)
sobriquet stelde dit idée voor :
[..]
> De bijbel staat net als andere religieuze boeken vol met lariekoek.
> Alleen mensen die religieus gehersenspoeld zijn nemen de bijbel
> serieus.


Omdat je niet weet waar het echt om gaat. Alleen mensen die atheïstisch
gehersenspoeld zijn kunnen een dergelijke opmerking maken. Verder
hebben ze meestal niets zinnigs te melden.
wugi (01.12.2018, 18:17)
Op 1/11/2018 om 23:13 schreef sobriquet:
> [..]
> Zijn er hier überhaupt gelovige mensen die zowel in god geloven maar
> daarnaast de evolutietheorie accepteren?
> Als ik sommige religieus georiënteerde websites zie krijg
> ik toch de indruk dat de meeste religieuze mensen moeite
> hebben om religie met wetenschap te verenigen.
> [..]
> [..]


Evolutietheorie en scheppingsdaad onderling tegenstrijdig noemen is een
intellectueel zwaktebod, of het nu van een gelovige of een wetenschapper
uitgaat.

Een scheppingsdaad beperken tot een "moment" in de wereldgeschiedenis,
tot een tijdsafhankelijk evenement: na Einstein mogen we dat ietwat
achterlijk vinden. Waarom zou de scheppingsdaad zich niet over de
"ruimtetijd" kunnen uitstrekken, of er helemaal los van staan?

Deze geestelijke (zie link) had geen probleem met zijn godsdienst, en
toch deed hij aan topwetenschap voor zijn tijd; en "schiep" zo doende
het scheppingsmoment zelf, de Big Bang (die hij zelf nog het oeratoom
noemde), op basis van Einsteins ART, maar wel initieel tegen diens eigen
overtuiging in:
[..]

En dan is er nog het probleem van het dualisme (tussen geest en materie,
bewustzijn en hersenen, gedachten en dingen, ...). Iets waar de
wetenschap ongetwijfeld nog lang over zal palaveren, maar waar ik ze er
nog niet zo snel uit zie komen te raken.

En Gödel: kwam die niet met, iets herwoord, de stelling dat een
wetenschappelijke theorie nooit de volledige waarheid binnen haar eigen
vakgebied kan kennen of bewijzen?
sobriquet (01.12.2018, 19:18)
On Saturday, December 1, 2018 at 5:15:34 PM UTC+1, wugi wrote:
> Op 1/11/2018 om 23:13 schreef sobriquet:
> Evolutietheorie en scheppingsdaad onderling tegenstrijdig noemen is een
> intellectueel zwaktebod, of het nu van een gelovige of een wetenschapper
> uitgaat.


Maar wanneer zijn verklaringen omtrent de oorsprong van de
verscheidenheid aan leven op aarde dan wel tegenstrijdig?
Het zou bv raar zijn als je aan de ene kant gelooft dat ruimtewezens
het leven op aarde hebben ontworpen als een soort wetenschappelijk experiment met DNA technologie en aan de andere kant gelooft dat
leven altijd al heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan en dat levensvormen eindeloos onderworpen zijn aan een soort
reïncarnatieproces waarbij de levensloop van een organisme bepalend
is voor de vorm waarin 'ie na z'n dood weer terugkeert als een
ander organisme.

> Een scheppingsdaad beperken tot een "moment" in de wereldgeschiedenis,
> tot een tijdsafhankelijk evenement: na Einstein mogen we dat ietwat
> achterlijk vinden. Waarom zou de scheppingsdaad zich niet over de
> "ruimtetijd" kunnen uitstrekken, of er helemaal los van staan?


