datagott > wetenschap

J. J. Lodder (06.12.2018, 23:24)
Zoals we hebben kunnen lezen is hhet origineel van Einstein's 'god'
brief voor ongeveer 3 miljoen dollar geveild.
Ik heb de oorspronkelijke Duitse tekst en een Engelse vertaling ervan
apart gepost.
Voor het Nederlands vond ik alleen een gecondenseerde vrije vertaling
van het eerste deel. [de Engelse veraling is veel beter]

De tekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Jan

[noot1] De tweemaal genoemde Brouwer, is L.E.J. Brouwer,
een baanbrekend Nederlandese wiskundige en filosoof.
Einstein kende hem al van ver voor WO II
van de grondslagenstrijd in de wiskunnde.
[noot 2] Het is duidelijk dat Einstein en zeer grote waardering
voor Spinoza had.

Princeton, 3.1. 54

Geachte Heer Gutkind,

Geïnspireerd door herhaalde suggestie van Brouwer las ik veel in uw
boek, en heel erg bedankt dat u het mij leende - Met betrekking tot de
feitelijke houding tegenover het leven en de menselijke gemeenschap
hebben we veel met elkaar gemeen. Uw persoonlijke ideaal, met zijn
streven naar vrijheid van op het ego-gerichte verlangens, voor het
veredelen van het leven, met de nadruk op het zuiver menselijke element
(die houding is het dat ons als een 'on-Amerikaanse houding' verbindt).

Echter, zonder suggestie van Brouwer zou ik mezelf niet met uw boek
hebben beziggehouden, omdat het voor mij in een ontoegankelijke taal is
geschreven. Het woord God is voor mij niets meer dan de uitdrukking en
het product van menselijke zwakheid, de Bijbel een verzameling van
eervolle, maar nog steeds puur primitieve legendes. Geen uitleg, hoe
subtiel ook, kan daarin (voor mij) iets wijzigen.
[meer over uitlegingen]

Voor mij is de Joodse religie als alle andere religies een incarnatie
van het meest kinderachtige bijgeloof. En het joodse volk - tot wie ik
graag behoor, en waar ik mentaal diep mee verwant ben, heeft geen andere
kwaliteit voor mij dan alle andere mensen. Wat mijn ervaring betreft,
zijn ze ook niet beter dan andere groepen mensen, hoewel ze door gebrek
aan macht tegen de ergste uitwassen beschermd zijn. Verder kan ik niets
'uitverkorens' bij hen waarnemen.

[en verder over o.a. Spinoza, zie de Duitse of Engelse tekst]
Cohen (08.12.2018, 11:52)
On Thu, 06 Dec 2018 22:24:32 +0100, J. J. Lodder wrote:

> Zoals we hebben kunnen lezen is hhet origineel van Einstein's 'god'
> brief voor ongeveer 3 miljoen dollar geveild.
> Ik heb de oorspronkelijke Duitse tekst en een Engelse vertaling ervan
> apart gepost.
> Voor het Nederlands vond ik alleen een gecondenseerde vrije vertaling
> van het eerste deel. [de Engelse veraling is veel beter]
> De tekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over.


Paragrafen als "Für mich ist die unverfälschtejüdische Religion wie alle
anderen Religionen eine Incarnation des primitiven Aberglaubens." zijn
inderdaad ondubbelzinnig, glashelder en overduidelijk.
Onderzoeker (08.12.2018, 19:10)
Cohen stelde de volgende uitleg voor :
> On Thu, 06 Dec 2018 22:24:32 +0100, J. J. Lodder wrote:
>> Paragrafen als "Für mich ist die unverfälschtejüdische Religion wie alle

> anderen Religionen eine Incarnation des primitiven Aberglaubens." zijn
> inderdaad ondubbelzinnig, glashelder en overduidelijk.
> [knip]


Klopt helemaal, valse religie, met hun zelfbedachte tradities hebben
het Godsbeeld omlaaggehaald.

Maar dat wil niet zeggen dat Hij niet bestaat,
God leeft! Die goden door mensen bedacht zijn, die zijn dood.

