datagott > microsoft.public.* > microsoft.public.office.excel

Marc van Straelen (20.05.2020, 09:26)
Ik zit met een issue. Ik heb een date and time picker toegevoegd aan mijn excel-sheet en het gaat specifiek om een viertal vakjes zoals ik hier heb ingebouwd. onderstaand de code:

Private Sub DTPicker2_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)

End Sub

Private Sub DTPicker1_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)

End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

With Sheet1.DTPicker1
.Height = 20
.Width = 20
If Not Intersect(Target, Range("E10:E11,E23:E24")) Is Nothing Then
.Visible = True
.Top = Target.Top
.Left = Target.Offset(0, 1).Left
.LinkedCell = Target.Address
Else
.Visible = False
End If
End With

End Sub

De debug geeft aan dat de fout zit in de regel:

..LinkedCell = Target.Address

Ik heb echter geen idee hoe dit op te lossen.

Iemand die me kan assisteren?
Marc van Straelen (20.05.2020, 13:03)
Op woensdag 20 mei 2020 09:26:50 UTC+2 schreef Marc van Straelen:
[..]
Soortgelijke onderwerpen