Maar waarom staat er dan zo expliciet in bv de bijbel dat de
schepping een bepaalde periode in beslag nam en dat er een
bepaalde volgorde in zat? Het zou bv onlogisch zijn als god eerst
de dieren zou scheppen en pas enkele dagen later de aarde, alsof
de dieren tijdelijk even in de ruimte kunnen rondzweven tot god
de gelegenheid had om de aarde te scheppen als omgeving voor de
dieren.
Waarom zouden we krampachtig moeten vasthouden aan het idee
van een bewuste scheppingsdaad van een hogere macht als de
evolutietheorie juist uitgaat van een proces wat door de
omstandigheden gestuurd wordt, waarbij die omstandigheden
zich niet bewust zijn van de richting waarin ze het proces
sturen en het proces als het ware z'n eigen dynamiek heeft
zonder dat een soort hogere intelligentie ervoor zorgt dat
er op een gegeven moment mensen ontstaan in dat proces en
daar ook een bepaalde bedoeling mee heeft.

> Deze geestelijke (zie link) had geen probleem met zijn godsdienst, en
> toch deed hij aan topwetenschap voor zijn tijd; en "schiep" zo doende
> het scheppingsmoment zelf, de Big Bang (die hij zelf nog het oeratoom
> noemde), op basis van Einsteins ART, maar wel initieel tegen diens eigen
> overtuiging in:
> [..]


Mensen zijn mentaal flexibel. Ze kunnen in tegenstrijdige dingen
geloven. Bv kunnen ze geloven dat god wonderen kan verrichten en
dat god de natuurwetten kan overtreden (door bv iemand die al dagen
dood is weer tot leven te wekken) en anderzijds geloven dat
wetenschap een betrouwbare manier is om wetmatigheden in de natuur
of de werkelijkheid af te leiden door wetenschappelijk onderzoek.
Alsof god het wetenschappelijke proces niet zou kunnen verstoren
door de natuurwetten in het ene onderzoek wel van invloed te laten
zijn en in een ander onderzoek waarbij wetenschappers dezelfde
resultaten proberen te repliceren de natuurwetten tijdelijk even
op te heffen zodat de resultaten elkaar tegenspreken.

> En dan is er nog het probleem van het dualisme (tussen geest en materie,
> bewustzijn en hersenen, gedachten en dingen, ...).


Maar hebben moderne natuurkundige experimenten zoals quantum delayed
choice eraser deze tegenstelling niet weerlegt?

[..])

Daaruit lijkt te volgen dat er geen tegenstelling is tussen informatie
enerzijds en energie/materie anderzijds, maar dat dingen niet bestaan
als dingen maar meer als een soort ruimte aan mogelijkheden waarbij
de omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat er bepaalde mogelijkheden
uitgesloten worden, waardoor een electron of een foton zich meer
als een ding gedraagt.

> Iets waar de
> wetenschap ongetwijfeld nog lang over zal palaveren, maar waar ik ze er
> nog niet zo snel uit zie komen te raken.
> En Gödel: kwam die niet met, iets herwoord, de stelling dat een
> wetenschappelijke theorie nooit de volledige waarheid binnen haar eigen
> vakgebied kan kennen of bewijzen?


Ik zou denken dat Gödel alleen aantoonde dat wiskundige systemen
die complex genoeg zijn om nuttig te zijn inherent ook de
mogelijkheid hebben om paradoxen te formuleren (middels
zelf-referentie) waardoor er geen categorisch onderscheid mogelijk
is tussen ware en onware beweringen binnen het systeem op basis
van de mogelijkheid om een formeel bewijs te vinden voor ware
beweringen.
Op zich volgt al duidelijk uit wetenschappelijk onderzoek dat
er dingen zijn die we niet weten en die we ook niet kunnen weten
(bv op basis van het onzekerheidsprincipe).
De waargenomen werkelijkheid is niet dezelfde werkelijkheid als
de werkelijkheid die niet waargenomen wordt, dus kunnen we
onmogelijk kennis verkrijgen omtrent de manier waarop de
werkelijkheid zich gedraagt als ze niet waargenomen wordt, want
op het moment dat je de werkelijkheid gaat waarnemen gaat de
werkelijkheid zich anders gedragen en kun je dus alleen kennis
verkrijgen over het gedrag van de werkelijkheid onder invloed
van het proces van waarnemen.
Wat dat betreft lijken er harde grenzen te zitten aan
wat waar is en wat we kunnen weten als kennis die we
kunnen distilleren uit wetenschappelijk onderzoek.
Izak van Langevelde (01.12.2018, 19:37)
On Sat, 01 Dec 2018 17:17:50 +0100, wugi wrote:

> En Gödel: kwam die niet met, iets herwoord, de stelling dat een
> wetenschappelijke theorie nooit de volledige waarheid binnen haar eigen
> vakgebied kan kennen of bewijzen?