Dus Einstein had tot op zekere hoogte gelijk, Als die nu nog zou leven
zou hij weleens van gedahcten kunnen veranderen. Hij kon in zijn tijd
niet alles natuurkundig verklaren. Dat zegt hij ook, veel misterie,
onduidelijk en onbegrijpelijk voor het mensenlijk brein.
Maar een goede discussie en nieuw onderzoek zou wonderen kunnen doen.

Intressant stuk. Uit de oude doos genomen.
Priester leest Einstein de les.
[..]

Aanhaling: (lees met even helemaal).
?Ik beweer,? zeide hij eens, ?dat de kosmische religieuze ervaring de
sterkste en nobelste drijfkracht is . . . Mijn religie bestaat in een
ootmoedige bewondering voor de onbegrensde souvereine geest die Zich
onthult in de minieme details die wij met onze fragiele en zwakke geest
kunnen waarnemen.?? De Bijbel stemt met Einstein, die ?de leer van de
onsterfelijkheid der ziel niet kon aanvaarden,? overeen, want hij
vermeldt, ?de ziel, die zondigt, die zal sterven,? en bericht ook dat
zelfs de zondeloze Jezus ?Zijn ziel uitgestort heeft in den dood.? ?
Ezech. 18:4; Jes. 53:12.

Einstein zeide dat hij geen voorstelling van God kon aanvaarden die was
gebaseerd op ?blind geloof.? Een bijbels geloof in Jehovah God is niet
blind, in die zin dat er volstrekt geen basis voor aanwezig is. Geloof
is ?de duidelijke demonstratie van werkelijkheden hoewel ze niet worden
gezien? (Hebr. 11:1, NW). Zonder electriciteit of zwaartekracht gezien
te hebben, geloofde Einstein in hun bestaan omdat hij bewijzen had
gezien die de werkelijkheid er van demonstreerden. Zonder dat Einstein
?de onbegrensde souvereine geest? had gezien, geloofde hij in zijn
bestaan vanwege de majesteit, macht en ordelijkheid welke hij in het
universum had bespeurd. De Bijbel duidt op deze geschapen wonderen als
bewijzen van het bestaan van de onzichtbare Schepper: ?Zijn onzichtbare
hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien,
omdat ze uit het geschapene worden begrepen, zelfs zijn eeuwige kracht
en Godheid? (Rom. 1:20, NW). Uit Romeinen 10:17 (NW) blijkt dat kennis
en begrip van de berichten in de Bijbel noodzakelijk zijn, wil men
geloof verkrijgen in de God waarover de Bijbel spreekt: ?Het geloof
volgt dus op het bericht.? Maar geloof in de God van de orthodoxe
theologie is een blind geloof omdat het niet is gebaseerd op Bijbelse
waarheden, maar veeleer op de heidense voorstellingen van priesters uit
de oudheid of op de eigenzinnige philosophieën van moderne bedienaren
van het evangelie. Geen enkel weldenkend mens zou zulk een opvatting
over God, die is gebaseerd op blind geloof, kunnen aanvaarden. Zij
dienen evenwel niet toe te laten dat de valse opvatting over God, die
de orthodoxe religiën onderrichten, hen van de God van de Bijbel
afkeert. Zij dienen de Bijbel te bestuderen ten einde kennis op te doen
over de God die het universum heeft geschapen, terwijl ze niet ten
gevolge van religieuze leugens bevooroordeeld tegen hem moeten zijn.

Einstein had zich zo bij onze onderzoekers club kunnen aansluiten.
Sjouke Burry (08.12.2018, 21:57)
On 8-12-2018 18:10, Onderzoeker wrote:
[..]
> van het evangelie. Geen enkel weldenkend mens zou zulk een opvatting
> over God, die is gebaseerd op blind geloof, kunnen aanvaarden. Zij
> dienen evenwel niet toe te laten dat de valse opvatting over God, die
> de orthodoxe religiën onderrichten, hen van de God van de Bijbel
> afkeert. Zij dienen de Bijbel te bestuderen ten einde kennis op te doen
> over de God die het universum heeft geschapen, terwijl ze niet ten
> gevolge van religieuze leugens bevooroordeeld tegen hem moeten zijn.
> Einstein had zich zo bij onze onderzoekers club kunnen aansluiten.

