datagott > gezondheid.* > gezondheid.medisch

skybuck2000 (13.11.2019, 01:40)
Google-Translation-To-Dutch:

Ik vraag me af wat er voor nodig is om wat software op een nieuwe computer met minimale complexiteit te plaatsen.

Wat ik bedacht was een eenvoudig snoer om digitale informatie met enkele bits in de nieuwe computer door te geven.

Misschien een wachttijd of een ander patroon om het begin van het signaal opnieuw te bepalen en vervolgens alle bits op een of ander opstartmedium te dumpen.

Dit deed me denken aan het marinekoord van mensen bij baby's.

Misschien heeft het marinekoord een onbekende / onontdekte functie waarbij een minimale vorm van bewustzijn in de hersenen van het kind wordt doorgegeven.

Ik denk dat dit de moeite waard is om te onderzoeken of er enige waarheid in zit.

Het idee dat bewustzijn zich in de loop van de tijd gewoon in een brein zou ontwikkelen, lijkt me vreemd, het is zoiets mystieks en complexs.

Het kan echter hard zijn gecodeerd in DNA en dus is er misschien geen signaal in de marinekaart, hoewel ik niet zo verrast zou zijn als dat er was.

Doei,
Skybuck.

English:

I wonder what it would take to put some software on some new computer with minimal complexity.

What I came up with was some simple cord to pass digital information into the new computer with some bits.

Perhaps a wait time or some other pattern to recgonize the start of the signal and then dump all the bits onto some boot medium or so.

This reminded me of the naval cord of humans to infants.

Perhaps the naval cord has an unknown/undiscovered function where a minimum form of conciousness is passed on into the infant's brain.

I think this is worth of a study to see if there is any thruth to it.

The idea that conciousness would simply evolve inside a brain over time seems strange to me, it's such a mystical and complex thing.

It might however be hardcoded in DNA and thus perhaps there is no signal in the naval card, though I would not be too surprised if there were.

Bye,
Skybuck.
skybuck2000 (13.11.2019, 01:46)
On Wednesday, November 13, 2019 at 12:40:44 AM UTC+1, skybu...@hotmail.com wrote:
[..]
> Perhaps the naval cord has an unknown/undiscovered function where a minimum form of conciousness is passed on into the infant's brain.
> I think this is worth of a study to see if there is any thruth to it.
> The idea that conciousness would simply evolve inside a brain over time seems strange to me, it's such a mystical and complex thing.
> It might however be hardcoded in DNA and thus perhaps there is no signal in the naval card, though I would not be too surprised if there were.
> Bye,
> Skybuck.


Woops ik wou dit ook posten op nl.wetenschap, maar heb twee keer deze groep geopened met verschillende tabs er tussen, sorry ! Doei Doei ! =D

BBBBYYYEE and BY
Skybuck !;) =D
Soortgelijke onderwerpen