Daar kwam 'ie inderdaad niet mee. Volgens Gödel is een theorie de de
elementaire rekenkunde omvat onvolledig.
Cohen (01.12.2018, 21:18)
On Sat, 01 Dec 2018 13:37:48 +0100, Onderzoeker wrote:

> sobriquet stelde dit idée voor :
>> On Monday, November 12, 2018 at 4:09:56 PM UTC+1, Onderzoeker wrote:
>>> sobriquet beweerde :
>>>> [..] ten-grave-dragen

> Omdat je niet weet waar het echt om gaat. Alleen mensen die atheïstisch
> gehersenspoeld zijn kunnen een dergelijke opmerking maken. Verder hebben
> ze meestal niets zinnigs te melden.


Over niet al te lange tijd wordt ontdekt wat er mis is in de hersenen van
religeuzen en dan komt er een pilletje voor. Opgelost.
wugi (01.12.2018, 22:08)
Op 1/12/2018 om 18:18 schreef sobriquet:
> On Saturday, December 1, 2018 at 5:15:34 PM UTC+1, wugi wrote:
> Maar wanneer zijn verklaringen omtrent de oorsprong van de
> verscheidenheid aan leven op aarde dan wel tegenstrijdig?
> Het zou bv raar zijn als je aan de ene kant gelooft dat ruimtewezens
> het leven op aarde hebben ontworpen als een soort wetenschappelijk
> experiment met DNA technologie en aan de andere kant gelooft dat
> leven altijd al heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan en dat
> levensvormen eindeloos onderworpen zijn aan een soort
> reïncarnatieproces waarbij de levensloop van een organisme bepalend
> is voor de vorm waarin 'ie na z'n dood weer terugkeert als een
> ander organisme.


Geloof is een kwestie van... geloof. Je kunt zelfs zomaar, als ik,
geloven dat je het niet weet en agnost zijn. Kun je begrijpen dat er
geloven en gelovigen zijn die geen probleem zien tussen hun geloof en
hun wetenschap? De Japanner die 's avonds thuiskomt van zijn labo of
zijn leerstoel en zich even terugtrekt in bezinning voor zijn
huisaltaar, om maar een voorbeeld te geven.

> Maar waarom staat er dan zo expliciet in bv de bijbel dat de
> schepping een bepaalde periode in beslag nam en dat er een
> bepaalde volgorde in zat? Het zou bv onlogisch zijn als god eerst
> de dieren zou scheppen en pas enkele dagen later de aarde, alsof
> de dieren tijdelijk even in de ruimte kunnen rondzweven tot god
> de gelegenheid had om de aarde te scheppen als omgeving voor de
> dieren.


Zie je, zelfs de bijbelvolgorde is evolutielogisch. De verstandige
kerkva'dren (zoals mijn jesuietenleraren een halve eeuw geleden) hadden
al geleerd de bijbel met een symboliserend filter te lezen. Verstandige
geloven/-vers passen hun lezingen tijdig aan (andere verzeilen in
achterlijkheid).

> Waarom zouden we krampachtig moeten vasthouden aan het idee
> van een bewuste scheppingsdaad van een hogere macht als de
> evolutietheorie juist uitgaat van een proces wat door de
> omstandigheden gestuurd wordt, waarbij die omstandigheden
> zich niet bewust zijn van de richting waarin ze het proces
> sturen en het proces als het ware z'n eigen dynamiek heeft
> zonder dat een soort hogere intelligentie ervoor zorgt dat
> er op een gegeven moment mensen ontstaan in dat proces en
> daar ook een bepaalde bedoeling mee heeft.