Ha!!! Einsrein had hersenen, in tegenstellijng tot jouw groepje
kwezels.
Celia Hum (09.12.2018, 05:59)
En articulo <nnd$0f19f6aa$3434b4f3@d91df7b8bf56298c>, Onderzoeker
<goednadenken> escribio:

>Einstein had zich zo bij onze onderzoekers club kunnen aansluiten.


Einstein had wel wat zinvoller zaken aan zijn hoofd dan de ganse dag
met zijn neus boven de bijbel hangen, pluisjes uit zijn navel pulken
en in eindeloze cirkelredenerinkjes rondfietsen.

Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
belediging van het menselijk vernuft.
Celia
Celia Hum (09.12.2018, 06:01)
En articulo <nnd$0f19f6aa$3434b4f3@d91df7b8bf56298c>, Onderzoeker
<goednadenken> escribio:

>Einstein had zich zo bij onze onderzoekers club kunnen aansluiten.


Einstein had wel wat zinvoller zaken aan zijn hoofd dan de ganse dag
met zijn neus boven de bijbel hangen, pluisjes uit zijn navel pulken
en in eindeloze cirkelredenerinkjes rondfietsen.

Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
belediging van het menselijk vernuft.

Celia
Izak van Langevelde (09.12.2018, 12:47)
On Sat, 08 Dec 2018 23:01:21 -0500, Celia Hum wrote:

> Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
> belediging van het menselijk vernuft.


Wat heeft het menselijk vernuft hier mee te maken?
Sjouke Burry (09.12.2018, 18:28)
On 9-12-2018 11:47, Izak van Langevelde wrote:
> On Sat, 08 Dec 2018 23:01:21 -0500, Celia Hum wrote:
>> Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
>> belediging van het menselijk vernuft.

> Wat heeft het menselijk vernuft hier mee te maken?

Een dode beroemdheid recruteren om je wachttoren clubje op te
krikken.
Een dooie kan niet tegenspeken.
Een aloude truc van religieuzen on dingen te "bewijzen".
Elke keer als ik zo'n rottruc tegenkom krijg ik een vieze smaak in me mond.
Celia Hum (09.12.2018, 19:22)
En articulo <5c0cf2d1$0$22361$e4fe514c>, Izak van
Langevelde <eezacque> escribio:

>>Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
>>belediging van het menselijk vernuft.


>Wat heeft het menselijk vernuft hier mee te maken?


VERNUFT
1) Aanleg 2) Begaafdheid 3) Bekwaamheid 4) Brein 5) Bril 6) Capaciteit
7) Denkvermogen 8) Esprit 9) Gave 10) Geest 11) Geestrijkheid 12)
Genialiteit 13) Genie 14) Hersens 15) Ingenium 16) Intellect 17)
Intelligentie 18) Inventiviteit 19) Knobbel 20) Kundigheid 21) List
22) Middel 23) Overleg 24) Scherp verstand 25) Scherpzinnig
Gevonden op [..]

Een 5) Bril zullen ze wel nodig hebben om die al die priegelige
bijbellettertjes goed van elkaar te kunnen onderscheiden en het
wachttoren blaadje is hun 22) Middel om die bedorven godsbeleving van
hun te verspreiden, maar voor het overige vloekt zo ongeveer alles aan
dat jw gezelschap als een teringlijer met de positieve menselijke
waarden waarvan Einstein ahw het primus inter pares vertegenwoordigt.

Celia
Izak van Langevelde (09.12.2018, 20:25)
On Sun, 09 Dec 2018 12:22:30 -0500, Celia Hum wrote:

[..]
> Intelligentie 18) Inventiviteit 19) Knobbel 20) Kundigheid 21) List 22)
> Middel 23) Overleg 24) Scherp verstand 25) Scherpzinnig Gevonden op
> [..]