Niets belet iemand om hieraan voorbij nog altijd een scheppende oorzaak
te zien. En niets verplicht hem daartoe. Kun je begrijpen dat er
verschillende standpunten mogelijk zijn op dat gebied?

> Mensen zijn mentaal flexibel. Ze kunnen in tegenstrijdige dingen
> geloven. Bv kunnen ze geloven dat god wonderen kan verrichten en
> dat god de natuurwetten kan overtreden (door bv iemand die al dagen
> dood is weer tot leven te wekken) en anderzijds geloven dat
> wetenschap een betrouwbare manier is om wetmatigheden in de natuur
> of de werkelijkheid af te leiden door wetenschappelijk onderzoek.
> Alsof god het wetenschappelijke proces niet zou kunnen verstoren
> door de natuurwetten in het ene onderzoek wel van invloed te laten
> zijn en in een ander onderzoek waarbij wetenschappers dezelfde
> resultaten proberen te repliceren de natuurwetten tijdelijk even
> op te heffen zodat de resultaten elkaar tegenspreken.


Er zijn verwoede "wetenschappelijke atheïsten" die in paranormale
ESP-paragnostische UFO-warp'ende telepathische uit antimaterieel plasma
bestaande extragalactische wormgatsurfende sprites geloven.

>> En dan is er nog het probleem van het dualisme (tussen geest en materie,
>> bewustzijn en hersenen, gedachten en dingen, ...).

> Maar hebben moderne natuurkundige experimenten zoals quantum delayed
> choice eraser deze tegenstelling niet weerlegt?


Ach, quantummechanica in de hersenen. Dat is nu eens geen geloofsartikel
van me.

[..]
> er dingen zijn die we niet weten en die we ook niet kunnen weten
> (bv op basis van het onzekerheidsprincipe).
> De waargenomen werkelijkheid is niet dezelfde werkelijkheid als
> de werkelijkheid die niet waargenomen wordt, dus kunnen we
> onmogelijk kennis verkrijgen omtrent de manier waarop de
> werkelijkheid zich gedraagt als ze niet waargenomen wordt, want
> op het moment dat je de werkelijkheid gaat waarnemen gaat de
> werkelijkheid zich anders gedragen en kun je dus alleen kennis
> verkrijgen over het gedrag van de werkelijkheid onder invloed
> van het proces van waarnemen.


De quantumfähige waarnemer bedoel je? Dit quantumgeloof is toch al lang
passé en anders "leesbaar"?

> Wat dat betreft lijken er harde grenzen te zitten aan
> wat waar is en wat we kunnen weten als kennis die we


Waarheid heeft nu net geen kenbare grens. En wat we kunnen weten ook niet.

> kunnen distilleren uit wetenschappelijk onderzoek.


Amen.
Bert(AWRvB) (01.12.2018, 23:33)
Op 1-12-2018 om 18:18 schreef sobriquet:
> On Saturday, December 1, 2018 at 5:15:34 PM UTC+1, wugi wrote:
> Maar wanneer zijn verklaringen omtrent de oorsprong van de
> verscheidenheid aan leven op aarde dan wel tegenstrijdig?
> Het zou bv raar zijn als je aan de ene kant gelooft dat ruimtewezens
> het leven op aarde hebben ontworpen als een soort wetenschappelijk experiment met DNA technologie en aan de andere kant gelooft dat
> leven altijd al heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan en dat levensvormen eindeloos onderworpen zijn aan een soort
> reïncarnatieproces waarbij de levensloop van een organisme bepalend
> is voor de vorm waarin 'ie na z'n dood weer terugkeert als een
> ander organisme.
> schepping een bepaalde periode in beslag nam en dat er een
> bepaalde volgorde in zat?


De Scheppingsdagen is niets anders dan het begin van de regentijd op de
savanne in Afrika!

Het is aan het verhaal over de Scheppingsdagen te zien dat het
oorspronkelijk rijmverzen waren (makkelijk te onthouden) die later op
schrift zijn gesteld en waar het een en ander aan toegevoegd is.

Blijkbaar hadden de schrijvers geen benul waar die rijmverzen vandaan
kwamen. Voor zover ik kan begrijpen waren die rijmverzen alleen maar
bedoeld om iedereen erop te wijzen wat je kan merken als de regentijd
weer aanbrak en wat er gebeurt met de omgeving en dat er dan weer eten
(= voedsel) en water is.

Dieren volgen de regens in Afrika. Tegenwoordig lukt dat niet overal
meer. Het duurt een paar dagen voordat de rond trekkende dieren een
gebied hebben bereikt waar het regent.

In Afrika volgen ook boeren met hun vee de regens!
[..]
sobriquet (02.12.2018, 03:36)
On Saturday, December 1, 2018 at 9:06:43 PM UTC+1, wugi wrote:
> Op 1/12/2018 om 18:18 schreef sobriquet:
> Geloof is een kwestie van... geloof. Je kunt zelfs zomaar, als ik,
> geloven dat je het niet weet en agnost zijn. Kun je begrijpen dat er
> geloven en gelovigen zijn die geen probleem zien tussen hun geloof en
> hun wetenschap? De Japanner die 's avonds thuiskomt van zijn labo of
> zijn leerstoel en zich even terugtrekt in bezinning voor zijn
> huisaltaar, om maar een voorbeeld te geven.


Op zich hoeft het geen probleem te zijn, maar er is wel een
onderscheid tussen de werkelijkheid en fantasie en sommige
overtuigingen zijn moeilijker te handhaven in het licht van
nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Stel dat een biochemicus een experiment doet om te kijken of leven
spontaan uit bepaalde dode materie kan ontstaan en voordat 'ie het
experiment start gaat 'ie een priester vragen om de
proefopstelling te zegenen, zodat het experiment misschien
beter zal verlopen als het op die manier spiritueel beter aansluit
bij zijn overtuiging dat god persoonlijk bij zijn dagelijkse
bezigheden betrokken is.

> Zie je, zelfs de bijbelvolgorde is evolutielogisch. De verstandige
> kerkva'dren (zoals mijn jesuietenleraren een halve eeuw geleden) hadden
> al geleerd de bijbel met een symboliserend filter te lezen. Verstandige
> geloven/-vers passen hun lezingen tijdig aan (andere verzeilen in
> achterlijkheid).


Maar zou het dan niet logischer zijn om de bijbel als een boek te
beschouwen wat door mensen bedacht is en niet als een onfeilbare
bron van informatie die afkomstig zou zijn van de schepper?
Je moet de verhalen in de bijbel wel behoorlijk verdraaien en
vervormen om het nog een beetje overeen te laten stemmen met
wetenschappelijke inzichten.
Als je bv zou willen volhouden dat er echt een zondvloed is
geweest en dat er echt een boot is geweest met van iedere
diersoort een paar exemplaren, dan staat dat op gespannen
voet met genetische informatie van diersoorten en hoe die
in de loop van de evolutie getraceerd kan worden. Een soort
genetische bottleneck waarbij de populatie tot een minimum
gereduceerd is zou z'n sporen nalaten in latere generaties
en als het niet echt gebeurd is maar verzonnen is dan zou
je dat waarschijnlijk ook kunnen afleiden uit de genetische
variatie van verschillende soorten.
Dus in het licht van een completer beeld van de evolutie
van verschillende diersoorten wordt het moeilijker
om nog enige waarheidswaarde toe te kennen aan bepaalde
vertellingen in de bijbel (zoals de zondvloed).

> Niets belet iemand om hieraan voorbij nog altijd een scheppende oorzaak
> te zien. En niets verplicht hem daartoe. Kun je begrijpen dat er
> verschillende standpunten mogelijk zijn op dat gebied?


Ja, maar op die manier geredeneerd kan iemand ook beweren dat
computers bv door god geschapen zijn en dat god die computers
heeft geschapen door eerst in een evolutionair proces de mens
te scheppen en vervolgens de mensen in een soort cultureel
evolutionair proces te gebruiken om computers te scheppen.
Maar het is wel een merkwaardige manier om het begrip 'scheppen'
te interpreteren.