Terug naar mijn vraag...
Izak van Langevelde (09.12.2018, 20:26)
On Sun, 09 Dec 2018 17:28:13 +0100, Sjouke Burry wrote:

> On 9-12-2018 11:47, Izak van Langevelde wrote:
>> On Sat, 08 Dec 2018 23:01:21 -0500, Celia Hum wrote:
>>> Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
>>> belediging van het menselijk vernuft.

>> Wat heeft het menselijk vernuft hier mee te maken?

> Een dode beroemdheid recruteren om je wachttoren clubje op te krikken.


Als het gaat om menselijk vernuft is Einstein eerder uitzondering dan
regel...
Arjan de Groot (10.12.2018, 22:42)
En articulo <5c0d5e15$0$22361$e4fe514c>, Izak van
Langevelde <eezacque> escribio:

>>>>Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
>>>>belediging van het menselijk vernuft.


>>>Wat heeft het menselijk vernuft hier mee te maken


>>VERNUFT 1) Aanleg 2) Begaafdheid 3) Bekwaamheid 4) Brein 5) Bril 6)
>>Capaciteit 7) Denkvermogen 8) Esprit 9) Gave 10) Geest 11) Geestrijkheid
>>12) Genialiteit 13) Genie 14) Hersens 15) Ingenium 16) Intellect 17)
>>Intelligentie 18) Inventiviteit 19) Knobbel 20) Kundigheid 21) List 22)
>>Middel 23) Overleg 24) Scherp verstand 25) Scherpzinnig Gevonden op
>>[..]


>Terug naar mijn vraag...


OK.
Celia Hum (10.12.2018, 22:46)
En articulo <5c0d5e15$0$22361$e4fe514c>, Izak van
Langevelde <eezacque> escribio:

>>>>Einstein in 1 zin noemen met dat 8erlijke wachttorenclubje is een
>>>>belediging van het menselijk vernuft.


>>>Wat heeft het menselijk vernuft hier mee te maken


>>VERNUFT 1) Aanleg 2) Begaafdheid 3) Bekwaamheid 4) Brein 5) Bril 6)
>>Capaciteit 7) Denkvermogen 8) Esprit 9) Gave 10) Geest 11) Geestrijkheid
>>12) Genialiteit 13) Genie 14) Hersens 15) Ingenium 16) Intellect 17)
>>Intelligentie 18) Inventiviteit 19) Knobbel 20) Kundigheid 21) List 22)
>>Middel 23) Overleg 24) Scherp verstand 25) Scherpzinnig Gevonden op
>>[..]


>Terug naar mijn vraag...


OK.
Bert(AWRvB) (11.12.2018, 00:14)
Op 8-12-2018 om 18:10 schreef Onderzoeker:
[..]
> van het evangelie. Geen enkel weldenkend mens zou zulk een opvatting
> over God, die is gebaseerd op blind geloof, kunnen aanvaarden. Zij
> dienen evenwel niet toe te laten dat de valse opvatting over God, die de
> orthodoxe religiën onderrichten, hen van de God van de Bijbel afkeert.
> Zij dienen de Bijbel te bestuderen ten einde kennis op te doen over de
> God die het universum heeft geschapen, terwijl ze niet ten gevolge van
> religieuze leugens bevooroordeeld tegen hem moeten zijn.
> Einstein had zich zo bij onze onderzoekers club kunnen aansluiten.


Dit geldt voor alle religies in het Midden-Oosten:

Men bouwde vroeger tempels en op die tempels werden metalen palen
geplaatst, tegenwoordig heten dat bliksemafleiders, als zo'n tempel door
de bliksem werd getroffen dan beweerden de priesters enz dat God dat
deed als teken dat hij met hen contact had. De Joodse profeet Eliyahoe
deed hetzelfde en moordde daarna zijn tegenstanders uit (Joden met een
andere opvatting)!

Engelen met wentelenden zwaarden is niets anders dan bliksem.
Soortgelijke onderwerpen