> Er zijn verwoede "wetenschappelijke atheïsten" die in paranormale
> ESP-paragnostische UFO-warp'ende telepathische uit antimaterieel plasma
> bestaande extragalactische wormgatsurfende sprites geloven.


Je kunt inderdaad van alles geloven en het hoeft ook niet direct
betrekking te hebben op je levensovertuiging. Maar je zou wel
verwachten dat wetenschappelijk onderzoek een overtuiging kan
versterken of dat een overtuiging onder invloed van nieuwe
wetenschappelijke inzichten kan transformeren.
Bv de vraag wat bewustzijn is en hoe je je eigen mentale
identiteit zou kunnen beschouwen onder invloed van
wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen
neurofysiologische processen en subjectieve ervaringen
van proefpersonen.

> >> En dan is er nog het probleem van het dualisme (tussen geest en materie,
> >> bewustzijn en hersenen, gedachten en dingen, ...).

> > Maar hebben moderne natuurkundige experimenten zoals quantum delayed
> > choice eraser deze tegenstelling niet weerlegt?

> Ach, quantummechanica in de hersenen. Dat is nu eens geen geloofsartikel
> van me.


Als quantummechanica een rol kan spelen bij een proces zoals
fotosynthese in planten, waarom zou het dan geen rol kunnen spelen
bij een proces zoals bewustzijn in de hersenen?
Hoe dan ook lijkt quantummechanica het traditionele idee te
ondermijnen dat de ultieme bouwstenen van de werkelijkheid zoals
bosonen, quarks of leptonen te beschouwen zijn als een soort
punt-deeltjes die zich op ieder moment op een specifieke
locatie bevinden, omdat ze zich normaal gesproken meer als
een golf gedragen (of een veld aan mogelijkheden).

> De quantumfähige waarnemer bedoel je? Dit quantumgeloof is toch al lang
> passé en anders "leesbaar"?


Ik bedoel puur het feit dat wetenschappelijk onderzoek normaal
gesproken tracht objectief dingen/processen waar te nemen zonder
daarbij de waargenomen zaken te verstoren of beïnvloeden.
Maar dat kan dus niet aangezien het waarnemen op zich van invloed
is op wat je waarneemt. Bv dat een foton niet met zichzelf
interfereert als je detecteert door welke van de twee spleten
'ie gaat, terwijl 'ie wel met zichzelf kan interfereren als
er niet gedetecteerd wordt door welke van de twee spleten 'ie
gaat.

> > Wat dat betreft lijken er harde grenzen te zitten aan
> > wat waar is en wat we kunnen weten als kennis die we

> Waarheid heeft nu net geen kenbare grens. En wat we kunnen weten ook niet..


Nou, er lijkt anders een vrij nauwkeurige grens verbonden aan het onzekerheidsprincipe (in de zin dat het theoretisch onmogelijk is
dat je de combinatie van bepaalde eigenschappen van een deeltje
zoals een electron exact zou kunnen vaststellen, zoals impuls en
positie).
[..]
wugi (25.01.2019, 11:53)
Op 1/12/2018 om 18:37 schreef Izak van Langevelde:
> On Sat, 01 Dec 2018 17:17:50 +0100, wugi wrote:
>> En Gödel: kwam die niet met, iets herwoord, de stelling dat een
>> wetenschappelijke theorie nooit de volledige waarheid binnen haar eigen
>> vakgebied kan kennen of bewijzen?

> Daar kwam 'ie inderdaad niet mee. Volgens Gödel is een theorie de de
> elementaire rekenkunde omvat onvolledig.


Precies. Zo?
Izak van Langevelde (25.01.2019, 12:21)
On Fri, 25 Jan 2019 10:55:34 +0100, wugi wrote:

> Op 1/12/2018 om 18:37 schreef Izak van Langevelde:
> Precies. Zo?


Ja.

Soortgelijke onderwerpen